Fra: 03-01-2018 til: 03-01-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forsinket udbetaling af ældrecheck i 201802-01-2018SJ-STD-SUMAI511744
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker bemærkninger til maden på ældrecenter02-01-2018SJ-STD-SUMAI511800
 Henvendelse til ældreministeren vedr. forslag til løsning af problemer for ældre og unge med fælles bolig/kollektiv02-01-20181600710511740
Center for LudomaniEn forespørgsel vedr. en mindre omprioritering af budgetposter 201722-12-20171601006511611
Region SjællandKvittering for rykker for revisorpåtegnet regnskab for Nakskov Sundhedscenter21-12-20171603324511536
Region SyddanmarkStatus på projekt "Flere frivillige akuthjælpere" i Region Syddanmark13-12-20171603432511554
Køge KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201622-12-20171606878511926
LægemiddelstyrelsenRegskab for projekt vedr. bivirkningshandlingsplan20-12-20171609470511507
Region NordjyllandKvittering for anmodning om status for lægesituationen i Sundhedshus Sæby21-12-20171609747511570
Styrelsen for PatientsikkerhedKopi af sagsakter til brug for behandling af klage om biosimilært lægemiddel22-12-20171701811511764
Samsø KommuneSvar på rykker - foreløbig status Klippekortsordningen til plejehjemsbeboere21-12-20171702588511178
Guldborgsund KommuneBedre mad til ældre. Guldborgsund Kommune. Kildebo Plejecenter29-12-20171703164511870
Randers KommuneAnsøgninger om mindre justeringer på bevillinger til køkkenrenoveringer (ud over 10%)22-12-20171703221511912
Frederiksberg CenteretVedr. flerårige forebyggelsesprojekter - ludomani03-01-20181707192511876
Behandlingscenter TjeleLudomanimidler 2018 [Forebyggelse]03-01-20181707192512317
Behandlingscenter TjeleLudomanipulje 2018 [Behandling og forebyggelse]03-01-20181707192512308
LægemiddelstyrelsenBidrag i forbindelse med Dansk Standards ansøgning om støtte til standardiseringsarbejdet i 201803-01-20181707997511896
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens bidrag i forbindelse med Dansk Standards ansøgning om støtte til standardiseringsarbejdet i 201822-12-20171707997511511
 Inkompetence hos akutberedskabets direktion21-12-20171708577511356
Børne- og SocialministerietMinisterbesvarelse af spørgsmål om § 11822-12-20171709095511543
 Borgerhenvendelse vedr. adgang til sundhedsdata for børn20-06-20171709145390926
 Henvendelse vedr. 4. akutlægehelikopter12-12-20171709148500846
BeskæftigelsesministerietBM overtager borgerbrev vedr. arbejdsulykke02-01-20181709214511595
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over sundhedspersoner17-12-20171709271504314
Region SyddanmarkAnmodning om udtalelse - finansieringsansvar under indlæggelse06-12-20171709301496230
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om misbrug19-12-20171709395506161
Danmarks IndsamlingOpfordring til sundhedsministeren om at deltage i Danmarks Indsamling 201803-01-20181800018512357
Meta FilmInvitation til sundhedsministeren til premiere på film der bryder tabuet om alkoholmisbrug i hjemmet02-01-20181800018511565
Det Sociale NetværkInvitation til sundhedsministeren til besøg hos headspae Aabenraa i starten af det nye år03-01-20181800019511819
SundhedsstyrelsenSST Procesplan for fremskudt funktion i børne- og ungepsykiatrien21-12-20171800040511581
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. lægehelikopter i Aalborg18-12-20171800041509796
 Anmodning om aktindsigt vedr. PolIntel m.m.02-01-20181800045511635
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. høreapparater21-12-20171800047509803
Guldborgsund KommuneSpørgsmål vedr. mellemkommunal refusion i forbindelse med SUL §141 (alkoholbehandling)02-01-20181800054511700
 Henvendelse til sundhedsministeren - diverse forslag inden for arbejde og sundhed07-12-20171800058499459
KLAR AdvokaterAnmoder om aktindsigt - Thava Imaging A/S og dette selskabs status som fritvalgshospital29-12-20171800061511420
Dansk Jødisk MuseumÆldreministeren inviteres til Auschwitzdagen 2018 - lørdag den 27 januar, Kongelige Bibliotek21-12-20171800066511062
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - videndeling i ældreplejen vha. plejehjemsportalen18-12-20171800070504774
 Borgerhenvendelse vedr. undersøgelsessvar på sundhed.dk21-12-20171800073508321
 Rapportering på effektiviseringsgevinster21-12-20171800078512067
SalesPartners GroupHenvendelse til sundhedsministeren om organdonation27-12-20171800079511192
 Borgerhenvendelse vedr. organdonation19-12-20171800080506619
 1. henv Vedr. livstestamente12-12-20171800082512129
 Vedr. livstestamente20-12-20171800082512127