Fra: 09-02-2018 til: 11-02-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Næstved KommuneNæstved Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65254 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.09-02-20181605378540954
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65257 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.09-02-20181605408541232
Tønder KommuneTønder Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68460 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-02-20181608038540411
Ringkøbing-Skjern KommuneRingkøbing-Skjern Kommune besvarer spørgsmål til projektnr. 68484 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-02-20181608059540877
SundhedsstyrelsenIndhentning af bidrag til status på udmøntningen af Kræftplan IV - 201809-02-20181610204540521
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 99 - svar på spm. 208-02-20181701586540335
Dansk Psykolog Forening
Overlægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Sygeplejeråd
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
'info@detsocialenetvaerk.dk'
Landsforeningen SIND
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Danske Regioner
KL
Børne- og Socialministeriet
Undervisningsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Depressionsforeningen
Angstforeningen
OCD Foreningen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Psykiatrisk Selskab
Bedre Psykiatri
Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper09-02-20181708047540391
 Svar på henvendelse vedr. tilskud til medicinsk cannabis09-02-20181708413540797
 Svar på henvendelse vedr. aktindsigt i mødeindkaldelse08-02-20181708695539956
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2017/2159 vedrørende gennemførelse af direktiv 2014/87/Euratom09-02-20181709222541275
Cryos International DenmarkSvar på henvendelse vedr. oprettelse af en ægbank09-02-20181800013541005
Hansen & Ersbøll AgendaSvar på invitation til Bæredygtighedskur09-02-20181800018540548
Novo Nordisk FondenForeløbigt svar på anmodning om møde med sundhedsministeren vedr. nyt initiativ mod antibiotikaresistens09-02-20181800021540642
Region MidtjyllandForeløbigt svar til at tale på Nordens største Akutkonference09-02-20181800024540556
Embassy of PortugalSvar på invitation til World Health Summit Regional Meeting 19-20 April 201809-02-20181800024540670
Women Political Leaders Global Forum (WPL)Svar på invitation til WPL Summit 2018 - Vilnius, Lithuania, 6-8 June09-02-20181800024540755
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 2009-02-20181800188541003
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 2109-02-20181800188541011
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2709-02-20181800188541069
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 1709-02-20181800188540998
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 2209-02-20181800188541019
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2409-02-20181800188541043
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2509-02-20181800188541046
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2809-02-20181800188541079
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
SUU L 98 - svar på spm. 2309-02-20181800188541085
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2609-02-20181800188541057
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 98 - svar på spm. 2909-02-20181800188541064
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
KL
Digitaliseringsstyrelsen
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhedsdatastyrelsen
Danske Patienter
Inspirationsdag for den nationale styregruppe for PRO den 2. marts 2018 - invitation til eksterne gæster09-02-20181800194541220
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 40908-02-20181800494540323
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 41008-02-20181800494540329
Blindefonden - Fonden for Aktive BlindeSvar på henvendelse vedr. strategi for digital sundhed og tilgængelighed for synshandicappede08-02-20181800581539500
Foreningen af Speciallæger - FASSvar på henvendelse vedr. anmodning om møde om inputs til sundhedsområdet08-02-20181800608540075
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40009-02-20181800628540572
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40109-02-20181800628540574
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40209-02-20181800628540576
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40409-02-20181800628540582
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 39909-02-20181800628540568
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40309-02-20181800628540579
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 40509-02-20181800628540585
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 43409-02-20181800654540919
 Svar på henvendelse om læge der afviser udskrivning af medicinsk cannabis08-02-20181800883539992
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. politianmeldelse07-02-20181800965539323
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48609-02-20181801124540913
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48809-02-20181801124540915
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48409-02-20181801124540910
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
MF Jeppe Jakobsen
SUU alm. del - svar på spm. 42208-02-20181801161540295
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Svar på spm. S 48809-02-20181801180540992
Empano ApSKvittering for modtagelse. Orientering fra EMPANO om afklaringssamtaler med lægeundersøgelse i Københavns Kommune08-02-20181801190539978
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 46809-02-20181801200540923
 Besvarelse af henvendelse om deling af undersøgelsesresultater på tværs af sundhedsvæsenet08-02-20181801245539655
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 51709-02-20181801261540921
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 51309-02-20181801284541106
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 51209-02-20181801284541102
 Svar på henvendelse vedr. forslag til lov om tatovering og en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder07-02-20181801323538350
Region Midtjylland
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om redegørelse vedr. midlertidig lukning af røntgenafdelingen i Tarm09-02-20181801426540619
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentDK response - Questionnaire on Performance and Responsibilities in Health - gentle reminder (Den.)09-02-20181801439540719