Fra: 05-02-2018 til: 05-02-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SjællandSvar vedr. regnskab Sundhedscenter Nakskov05-02-20181603324535732
 Svar til UCN om ambulanceuddannelse02-02-20181606316534701
SundhedsstyrelsenSvar vedr overnatning på patienthotellet01-02-20181607574534842
Økonomi- og IndenrigsministerietSvar på spørgsmål vedr. ejendomsskattebillet 2018 Kystvejen 500 (det tidligere Kysthospital)02-02-20181701189535363
KL
Danmarks Apotekerforening
Dansk Psykolog Forening
Sygeplejeetisk Råd
Lægemiddelstyrelsen
Danske Regioner
Høring (bekendtgørelse om valg og skift af alment praktiserende læge)01-02-20181701571534367
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 11905-02-20181707862536561
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 14605-02-20181708213536590
 Svar vedr. henvendelse om dispensation til dyrkning af lægeplanter05-02-20181708416536839
 Svar på henvendelse om varigt pillepas05-02-20181800051535830
Uddannelses- og ForskningsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. voksenelevløn til SOSU uddannelsen05-02-20181800110536891
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. ældrecheck og folkepension02-02-20181800110534664
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. flexjob05-02-20181800110536567
Advokatrådet
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Danmarks Almene Boliger
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Datatilsynet
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Socialchefer i Danmark
FOA - Fag og Arbejde
Institut for Menneskerettigheder
KL
Kost & Ernæringsforbundet
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Ældre Sagen
Bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem plejecentre og friplejehjem- Rettelse til høring01-02-20181800133534090
Advokatrådet
Alzheimerforeningen
Ankestyrelsen
Danmarks Almene Boliger
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Handicaporganisationer
Danske Regioner
Datatilsynet
Ergoterapeutforeningen
Foreningen af Socialchefer i Danmark
FOA - Fag og Arbejde
Institut for Menneskerettigheder
KL
Kost & Ernæringsforbundet
Overlægeforeningen
Nationalt Videnscenter for Demens
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Socialpædagogerne
Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg
Ældre Sagen
Bekendtgørelse om pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem plejecentre og friplejehjem- Høring01-02-20181800133533972
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 38202-02-20181800321535676
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 38102-02-20181800321535671
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 38505-02-20181800366536478
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 38405-02-20181800366536471
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 38305-02-20181800366536463
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 39705-02-20181800413536554
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 42205-02-20181800592536456
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 42005-02-20181800592536431
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 42105-02-20181800592536443
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 38605-02-20181800704536412
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 45202-02-20181800901535681
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 47905-02-20181800975536423
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 47005-02-20181801002536678
Forskningsklinikken for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801003535622
Forskningsklinikken for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801004535631
Forskningsklinikken for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801006535628
Forskningsklinikken for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801007535625
Center for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801008535616
Frederiksberg CenteretTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801009535634
Behandlingscenter TjeleTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801010535640
OUH Odense universitetshospitalTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801011535643
Frederiksberg CenteretTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801013535637
Center for LudomaniTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801014535619
Center for Digital PædagogikTilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Ludomanipulje 201805-02-20181801015535613
Behandlingscenter TjeleSvar vedr. Ludomanimidler 2018 (Forebyggelse)05-02-20181801024535611
Vejen KommuneBekræfter modtagelse af henvendelse om plejevederlag til pasning af døende02-02-20181801075534704
Falck DanmarkSUM kvitterer for modtaget henvendelse om akutbiler02-02-20181801211535325
SundhedsstyrelsenSvar på henvendelse om rapport fra Antidote Danmark01-02-20181801234536181