Fra: 05-02-2018 til: 05-02-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål AV til sundhedsministeren og erhvervsministeren05-02-2018SJ-STD-SUMMPE536791
SundhedsstyrelsenBudget for oplysningsindsats om organdonation 201802-02-20181600792534682
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klager over voldshandlinger i forbindelse med tvangsindlæggelse25-01-20181601336528461
BeskæftigelsesministerietHenvendelse vedr. afgørelse i Det Psykiatriske Ankenævn24-01-20181601336529455
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i januar 2018.05-02-20181601560536125
Albertslund KommuneVærdig ældrepleje Albertslund Kommune Sags nr. 1601577 Acceptskrivelse05-02-20181601577536176
Favrskov KommuneAcceptskrivelse redegørelse vedr. værdighedsmillioner (Favrskov Kommune)04-02-20181601599536070
Guldborgsund KommuneAcceptskrivelse redegørelse for værdighedsmillioner 2018 (Guldborgsund Kommune)05-02-20181601678536262
Halsnæs KommuneEn værdig ældrepleje 2018 (Halsnæs Kommune) acceptskrivelse05-02-20181601692536240
Hørsholm KommuneAcceptskrivelse og opdateret redegørelse for anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018 - Hørsholm Kommune - Revideret redegørelse og acceptskrivelse01-02-20181601708535184
Ringkøbing-Skjern KommuneUforbrugte midler fra Værdighedspuljen 2016 overført til 2017 - Ringkøbing-Skjern Kommune01-02-20181601905535354
Stevns KommuneAcceptskrivelse Værdighedsmidler redegørelse 2018 Stevns kommune05-02-20181601922536148
Tønder KommuneAcceptskrivelse plus opdateret redegørelse for 2018-midlerne - Puljen vedr. værdig ældrepleje sagsnr 160192901-02-20181601929535160
Vallensbæk KommuneEn værdig ældrepleje 2018 (Vallensbæk Kommune) Ny redegørelse04-02-20181601933536162
Vejen KommuneNy redegørelse Vejen Kommune- Værdighedspulje - budget 201805-02-20181601936536683
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-711/17, Hartog29-01-20181602492535563
UdenrigsministerietPræjudicielle forelæggelseskendelser i forenede sager C-4/18 og C-5/18, Winterhoff m.fl.05-02-20181602492536504
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-721/17, Vollmer et Sagalov (udsættelse af sagen)05-02-20181602492536508
UdenrigsministerietFristliste af 31. januar 2018 - internationale sager31-01-20181602492535575
ParkinsonforeningenStatus vedr. projekt rehabilitering til mennesker med Parkinsons sygdom22-01-20181604622536315
Slagelse KommuneSlagelse Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20181605356535817
Skive KommuneSkive Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65269 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20181605446536717
Svendborg KommuneSvendborg Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65270 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20181605448536327
Høje-Taastrup KommuneHøje-Taastrup Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65275 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-02-20181605453536301
Ærø KommuneÆrø Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 68456 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-02-20181607959536305
Svendborg KommuneSvendborg Kommune accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 68453 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.05-02-20181608033536269
Statens Serum InstitutNyt bilag 1 (kontrolliste) til biosikringsbekendtgørelsen01-02-20181608809534653
UdenrigsministerietInvitation til deltagelse i Twinning i Serbien "Support to strengthening fight against trafficking in Human Beings"29-01-20181609726535566
Kalundborg KommuneEjendomsskattebillet 2018 - Kystvejen 500 (det tidligere Kysthospital)30-01-20181701189532072
Syddjurs KommuneSagsnr. 1703193 Pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener Syddjurs Kommune - yderligere oplysninger vedr. overskydende midler02-02-20181703193534833
 Region Hovedstadens høringssvar - Vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger (PRO-data) og selvmålte data i Nationalt patientindeks (NPI).05-02-20181706643537082
 Konkurrencestyrelsens høringssvar - Svar til høring af udkast til bekendtgørelse om registrering af den enkelte borgers patientrapporterede oplysninger og selvmålte data i NPI05-02-20181706643536368
 Svar vedr. forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren02-02-20181707528534982
 Meld en regel. Registrering af selvstændig praktiserende fysioterapeuter02-02-20181707921536227
TandlægeforeningenMeld en regel. Uhensigtsmæssige regler på tandlægeområdet01-02-20181707921536231
 Meld en regel. Kørekortregler for personer med diabetes01-02-20181707921536226
 Meld en regel. Vedr. brugen af GAF (Global Assessment of Function) i psykiatrien01-02-20181707921536220
 Meld en regel. DTR møde hver 3. måned til personer der kun får lægeordineret SUL ydelser30-01-20181707921536219
 Meld en regel. Ernæringsscreening og dokumentation27-01-20181707921536216
 Meld en regel. Brugen af kommunes omsorgssystem31-01-20181707921536351
 Meld en regel. Forslag til ændring af regel for krav om lægespeciale for opnåelse af ydernummer til at drive Smerteklinik31-01-20181707921536350
HK KommunalMeld en regel. Informeret samtykke og unødvendig dokumentation m.m. i den kommunale og regionale tandpleje01-02-20181707921536341
 Meld en regel. Ansøgningsskema om handicapkørsel for personer der er lammet23-01-20181707921529799
 Meld en regel. Afskaffelse af "reglen om gensvar"20-01-20181707921529795
 Meld en regel. Regler i forbindelse med rehabiliteringsforløb17-01-20181707921529792
 Meld en regel. Reglerne for samtykke17-01-20181707921529790
 Meld en regel. Tandlægeoverenskomsten - tidslåse ved kontrol samt undersøgelse24-01-20181707921529804
 Meld en regel. Vedr. ansættelse af SOSU-elever24-01-20181707921529803
 Meld en regel. Afskaf 6 års fristen for læger24-01-20181707921529801
 Meld en regel. Mindre gebyr09-01-20181707921517267
Hansen & Ersbøll AgendaInvitation til Bæredygtighedskur02-02-20181800018535661
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren - Oplev skuespillet Møller & Larsen05-02-20181800018536323
Novo Nordisk FondenAnmodning om møde med sundhedsministeren vedr. nyt initiativ mod antibiotikaresistens02-02-20181800021535757
GrænsehindringsrådetHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om møde vedr. grænsehindring04-02-20181800021536140
MSLGROUPInvitation til ældreministeren til deltagelse i WHO's WORLD HEARING DAY 2018 på Christiansborg fredag den 2. marts 201802-02-20181800065535156
Det Kongelige TeaterÆldreministeren inviteres til at premieren på skuespillet Møller & Larsen. Mellemgulvet, Skuespilhuset 9. marts05-02-20181800066536387
TV2 RegionerneHenvendelse fra TV2-regionerne om DRs fremtidige rolle02-02-20181800101535669
 Opfordrer til at "Myndigheds Lov - En lov der regulerer myndigheders adfærd" fremlægges til afstemning i Folketinget30-01-20181800101531402
 Borgerhenvendelse om hjemløse03-02-20181800101536100
HK PrivatHenvendelse vedr. seksuel chikane05-02-20181800101536256
Resonans KommunikationInterview med sundhedsministeren- Evaluering af reformarbejdet Nyt Norden02-02-20181800101535737
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vil gerne læse til social- og sundhedsassistent04-02-20181800110536135
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. regler for flexjobbere02-02-20181800110535179
Børne- og SocialministerietBidrag fra SUM til BSM vedr. Danmarks 6. rapportering til FN's Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder02-02-20181800165536343
 Anmoder om sundhedsministerens autograf02-02-20181800752535180
Fonden NovaviHenvendelse vedr. betaling af videosamtaler i alkoholbehandling26-01-20181801110529882
 Borgerens svar på SUMs kvittering - (tilsyn med sundhedspersoner)01-02-20181801120533821
Ministry of Health and the InteriorHenvendelse vedr. muligheder for adgang til oplysninger til sundhed.dk21-12-20171801164509648
Ministry of Health and the InteriorRykker for svar på henvendelse af 21. december 2017 vedr. adgang til oplysninger til sundhed.dk24-01-20181801164528371
 Henvendelse om personfølsomme data på www.medcom.dk01-02-20181801178534747
Falck DanmarkHenvendelse om offentlig sygesikring01-02-20181801211535323
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 501 til sundhedsministeren, omtryk05-02-20181801217536742
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 500 til sundhedsministeren, omtryk05-02-20181801217536737
 Ja til Spinraza, tirsdag d. 30!30-01-20181801219532273
 Ja til Spinraza29-01-20181801219531873
 Borgerhenvendelse - ønsker orientering om klippekortordningen21-01-20181801223525781
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 519 til sundhedsministeren02-02-20181801226535262
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 520 til sundhedsministeren02-02-20181801226535264
Styrelsen for PatientsikkerhedOversendelse af klage over sagsbehandlingstid for aktindsigtsanmodning (JUR)25-01-20181801233528456
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rapport fra Antidote Danmark01-02-20181801234536191
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rapport fra Antidote Danmark01-02-20181801234536171
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rapport fra Antidote Danmark31-01-20181801234536158
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rapport fra Antidote Danmark05-02-20181801234536228
SundhedsstyrelsenHenvendelse om rapport til Antidote Danmark02-02-20181801234536197
 Henvendelse til sundhedsministeren - vedr. Danmark, der dropper omstridt HPV-vaccine31-01-20181801237532299
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 515 til sundhedsministeren02-02-20181801238534935
 Borgerhenvendelse vedr. problemer med undersøgelsesresultater fra andre sygehuse01-02-20181801245534612
 Stofindtagelsesrum - afrapporteringer for 201705-02-20181801254536823
 Borgerhenvendelse - manglende behandlingstilbud til brors misbrug23-01-20181801260526765