Fra: 03-12-2018 til: 03-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUFIU L 1 - spm. 7 (S)03-12-2018SJ-STD-SUMMPE768854
Halsnæs KommuneRegnskab for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen29-11-20181606854765567
Odense KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale vedr. Klippekortsordningen 2015 og 201630-11-20181606895766966
Tårnby KommuneRegnskab for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen29-11-20181606937765733
DigitaliseringsstyrelsenForespørgsel om korrekt oversættelse af pjecen: Digital service i verdensklasse21-11-20181610781758089
LiquidmindsOpdateret layout til strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren02-12-20181705769768820
ErhvervsministerietNotat om stramninger vedrørende udlån til andelsboliger - EM (seniorbofællesskaber)30-11-20181706557767218
BerlingskeInvitation til sundhedsministeren til uddeling af Den Berlingske Fonds Hæderspris30-11-20181800018767249
Danske Handicaporganisationer - Lokalafdeling SønderborgYderligere materiale til FN's Internationale Handicapdag i Sønderborg28-11-20181800019767452
ShireUdsættelse af Nordic Baltic Rare Disease Summit03-12-20181800024768727
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. tidligere henvendelse om sundhedsfirma03-12-20181800101767874
Økonomi- og IndenrigsministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen30-11-20181800110768613
 Spørgsmål fra journaliststuderende til sundhedsministeren vedr. butikkers valg om at skjule tobakken til brug for artikel30-11-20181800119767178
 Skoleelever stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedr. stofmisbrug30-11-20181800119766747
Glostrup KommuneFælles redegørelse fra Glostrup Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201930-11-20181800788766399
MedComStatus på forløbsplaner i almen praksis28-11-20181802054766343
Jammerbugt KommuneRevideret projekt - Jammerbugt Kommune - pulje til etablering af læge- og sundhedshuse30-11-20181802133767591
Hillerød KommuneRevideret projektbeskrivelse mm. fra Hillerød Kommune - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse30-11-20181802155767600
KLKL's input til arbejdet med ny model for voksentandplejen03-12-20181803753768062
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetFra KU - tandlægeskolen - Notat vedr. ny model for tandplejen Del D29-11-20181803753767582
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 2 (S)03-12-20181804304768828
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 6 (S)03-12-20181804304768852
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 5 (S)03-12-20181804304768849
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 3 (S)03-12-20181804304768835
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 4 (S)03-12-20181804304768839
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. reflektioner over Eftersynsrapport for Tilbud til patienter med lavt stofskifte13-10-20181804523721960
Rigshospitalet - BlegdamsvejSpørgsmål vedr. tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. midler til nedbringelse af ventetider og pukkelafvikling på regionale centre for voldtægtsofre03-12-20181805629768484
Styrelsen for PatientsikkerhedSvar på bestilling vedr. kontaktperson til review ved Statens It-råd og indkaldelse til informationsmøde03-12-20181806579768650
ErhvervsstyrelsenFra ERST: Foranalyse for konceptualisering af sundhedsdatasandkasser: 2. delleverance til Digital Hub Denmark03-12-20181806667767957
DigitaliseringsstyrelsenEftersendelse af mødemateriale til 11. møde i porteføljestyregruppen for Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi30-11-20181807647767415
1 Bedre LivTakker sundhedsministeren for svar og fremsender betragtninger og bekymringer m.m. vedr. klimabehandling af psoriasispatienter22-11-20181807862759090
National Videnskabsetisk KomitéNVKs udtalelse i klagesag om afslag på genomprojekt om kronisk tarmbetændelse30-11-20181808134767057
Allerød KommuneInvitation til borgermøde om seniorbofællesskaber fra Allerød Kommune22-11-20181808254767242
Roskilde KommuneOpfølgning på møde om seniorbofællesskaber med Roskilde Kommune30-11-20181808254767232
JustitsministerietJM kvitterer for modtagelse af godkendelse af budget for Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger30-11-20181809446766985
Jyllands-PostenAnmodning om aktindsigt i sag om Nordic Cochrane Center28-11-20181810007766287
MedComDagsorden og bilag til app-styregruppemøde mandag den 26-11-2018 - Min læge app26-11-20181810008766351
MedComDagsorden og bilag til app-styregruppemøde mandag den 26-11-2018 - Min læge app23-11-20181810008766358
MedComDagsorden og bilag til app-styregruppemøde mandag den 26-11-2018- Min læge app28-11-20181810008766349
Praktiserende Lægers Organisation - PLODagsorden og bilag til app-styregruppemøde mandag den 26-11-2018 - Min læge app28-11-20181810008766347
Folketingets Social- og Indenrigsudvalg SOUSOU alm. del - spm. 117 (S)29-11-20181810011765170
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéSvar på bestilling vedr. it-projekter i pipeline03-12-20181810017768743
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om statusrapportering for 2. halvår 2018 til Statens It-råd30-11-20181810017766664
Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center KøbenhavnFremsender svar på supplerende høring fra Folketingets Ombudsmand til videre foranstaltning - vedr. manglende plads ved henvisning af varetægtsfængslede patienter27-11-20181810034762934
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 218 (S)29-11-20181810045766373
Region MidtjyllandAnsøgning om dispensation fra bekendtgørelsen om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv.29-11-20181810061765660
BeskæftigelsesministerietAnmoder om indstilling af medlemmer til Arbejdsmiljøklagenævnet - frist den 7. december 201827-11-20181810072763287
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 220 (S)03-12-20181810087768809
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 219 (S)03-12-20181810087768807