Fra: 30-11-2018 til: 02-12-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 7. møde i Følgegruppen for den ældre medicinske patient - Frist for bem. d. 13/12-1829-11-20181600825766997
Brønderslev KommuneVærdighedspolitik for Brønderslev Kommune - Pulje til en værdig ældrepleje29-11-20181601588765461
 Opklarende spørgsmål til procedurer omkring beskikkelser til Det Psykiatriske Patientklagenævn27-11-20181604318765117
Tårnby KommuneSvar på henvendelse om manglende materiale for overførte midler fra 2016 til 2017 - Klippekortsordningen i hjemmeplejen29-11-20181606937765980
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens kommentarer til figur over beredskabet og dets aktiveringstrin - Strategi for cyber- og informationssikkerhed29-11-20181705769765504
Danske RegionerBemærkninger til ny version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren28-11-20181705769765237
SundhedsdatastyrelsenKvittering for bemærkninger til ny version af forståelsespapir vedr strategi for cybersikkerhed i sundhedssektoren28-11-20181705769765284
Sort/HvidInvitation til Sort/Hvid's DRAMATIKERWORKSHOP29-11-20181800018766397
Syddansk UniversitetInvitation til Symposium om Universitetets fremtid29-11-20181800018766688
Bristol-Myers Squibb DenmarkInvitation til sundhedsministeren til 50-års jubilæum30-11-20181800018767255
 Invitation til konferencen Research Advances in Pharmacological Field29-11-20181800024765679
AOF SydHenvendelse til sundhedsministeren vedr. deltagelse i debat med fokus på det kommende folketingsvalg27-11-20181800024763281
BerlingskeInvitation til ældreministeren til uddeling af Den Berlingske Fonds Hæderspris 201930-11-20181800066767259
 Forespørger til svar på henvendelse vedr. Udbetaling Danmark29-11-20181800110766686
 Henvendelse til sundhedsministeren fra journaliststuderende vedr. eksamensopgave omkring organdonation og formodet samtykke29-11-20181800119765670
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål vedr. legalisering af hash som lægemiddel29-11-20181800119765683
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. projekt og nedsættelse af arbejdsgruppe om ældre som samboende, uden at det berører deres pension29-11-20181800285765109
Brønderslev KommuneVærdighedspolitik - Pulje til en bedre bemanding29-11-20181800768765576
Mariagerfjord KommuneFælles redegørelse fra Mariagerfjord Kommune vedr. en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 201929-11-20181800825765552
 Materiale vedr. ansøgning til rådighedspuljen, udlodningsmidlerne27-11-20181801767764447
Gladsaxe KommuneRevideret materiale vedr. puljeansøgning, Gladsaxe Kommune (sagsnummer 1802070) - Pulje til nye læge- og sundhedshuse29-11-20181802070766302
Region MidtjyllandOpdateret materiale vedr. projekt i Lemvig - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse29-11-20181802134765626
Danske RegionerForsinkelse af svar på DUT-høring: Lovforslag (L 64) om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)28-11-20181802507765072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU L 108 - spm. 130-11-20181804304766608
 Afbud til 4. møde i Stresspanelet den 3. december 201829-11-20181805525766382
Ældre SagenHøringssvar fra Ældresagen om udstedelse af bekendtgørelser i medfør af kongelige anordninger21-11-20181805551757589
Region SyddanmarkHøringssvar fra Region Syddanmark vedr. udstedelse af bekendtgørelse i medfør af kongelige anordninger28-11-20181805551764495
Region SjællandHøringssvar fra Regions Sjælland om udstedelse af bekendtgørelser i medfør af kongelige anordninger29-11-20181805551765515
 Forslag til Stresspanelet om sang og stress30-11-20181805700766443
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Input og overvejelser vedr. foranalyse af sundhedsdatasandkasser29-11-20181806667765495
ErhvervsstyrelsenFra ERST: Bemærkninger vedr. foranalyse af sundhedsdatasandkasser29-11-20181806667766133
Danske RegionerBemærkninger til skabelon for implementeringsstrategi - systemtilpasninger til datadeling29-11-20181806892766098
 Henviser til bibelen m.m. ifm. borgerhenvendelse om stråling23-11-20181807094764200
 Forespørgsel om sag vedr. vippeleje28-11-20181807460764837
Center for LudomaniSpørgsmål til kriterier for midler fra puljen til forebyggelse af ludomani27-11-20181807614765609
Dansk Ludomani BehandlingDansk Ludomani Behandling: Omfang af ansøgning30-11-20181807614767131
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Tilrettet referat af 11. projektstyregruppemøde i SMR (Sygehusmedicinregister)15-11-20181807786766165
Danske RegionerForsinkelse af svar på DUT-høring: ændring af bek nr. 671 og 670 af 3. juni 2018, ny bek. om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet ændring af vejledning om medicintilskud, ny vejledning om risikodeling.28-11-20181807871765065
Forskningsklinikken for LudomaniKvittering for orientering om evaluering af modtagere af puljemidler til behandling og forebyggelse af ludomani27-11-20181808301765624
Foreningen af Speciallæger - FASVedr. udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger30-11-20181808366767124
SundhedsdatastyrelsenVedr. resultat af udbud af analyse af cyber- og informationssikkerheden blandt speciallæger30-11-20181808366766461
SundhedsdatastyrelsenFra SDS: Bemærkninger til sagsfremstilling til databestyrelsen vedr. godkendelse af kommissorium for SMR-projektstyregruppe (sygehusmedicinregister)29-11-20181808570766263
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBidrag fra TRM til borgerhenvendelse om transport af dement til familiebesøg27-11-20181808582765372
Børne- og SocialministerietBidrag fra BSM til besvarelse af henvendelse vedr. kørsel28-11-20181808582765377
Københavns KommuneEndelig invitation til høringsarrangement om udsatte stofbrugere den 12. november 201802-11-20181808922740686
Poul Heidmann AdvokatfirmaTakker for afgørelse om aktindsigt vedr. Nordic Cochrane Center29-11-20181809499765188
UndervisningsministerietHenvendelse om omskæring29-11-20181809837765272
FinansministerietHenvendelse om omskæring29-11-20181809837765581
 Henvendelse om omskæring28-11-20181809837764602
SundhedsstyrelsenMateriale i forbindelse med akutkonference den 3. december 201829-11-20181809884765394
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 203, ny version (S)30-11-20181809912766621
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sygehusene og manglende øjenlæge i Esbjerg22-11-20181809956759544
MedComMin læge app - forståelsespapir mv.26-11-20181810008766354
 Borgerhenvendelse - frustration over behandlingen af hendes mand i sundhedssystemet28-11-20181810009765078
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - anmoder om aktindsigt i korrespondance med ministeriet vedr. antallet af afdøde i Horsens Kommune - FRIST 07-1226-11-20181810022767089
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 217 (Æ)29-11-20181810024765441
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykisk syge børn og unge29-11-20181810029765634
 Borgerhenvendelse vedr. bistandværgens rolle i forbindelse med retspsykiatriske patienter29-11-20181810030765669
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. hjælp til psykisk syg med parkinson25-11-20181810033760889