Postliste
Fra: 08-08-2018 til: 08-08-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
WeActSvar på invitation til Salaam Shalom Fredsfestival08-08-20181800018665729
 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. børns sundhedsoplysninger og tilskud til fysioterapi07-08-20181802998665077
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Syddanmark
Region Hovedstaden
Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe for helgenomsekventering under Nationalt Genom Center26-06-20181803235664995
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetSvar til Københavns Universitet - Opfølgning på mødet i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen onsdag den 13. juni kl. 8.30-10.00.07-08-20181803753664461
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96208-08-20181804028665703
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 96108-08-20181804028665689
VIVESvar til VIVE vedr. status mm på projekt om tandplejeordninger i andre lande08-08-20181804723665448
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - svar på spm. 5008-08-20181805226665707
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU§71 alm. del - svar på spm. 5108-08-20181805227665713
Danske Regioner
KL
Lokale cyber- og informationssikkerhedsindsatser: Undervisningsmateriale08-08-20181805304665681
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorForespørgsel: Bestilling af dataudtræk08-08-20181805376665675
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet om oplevelser i sundhedsvæsenet07-08-20181805782665122
SundhedsdatastyrelsenOpfølgning vedr. spørgeskema om modenhedsmåling jf. national strategi for cyber- og informationssikkerhed initiativ 1.2.07-08-20181805853664493
 Svar på borgerhenvendelse vedr. bloddonation fra mænd der har eller har haft sex med mænd07-08-20181806045664577
Danske RegionerOpgørelse over midlerne fra Sundhedsstrategien - orientering til Danske Regioner07-08-20181806064664810
 Svar på forespørgsel fra en socialrådgiver om friplejeboligleverandørers certifikat07-08-20181806065665043
Ledernes HovedorganisationSvar på henvendelse vedr. stresspanelet07-08-20181806077665091
SundhedsdatastyrelsenSpørgsmål til sundhedsdatastyrelsens bemærkninger til Social Protection Comittee rapport 201808-08-20181806088665685
SundhedsdatastyrelsenEftersending af dokumenter til høring - Social Protection Comittee08-08-20181806088665279