Postliste
Fra: 08-08-2018 til: 08-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1240 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPSSK664644
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1238 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPSSK664634
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1237 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPSSK664633
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CQ (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665583
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 940 (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665589
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CP (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665582
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CR (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665584
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CS (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665586
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 939 (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665588
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1252 (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665590
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål CT (Æ)08-08-2018SJ-STD-SUMMPE665587
Beredskabsstyrelsen
Forsikring & Pension
IOS-orientering: opdateret rejsevejledning for Indonesien som følge af jordskælvet ved Lombok07-08-20181600916665184
Cluster Excellence DenmarkInnovation Camp 23. august 201803-08-20181601641665217
Uddannelses- og ForskningsministerietForslag til dagsorden for klyngeforum-møde den 23. august10-07-20181601641665219
SundhedsstyrelsenUdkast til referat for møde i Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 13. juni07-08-20181603740664467
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til mødet den 12. september 2018 i Prognose- og Dimensioneringsudvalget08-08-20181604067665776
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1244 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPLGR664646
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1245 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPLGR664647
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1243 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPLGR664645
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed orienterer om fokus på brug af Sundhedsplatformen ved planlagte tilsyn07-08-20181702058664737
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1242 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPKME664639
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1241 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPKME664638
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1239 (Æ)06-08-2018SJ-STD-DEPKME664637
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1236 (S)06-08-2018SJ-STD-DEPENR664635
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1235 (S)06-08-2018SJ-STD-DEPENR664632
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1234 (S)06-08-2018SJ-STD-DEPENR664636
Region HovedstadenBudget til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine07-08-20181707670665154
Syddansk UniversitetSundhedsministeren inviteres som festtaler ved aflæggelse af lægeløftet den 25. januar 201907-08-20181800024665044
BeskæftigelsesministerietOrientering om overtagelse af henvendelse vedr. regulering af folkepension07-08-20181800110664811
Miljø- og FødevareministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om fødevaresikkerhed06-08-20181800110665532
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af henvendelse om boligstøtte30-07-20181800110665525
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ventetid på sagsbehandling, fuldmagter m.m. som pårørende til ældre på plejehjem06-08-20181800110664407
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 938 (Æ)07-08-20181800198665017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 938 tilbagetaget08-08-20181800198665201
VIVEMail vedr. Udkast til rapport om hittebørn03-08-20181801059664803
VIVEUdkast til rapport om hittebørn05-07-20181801059664529
SundhedsstyrelsenReferat af mødet den 27. juni 2018 i tandplejens Prognose- og Dimensioneringsudvalg08-08-20181803523665783
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetDato for andet møde i dialog- og inddragelsesforum for arbejdet om nye rammer for voksentandplejen - mandag den 24. september 2018 kl 14-1606-08-20181803753664176
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til forslag til lov om ændring om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedslovne og forskellige andre love07-08-20181804374665252
3F - Fagligt Fælles ForbundHøringssvar fra 3F vedrørende forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed mv.08-08-20181804374665482
VIVEStatus mm på projekt om tandplejeordninger i andre lande07-08-20181804723665444
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - LGBTKvittering for sundhedsministerens svar på henvendelse vedr. behandling med dobbeltdonation i udlandet06-08-20181804979665046
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen oversender halvårlig statusrapportering for ID15: Modernisering af Datamodtagelse (SEI2)07-08-20181805220664566
Kommunernes og Regionernes LøndatakontorUddybende svar på spm. om deltidsansatte på SOSU område og vagttyper07-08-20181805343665160
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender materiale til brug for behandling af klage over afgørelse07-08-20181805825664917
DigitaliseringsstyrelsenSEI2 - vurdering af projektets status og fremdrift (med underskrift)07-08-20181806024664568
DigitaliseringsstyrelsenLEOPARD - vurdering af projektets status og fremdrift16-07-20181806024664485
Albertslund KommuneKvittering for henvendelse om kommunes mulighed for at tilbyde gratis skoldkoppevaccination af borgere07-08-20181806032664706
Dagbladet InformationAnmodning om aktindsigt vedr. kvartalsvise rapporter fra supersygehusbyggerier24-07-20181806042664534
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende aircondition m.m. på Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU)01-08-20181806052662142
 Socialrådgiver sender spørgsmål om friplejeboligleverandørers certifikat07-08-20181806065664907
Ledernes HovedorganisationHenvendelse af 8. augsut 2018 vedr. stresspanelet08-08-20181806077665595
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - ønsker dialog om psykiatrien17-07-20181806081659450
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - løsningsforslag til behandling af stress17-07-20181806082659274
 Borgerhenvedelse - ønsker nyt donorkort tilsendt05-08-20181806087664039
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens bemærkninger til Social Protection Comittee Rapport08-08-20181806088665673
Børne- og SocialministerietHøring 2018 Social Protection Comittee annual report30-07-20181806088665249
Børne- og SocialministerietHØRING seperat afsnit om sundhed -Social Protection Comittee31-07-20181806088665253
SundhedsstyrelsenSvar fra Sundhedsstyrelsen angående børnevaccinaion i Danmark til Social Protection Comittee rapport 201808-08-20181806088665544
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1249 (S)06-08-20181806102664651
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1251 (S)06-08-20181806103664653