Fra: 06-08-2018 til: 06-08-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. kritisabel forhold ved indlæggelse på akutafdeling01-08-2018SJ-STD-SUMAI662496
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 1233 (S)06-08-2018SJ-STD-SUMMPE663832
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 928 (S)06-08-2018SJ-STD-SUMMPE664116
NATORecent documents and information on upcoming events - Public Health and Food/Water Group20-07-20181600852662589
Tropica Aquarium PlantsRegnskabsgodkendelse af partnerskabsprojekt - sundhedstjek på arbejdspladser01-08-20181601254664034
Kræftens BekæmpelseRegnskabsgodkendelse af "Sunde erhvervsskoler - godt på vej"01-08-20181601421664024
Region SyddanmarkRegnskabsgodkendelse af Livstilsguide i praksis01-08-20181601434664025
Region SjællandAfsluttende regnskab til Sundheds- og Ældreministeriets Partnerskabspulje: Partnerskabsprojektet Broen til Bedre Sundhed journalnr. 1403124).03-08-20181601437663368
HjerteforeningenVedr. Regnskabsgodkendelse af mit gode liv06-08-20181601439664111
HjerteforeningenRegnskabsgodkendelse af mit gode liv01-08-20181601439664030
Bornholms RegionskommuneVedr. Godkendelse af afrapportering for projekt 'Vi hopper fra smøgerne'27-07-20181601440664121
Københavns KommuneVedr. Regnskab og revisionserklæring - Nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder02-07-20181601446664341
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 5. april 2018 på Klinik for Blodsygdomme, Rigshospitalet.01-08-20181604904663711
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 15. marts 2018 på Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense Universitetshospital.01-08-20181604904663707
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 23. maj 2018 på Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus.01-08-20181604904663699
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 1. juni 2018 på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Hillerød.02-08-20181604904664046
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 27. juni 2018 på Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.02-08-20181604904664037
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 3. maj 2018 på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, Rigshospitalet.02-08-20181604904664051
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 19. april 2018 på Nuklearmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.02-08-20181604904664048
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 15. maj 2018 på Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.02-08-20181604904664033
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 25. og 26. juni 2018 på Anæstesi og Intensiv, Aalborg Universitetshospital.02-08-20181604904664028
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 17. april 2018 på Reumatologisk Afdeling U, Aarhus Universitetshospital.01-08-20181604904664026
SundhedsstyrelsenEndeligt referat fra møde i Følgegruppen for Inspektorordningen 11. juni 201831-07-20181604904663689
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 21. februar 2018 på Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet.01-08-20181604904663695
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 11. april 2018 på Ortopædkirurgiske behandlinger - Kirurgisk Fællesafdeling, Regionshospitalet Randers.01-08-20181604904663698
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et rutine besøg den 22. marts 2018 på Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital.01-08-20181604904663716
Region SyddanmarkOUH, udbetalingsanmodning vedr. forskningspulje om Medicinsk cannabis27-07-20181610893662910
Center for VoldtægtsofreRegion Midtjylland: revideret budget vedrørende støtte til Center for voldtægtsofre på Aarhus Universitetshospital.02-08-20181700147663422
Styrelsen for PatientsikkerhedOrientering om status vedrørende indberetninger til STPS fra læger ved Hæmatologisk Afdeling Roskilde om Sundhedsplatformen23-07-20181702058664084
Region SyddanmarkUdbetalingsanmodning vedr. pulje til medicingennemgang i Region Syddanmark26-07-20181704197662789
Aarhus UniversitetInvitation til Aarhus Universitets 90-årsfest den 4. september 201801-08-20181800002662508
ARKENMiddagsinvitation til sundhedsministeren den 30. august 2018. Åbning af udstillingen Van Gogh, Museum Arken02-08-20181800018663063
Kastel løbetInvitation til sundhedsministeren til deltagelse i Kastelløbet den 21. august 201831-07-20181800018661819
WeActInvitation til Salaam Shalom Fredsfestival06-08-20181800018664100
Fritz Schur GruppenSundhedsministeren inviteres til møde og middag med den finske sundhedsminister06-08-20181800019664071
Department of Public HealthSundhedsministeren inviteres til First WHO Global Conference on Air Pollution and Health, WHO headquarters, Geneva, 30 October - 1 November 201806-08-20181800019664094
WHO´s Regionalkontor for EuropaInvitation to Global Conference on Primary Health Care 25-26 October 201819-07-20181800019660361
International Longevity Center - UKInvitation til ældreministeren til at tale ved konference "Future of Ageing Conference" 29. november i London02-08-20181800065663159
Folketinget ChristiansborgInvitation til ældreministeren til bogreception den 8. august02-08-20181800066663154
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. manglende samarbejde i forbindelse med benprotese01-07-20181800110651872
Miljø- og FødevareministerietMFVM bekræfter overtagelse af borgerhenvendelse vedr. import af fødevarer fra Spanien03-08-20181800110663722
FCTC - WHO Framework Convention on Tobacco ControlOne Party is missing to meet the conditions for the entry into force of the Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products27-06-20181800110657752
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. selvbetaling af laserbehandling ved overgangsaldergener18-07-20181800266659534
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet06-08-20181801566664246
Børne- og SocialministerietHøringssvar: Bekendtgørelse og skrivelse om gratis influenza-vaccination06-08-20181801606663691
Praktiserende Lægers Organisation - PLOHøringssvar fra PLO til anden høring over udkast til bekendtgørelse og skrivelse vedrørende influenzavaccination06-08-20181801606664261
Dansk SygeplejerådDSR spørger til afgørelse vedr. klage over mangelfuld aktindsigt i sag02-08-20181802768663252
SundhedsdatastyrelsenHalvårlig statusrapportering for ID15: Modernisering af Datamodtagelse (SEI2)06-08-20181805220664323
Styrelsen for PatientsikkerhedBemærkninger vedr. anmodning om bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse om funktionelle lidelser02-08-20181805306662892
Varde KommuneAccept og udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180547402-08-20181805474663249
Middelfart KommuneAccept og udbetalingsanmodning til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljen: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger i 2018. 180548603-08-20181805486663419
Herning KommuneAccept af tilsagnsbetingelser og udbetalingsanmodning vedr. sags nr. 1805513 Livsglæde med musik og sang - Pulje til livskvalitet30-07-20181805513663089
JordemoderforeningenHøringssvar fra Jordemoderforeningen vedr. 12 bekendtgørelser til Færøerne09-07-20181805551663714
Jammerbugt KommuneHenvendelse til sundhedsministeren vedr. placering af den fjerde akutlægehelikopter04-07-20181805969655546
Addison ForeningenAnsøgning: Driftspulje til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 2018 - Addison Foreningen i Danmark25-07-20181805975660399
Bloddonorerne i DanmarkAnsøgning: Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 2018 - Bloddonorerne i Danmark31-07-20181805983663321
Patientforeningen HAE DanmarkAnsøgning: Driftspulje til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer 2018 - Patientforeningen HAE Danmark02-08-20181805984663332
Billund KommuneBrev fra Billund Kommune til ældreministeren - Angående GPS og demente03-08-20181805999663501
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. opringning til alarm 1-1-202-08-20181806001662501
 Rykker for svar på henvendelse af 25. juni 2018 til ældreministeren vedr. dementes vilkår i eget hjem03-08-20181806005663412
DigitaliseringsstyrelsenConnecting Europe News | Building Block Bulletin13-07-20181806022658848
DigitaliseringsstyrelsenConnecting Europe News | Building Block Bulletin27-07-20181806022660851
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. forsøg med at finde en løsning på at få flere sosuer i arbejde09-07-20181806026657448
FinansministerietHenvendelse vedr. optimering af lægeressourcer02-08-20181806029663301