Fra: 13-04-2018 til: 15-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Ballerup KommuneSvar vedr. revision af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen12-04-20181601581587787
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune: godkendelse af revideret budget til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-04-20181605413587921
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.12-04-20181605450587993
Børne- og SocialministerietHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner12-04-20181704698588784
Børne- og SocialministerietHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner13-04-20181704698589623
KLHenvendelse om bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner12-04-20181704698588779
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUOrientering af udvalget om anmeldelse af redegørelse om ældreområdet - 201813-04-20181705161589542
FLOR Foreningen for Ledere af Offentlig RusmiddelbehandlingSvar på henvendelse fra FLOR om flytning af ansvaret for misbrugsbehandling13-04-20181708878588762
Foreningen af Socialchefer i DanmarkSvar på henvendelse fra FSD om flytning af ansvar for misbrugsbehandling13-04-20181708878588758
 Svar på borgerhenvendelse om flytning af ansvar for misbrugsbehandling13-04-20181708878588764
SkatteministerietInvitation til følgegruppe for evaluering af modtagere af midler fra puljen til forebyggelse og behandling13-04-20181709025589519
Danske RegionerAnmodning om bidrag vedr. hurtigere driftstart af akutlægehelikopter11-04-20181709084587756
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Materialeanmodning i forbindelse med kræftundersøgelse <91698>12-04-20181709154588427
FinansministerietInvesteringsafløb i Kvalitetsfondsbyggeriet13-04-20181709357588792
JydskeVestkystenOrientering af afsender om oversendelse af henvendelse om lukning af FM-båndet13-04-20181800110588652
Albertslund KommuneOrientering om oversendelse af henvendelse om udligning13-04-20181800110588693
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om pension13-04-20181800110588704
 Orientering om oversendelse af henvendelse om førtidspension13-04-20181800110589321
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om parallelsamfund13-04-20181800110588719
 Oplæg på e-helse konference d. 18. april kl. 10.3011-04-20181801849587505
Dagbladet InformationSvar på anmodning om aktindsigt i SUMs afgørelser om aktindsigt i 2013 omhandlende § 13, stk. 1, nr. 6 i den gamle offentlighedslov12-04-20181802274587952
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75312-04-20181802855587610
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75412-04-20181802855587613
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75612-04-20181802855587629
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75712-04-20181802855587631
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 75512-04-20181802855587615
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 76812-04-20181802879587643
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 76712-04-20181802879587640
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling m.m.13-04-20181803026588595
 Svar på henvendelse vedr. kørsel til og fra hospital13-04-20181803033589513
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 79613-04-20181803127588579
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 79913-04-20181803127588581
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 80213-04-20181803127588583
Styrelsen for PatientsikkerhedIndhentelse af styrelsens svar på henvendelse om ændring af den norske speciallægeuddannelse13-04-20181803224588963