Fra: 11-04-2018 til: 11-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Lægeforeningen
Statsforvaltningen
Afbeskikkelse som stedfortræder i Det Psykiatriske Patientklagenævn11-04-20181604318587314
Lægeforeningen
Statsforvaltningen
Beskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn11-04-20181604318587316
OUH Odense universitetshospitalBemærkninger vedr. ønske til re-budgettering - PRO pulje projekt - sagsnummer 160921910-04-20181609219585973
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM sender kopi af afgørelse på klage over afslag på autorisation som læge til STPS11-04-20181708879586386
European CommissionSvar på invitation til EU Digital and Innovation Week11-04-20181800018586628
Lemvig KommuneForeløbigt svar på åbning af Krabbefestivalen 2018 i Lemvig11-04-20181800018586788
Haderslev KommuneSvar på invitation til Sikkerhedspolitisk Topmøde 4. maj11-04-20181800018586734
Take The FloorSvar på invitation til Superdance11-04-20181800018586745
Danish Fashion InstituteSvar på invitation til Copenhagen Fashion Summit 201811-04-20181800018586756
International Centre for Parliamentary StudiesSvar på invitation til Cardiac Health Europe Roundtable 201811-04-20181800019586601
DIFForeløbigt svar på deltagelse i Ride4Rehab11-04-20181800019586569
KLForeløbigt svar på møde i KL's Social- og Sundhedsudvalg 7. juni11-04-20181800021586447
Danske TandplejereSvar på forespørgsel om tale/oplæg fra Sundhedsministeren - fredag den 28. september 201811-04-20181800024586793
IDACBSvar på invitation til IDACB11-04-20181800024586578
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. lukning af FM-båndet11-04-20181800110586770
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om parallelsamfund11-04-20181800110586701
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om udligningsordningen11-04-20181800110586712
Økonomi- og IndenrigsministerietAfviser at overtage henvendelse om udsatte borgere11-04-20181800110586351
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Bedre bemanding 2018 (Læsø Kommune sagsnr. 1800824) - redegørelse10-04-20181800824585590
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Morsø Kommunes projekt vedr. bedre bemanding - Sags nr.: 1800828 - Redegørelser06-04-20181800828583543
Aarhus KommuneSpørgsmål vedr. afrapportering for stofindtagelsesrum 2017 - Aarhus Kommune09-04-20181801254584220
 Svar på henvendelse vedr. Nationalt Genom Center11-04-20181801937586659
 Svar på borgerhenvendelse: Særordning for klinisk basisuddannelse på Færøerne10-04-20181802399585908
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. ny model for klinisk basisuddannelse for læger på Færøerne10-04-20181802399585527
 Svar på henvendelse vedr. børn og unges mentale sundhed og brugen af sociale midler10-04-20181802469585763
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering vedr. modtagelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2018/006411-04-20181802786586338
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Karina Adsbøl
SUU alm. del - svar på spm. 68811-04-20181802862586780
Dansk Ambulancetjeneste ApSSvar til DK-ambulance om § 3, stk. 4 i ambulancebekendtgørelsen10-04-20181802920585203
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU Orientering om markedsføringstilladelser for veterinærlægemidlerne Girolan og det relaterede navn Apralan10-04-20181802927586193
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 67211-04-20181802929586453
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSvar på spm. S 67111-04-20181802929586498
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 76011-04-20181802930586515
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 76111-04-20181802930586525
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 76211-04-20181802930586542
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 72611-04-20181802995586556
Danske RegionerAnmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål BM og BN samt SUU alm del spm. 804 (bemærk kort tidsfrist)09-04-20181803075586466
 Svar på aktindsigtsanmodning om statistik vedr. organtransplantationer i udlandet10-04-20181803080585219
KL
Danske Regioner
Vedr. DUT-afregning for hospicepladser fra Kræftplan III11-04-20181803121586643
Rescue-Safe A/SSvar til Rescue-Safe AS om § 3, stk. 4 i ambulancebekendtgørelsen10-04-20181803124586086