Fra: 06-04-2018 til: 08-04-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Næstved SygehusRykker for regnskab fra projekt Familiepakken06-04-20181602486583828
Næstved KommuneAnmodning om inkorporering af fremsendte tal fra projektet FamiliePakken i afsluttende rapport06-04-20181602486582717
Odense KommuneOdense Kommunes budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-04-20181605336582030
Aalborg KommuneRegnskab vedr. projekt "ude liv i nærmiljøet"05-04-20181607184582538
Danske RegionerVedr. DUT høring vedr. bkg. om ændring af bkg. om sikring af visse biologiske stoffer mv.06-04-20181608809582877
 Besvarelse af henvendelse om Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse i klagesag over autorisation05-04-20181703820581371
 Svar på aktindsigtsanmodning af den 15. januar 2018 vedr. borgerpanelmøder vedr. genforskning04-04-20181708630580155
Kolding KommuneSvar på invitation til fejring af Lech Walesa05-04-20181800018582206
MSLGROUPForeløbigt svar på anmodning om møde med ministeren vedr. ny, patientcentreret, digital og mere effektiv hørerehabilitering05-04-20181800021582159
Nordisk RådOplyser at nye datoer til delegation til Nordisk Råd skal findes05-04-20181800024583531
SkatteministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ulovlig handel med tobaksvarer06-04-20181800110583440
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pensionistrabat på offentlig transport06-04-20181800110583128
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: sag nr. 1800133 - Redegørelse vedr. pulje til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018.06-04-20181800133583332
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Ansøgning om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem i Ballerup Kommune06-04-20181800763583463
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Frederikssund Kommune vedr. pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre05-04-20181800782581433
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Glostrup Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 - sagsnummer 180078805-04-20181800788582264
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Hedensted Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800796582346
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Høje-Taastrup Kommunes redegørelse for lokalindsats for sygefravær05-04-20181800809582409
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet: Vedr. tilskuddet Puljemidler til bedre bemanding i ældreplejen 201806-04-20181800810583294
BeskæftigelsesministerietVidersendt til Beskæftigelsesministeriet: redegørelse vedr. en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201806-04-20181800825582686
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Norddjurs Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800829581491
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Randers Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 (sagsnummer 1800839)05-04-20181800839582298
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse - Ringsted Komune - bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800842582172
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Samsø Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800846582222
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: Redegørelse fra Silkeborg Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800847582445
BeskæftigelsesministerietVideresendt til Beskæftigelsesministeriet: underskrevet acceptskrivelse vedr. bedre bemanding i ældreplejen05-04-20181800867582378
 Svar på henvendelse om ordination af medicinsk cannabis06-04-20181800883582956
 Svar på henvendelse vedr. videreuddannelsesforløb06-04-20181800961583603
VIVERettelse til breve til informanter i analysen om hittebørn05-04-20181801059582130
Vejle KommuneSvar på henvendelse vedr. Behandlingsstedsregistret06-04-20181801143583220
Søgaard Industri DanmarkAfgørelse af klage over CBB afgørelse05-04-20181801524581348
Region HovedstadenKvittering for svar fra Region Hovedstaden vedr. begrænsede parkeringsmuligheder ved Militærpsykiatrisk Ambulatorium05-04-20181801549581208
 Svar på henvendelse vedr. forbud mod rygning06-04-20181801796582929
TandlægeforeningenKvittering for modtagelse af Tandlægeforeningens høringssvar: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang mv.).06-04-20181801824583658
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 68906-04-20181802635583686
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - svar på spm. 70406-04-20181802657583699
Albertslund KommunePartshøring (Albertslund kommune)- anmodning om aktindsigt i ansøgning til pulje for bedre mad til ældre i eget hjem05-04-20181802715581436
 Ministersvar vedr. selvskade og mobning på sociale medier06-04-20181802770583155
 Svar på henvendelse om statistik vedr. klemte fingre05-04-20181802841582353
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 76506-04-20181802932582738
ProactiveForespørgsel vedr. sharepointundervisning05-04-20181802940581471
 Svar vedr organdonation06-04-20181803004582786