Fra: 11-04-2018 til: 11-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SundhedsstyrelsenAnmodning om udpegning til Arbejdsgruppe for udarbejdelse af model for rettidig opsporing af mennesker med type 2-diabetes og model for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunen - Frist for udpegning: 18. april 201819-03-2018SJ-STD-DEPLCT571004
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 813 (S)11-04-2018SJ-STD-SUMMPE587235
Folketinget ChristiansborgSamrådsspørgsmål BP (S)11-04-2018SJ-STD-SUMMPE587230
 Klage over diverse myndigheder10-04-20181601336585582
 Supplerende materiale vedr. henvendelse om basale rettigheder som borger10-04-20181601336585580
Region SjællandTilbagemelding vedr. rykker for regnskab for Sundhedscenter Nakskov09-04-20181603324584688
 Fremsender juridisk orientering vedr. henvendelse om psykiatrien09-04-20181603459584195
LægeforeningenAfbeskikkelse af stedfortræder til Det Psykiatriske Patientklagenævn i Syddanmark09-04-20181604318586200
UdenrigsministerietINSTRUKTION: Udlændinges adgang til sundhedsydelser i udvalgte lande10-04-20181709124585306
Forsikring & PensionInvitation til F&Ps årsmøde den 15. november 201810-04-20181800002586967
EpilepsiforeningenInvitation til sundhedsministeren til Epilepsikonference den 8. juni 2018 i Odense10-04-20181800024586011
Region SjællandBemærkninger til belysning af ansvar ifm. behandling og pleje af barn23-03-20181800056583517
Forsikring & PensionInvitation til ældreministeren til årsmøde den 15. november 2018 vedr. digitalisering10-04-20181800065586014
DemensKoordinatorer i DanmarkInvitation til ældreministeren til at holde tale på Årskursus fredag den 14. september 201811-04-20181800065586661
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pensionisters økonomi11-04-20181800110586889
Albertslund KommuneOpråb fra hovedstadsområdets 34 borgmestre: En politisk prioritering af Vestdanmark må ikke være på bekostning af hovedstadsområdet04-04-20181800110581029
 Henvendelse til ældreministeren vedr. artikel om sexchikane udøvet af ældre mod plejepersonale - ønsker kort interview11-04-20181800119586562
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 782, omtrykt til miljø- og fødevareministeren11-04-20181800198587249
SundhedsdatastyrelsenKommentarer til analyseplan (FAM/akutaktivitet)10-04-20181800399585693
SundhedsdatastyrelsenAnalyseplan vedr. FAM/akutaktivitet23-03-20181800399585694
Læsø KommuneBedre bemanding 2018 (Læsø Kommune sagsnr. 1800824) - redegørelse10-04-20181800824585583
Skanderborg KommuneRedegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 201810-04-20181800848585814
HjerneSagenSupplerende information til invitation til sundhedsministeren til Hjernesagens innovationsforum på Folkemødet den 16. juni 201811-04-20181800906586507
Rud Pedersen Public Affairs CompanyFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om fremtidens sundhedsvæsen10-04-20181800906586190
Danske RegionerFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om det nære sundhedsvæsen10-04-20181800906586359
Region SyddanmarkFolkemødeinvitation til sundhedsministeren: inviteres til at være paneldeltager i en politisk debat10-04-20181800906585264
FOA - Fag og ArbejdeFolkemødeinvitation til sundhedsministeren: inviteres til lukket arrangement om bedre hygiejne09-04-20181800906585146
Rud Pedersen Public Affairs CompanyOpfølgning på invitation til sundhedsministeren til Folkemødedebat om fremtidens sundhedsvæsen den 15. juni 201810-04-20181800906586013
HjerneSagenBonusinfo til personlig invitation til ældreministeren til Hjernesagens innovationsforum på Folkemødet den 16. juni 201811-04-20181801031586518
Dansk Iværksætter ForeningInvitation til ældreministeren om paneldeltagelse på Folkemødet den 15. juni 2018 om ældre iværksætteri11-04-20181801031586218
JustitsministerietTilbagemelding vedr. deltagelse i følgegruppe om hittebørn: JM10-04-20181801059585838
Pharmakon A/SHøringssvar fra Pharmakon vedr. 3 bekendtgørelser om bruttoavanceaftalen09-04-20181801157585135
LægeforeningenHøringssvar fra Lægeforeningen vedr. 3 bekendtgørelser om bruttoavanceaftalen10-04-20181801157585554
Danmarks ApotekerforeningHøringssvar fra Danmarks Apotekerforening vedr. udkast til bekendtgørelse om compliancesamtale på apotek10-04-20181801157585290
BeskæftigelsesministerietAnmodning om status på SUM's besvarelse af ERU spørgsmål 83 og 8422-03-20181801346575882
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender sagsakter og udtalelse i klagesag om autorisation10-04-20181802389586282
 Orientering om hjemmeplejen Nørrebro08-04-20181802828584192
 Vedr. hjemmeplejen Nørrebros skandaløse "pleje"08-04-20181802828584187
 Rykker for svar på forespørgsel om anvendelse af klippekort08-04-20181803001584183
 Borgerhenvendelse - klage over sundhedsvæsen og læger06-04-20181803096583410
Rescue-Safe A/SHenvendelse om § 3, stk. 4 i ambulance-bekendtgørelsen10-04-20181803124586081
Folketingets LovsekretariatSpørgsmål S 694 (Æ)09-04-20181803143584947
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. det psykiske arbejdsmiljø og reglerne om utilsigede hændelser15-01-20181803160520322