Fra: 10-04-2018 til: 10-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Kopi af henvendelse til privat hospital09-04-20181601336584248
 Klage over offentlige myndigheder06-04-20181601336584249
 Henvendelse vedr. basale rettigheder som borger09-04-20181601336584246
BryggeriforeningenSlutrapport og regnskab fra Alkoholpartnerskabet06-04-20181601425583629
 Henvendelse om psykiatrien02-04-20181603459578989
Kolding KommuneKolding Kommunes accept af tilskudsbetingelser for 2018 til projektnr. 65234 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.09-04-20181605228584885
Odense KommuneOdense Kommune budget til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling ad dobbeltbelastede.10-04-20181605336585345
ForsvarsministerietNATO civilberedskab - Området er flyttet til Forsvarsministeriets kontor for Beredskab og Hjemmeværn06-04-20181606093583027
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Udbetaling fra bevilling vedr. forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner09-04-20181608965584876
OUH Odense universitetshospitalDen PRO-aktive patient: ønsker til ændringer i evalueringen14-03-20181609219586015
MuusmannCasestudier i 3. afrapportering af Sikkert Patientflow10-04-20181610422585531
Dansk Røde KorsTil sundhedsministerens orientering fremsendes årsrapport for klinik for udokumenterede migranter20-03-20181702709571050
Dansk Kiropraktor ForeningSvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område som følge af GDPR09-04-20181702785584638
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 812 (S)09-04-2018SJ-STD-DEPENS585338
Statsrevisorerne SekretariatetOrientering om møde hvorpå der bl.a. behandles beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser21-03-20181703392571882
Rudersdal KommuneRegnskab vedr. pulje til køkkener - Projekt j. nr. 1704174 - Minder og madglæde for demensramte beboere på Lions Park Birkerød.27-03-20181704174584459
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneSvar på høring over bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme mv.09-04-20181709308584717
Sort/HvidPremiereinvitation til WHITE NIGGER BLACK MADONNA den 30. april 201809-04-20181800018584762
Lemvig KommuneSundhedsministeren iniviteres til at åbne Krabbefestivalen 2018 i Lemvig09-04-20181800018585195
Danish Fashion InstituteInvitation til Copenhagen Fashion Summit 201805-04-20181800018582934
Danske TandplejereForespørgsel om tale/oplæg fra sundhedsministeren fredag den 28. september 201810-04-20181800024585262
Sort/HvidPremiereinvitation til ældreministeren WHITE NIGGER BLACK MADONNA den 30. april 201809-04-20181800066585686
JydskeVestkystenHenvendelse vedr. lukning af FM-båndet10-04-20181800110585393
SkatteministerietBekræfter overtagelse af henvendelse vedr. ulovlig handel med tobaksvarer10-04-20181800110585987
Frederiksberg KommuneRedegørelse fra Frederiksberg Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201821-03-20181800780583635
Faaborg-Midtfyn KommuneAcceptskrivelse vedr. bedre bemanding 2018 (Faaborg-Midtfyn Kommune, sagsnummer 1800785)26-03-20181800785583504
Mariagerfjord KommuneTilrettet redegørelsesskema vedr. tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201810-04-20181800825585633
Middelfart KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 (Middelfart Kommune, sagsnummer 1800827)27-03-20181800827582792
Næstved KommuneOpdateret redegørelse vedr. tilskud til en bedre bemanding 2018 (Næstved Kommune, sagsnummer 1800832)09-04-20181800832584103
Næstved KommuneRedegørelser vedr. tilskud til en bedre bemanding 2018 (Næstved Kommune, sagsnummer 1800832)09-04-20181800832584071
Odsherred KommuneRedegørelse fra Odsherred Kommune vedr. bedre bemanding på ældreområdet 201806-04-20181800835583299
Odsherred KommuneAcceptskrivelse vedr. bedre bemanding på ældreområdet06-04-20181800835582949
Sorø KommuneRedegørelse vedr. bedre bemanding 2018 - sagsnummer 180085224-03-20181800852583616
Struer KommuneRedegørelsesskema vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 - Struer Kommune23-03-20181800854583572
Viborg KommuneRedegørelse vedr. bedre bemanding 2018 (Viborg Kommune, sagsnummer 1800866)28-03-20181800866582619
Kræftens BekæmpelseFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om unge og rygning10-04-20181800906585687
LEAD AgencyAnmodning om at sundhedsministeren vil medvirke i artikel i Berlingske Tidende om Sundhedens Topmøde 201810-04-20181800906585572
 Henvendelse om regler der hæmmer daglig klinisk praksis og forskning05-04-20181801035582932
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for Patientsikkerhed har ingen bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere mv. samt bekendtgørelse om compliance-samtale på apotek09-04-20181801157585134
PharmadanmarkPharmadanmarks høringssvar til udkast til bekendtgørelse om compliance-samtaler10-04-20181801157585151
ErhvervsministerietHøringssvar fra Erhvervsministeriet vedr. bekendtgørelser om bruttoavanceaftalen06-04-20181801157584035
 Rykker for svar på henvendelse vedr. klage over afslag på autorisation som kontaktlinseoptiker09-04-20181801552584777
JustitsministerietVedr. Høring af bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren - høringsfrist d. 20. april 201810-04-20181802247585970
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. frafaldelse af forslaget om at gøre akupunktur på brystkassen lægeforbeholdt07-03-20181802753560586
SundhedsdatastyrelsenBidrag til svar på borgerhenvendelse vedr. ICD-1109-04-20181802916584948
Mødrehjælpen2. henvendelse til sundhedsministeren med orientering om lancering af nyt rådgivningstilbud: Holdepunkt – et nyt, landsdækkende tilbud om hjælp og støtte fra Mødrehjælpen26-03-20181802966576580
 Borgerhenvendelse vedr. oplysning om klippekortsordning30-03-20181803056584141
 Borgerhenvendelse vedr. saldo af brugte klippekortstimer og ønske om møde med ældreministeren30-03-20181803056584143
 Henvendelse om erstatninger i Danmark efter LSD-behandling23-03-20181803063576366
Region HovedstadenPreliminær fremsendelse af 4. kvt. rapport 17 vedr. Nyt Hospital Herlev05-04-20181803064584341
 Ny anmodning om aktindsigt i projektet ”Kvitteringsdata og Sundhed”.08-04-20181803079584949
 Aktindsigtsanmodning om organtransplantationer09-04-20181803080584909
 Borgerhenvendelse - håbløs fremtid for stofskiftesyge07-04-20181803093584148
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren med ønske om bedre og mere effektive blodbanker29-03-20181803094578584
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandlingsforløb02-04-20181803095578992
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. behandlingen af syge mennesker i Danmark04-04-20181803097581352
 Borgerhenvendelse vedr. udgifter til omskæring05-04-20181803112583485
 Anmoder om et møde med ministeren om det Nordiske Cochrane Center (vedr. svar på SUU alm. del - spm. 553 svaret af MEDINT)14-03-20181803117566935
 2. Henvendelse fra Peter C. Gøtzsche om Det Nordiske Cochrane Center14-03-20181803117586118
SKATHenvendelse om beslaglæggelse22-03-20181803122586017