Fra: 06-04-2018 til: 08-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 613 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583797
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 809 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583799
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 810 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583802
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 794 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE582995
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 804 med svarfrist 20. april (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583596
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 793 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE582992
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 807 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583665
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 808 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583666
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BM (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583648
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BN (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583649
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål BO (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583650
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 805 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583662
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 806 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583663
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 605 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583667
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 608 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583794
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 610 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583796
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 811 (S)06-04-2018SJ-STD-SUMMPE583803
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 14, 15 og 16)28-03-20181602492583912
UdenrigsministerietAnmodning om foreløbige forholdsregler i sag C-238/18, Den Europæiske Centralbank mod Republikken Letland06-04-20181602492583906
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 15, 16 og 17)06-04-20181602492583918
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-169/18, Mahmood06-04-20181602492583897
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-161/18, Villar Láiz06-04-20181602492583900
Aalborg KommuneAfrapportering af puljen til mere livskvalitet på plejehjem og i ældreboliger - j.nr. 1607184 - Aalborg Kommune22-03-20181607184582532
Region MidtjyllandRykker for svar på henvendelse vedr. fortolkning af kosmetisk behandling ifm. udvidet frit sygehusvalg04-04-20181608701580855
UdenrigsministerietTwinning Enhancing the system of prevention and combating money laundering and terrorism financing in the Republic of Moldova03-04-20181609726581011
UdenrigsministerietCirculation of a Twinning light fiche for Montenegro-Capacities development for the Anti-Fraud Coordination Service04-04-20181609726582509
Statsrevisorerne SekretariatetStatsrevisorernes bemærkninger til beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser21-03-20181703392572680
ForsvarsministerietKopi af notat til Folketinget vedr. Center for Cybersikkerheds rolle i fm. NIS-direktivet14-03-20181706260567051
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender sagsakter samt udtalelse i forbindelse med ansøgning om dansk autorisation som tandplejer05-04-20181707824581792
Region SyddanmarkSupplerende spm vedr. svar vedr. finansieringsansvar under indlæggelse05-04-20181709301583214
Region MidtjyllandRM: Anmodning om revidering af finansieringsprofiler, udbetaling (K3 18)05-04-20181709357581579
 Borgerhenvendelse vedr. lægedækning13-03-20181709366565086
PA Consulting GroupInvitation til Top Floor Talks 2018 30. april 201819-03-20181800002570580
Københavns Universitet Det SundhedsVidenskabelige FakultetInvitation til folkelig debat ”Ask the Scientist” tirsdag den 6. november 201805-04-20181800002582825
UndervisningsministerietSundhedsministeren inviteres til afskedsreception for Jesper Fisker05-04-20181800018582604
Take The FloorSundhedsministeren inviteres til Copenhagen Fashion Summit 201805-04-20181800018582594
Miljø- og FødevareministerietAsia Forum 2018 (13-15 June 2018; Manila, Philippines)05-04-20181800019582175
International Centre for Parliamentary StudiesInvitation to join the Cardiac Health Europe Roundtable 2018, which will take place in Brussels (Belgium), on Tuesday 15th May, 201805-04-20181800019581748
Biogen Denmark A/SAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. behandling af børn med Spinral Muskel Atrofi (Spinraza)05-04-20181800021581662
MF Bertel HaarderØnsker telefonmøde med sundhedsministeren om grænsehindringer05-04-20181800021582193
 Invitation til ældreministeren til konference i forbindelse med Israels 70 års fødselsdag den 18. april 201801-04-20181800065582577
The Aarhus 2017 Board and FoundationPåmindelse på invitation til ældreministeren til "Welcome Future" 23. april04-04-20181800066581048
Børne- og SocialministerietAfviser overtagelse af henvendelse om behandlingshjem for overvægtige05-04-20181800110583493
Ballerup KommuneAnsøgning om tilskud til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem i Ballerup Kommune26-03-20181800763583457
Brøndby KommunePulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejeboligområdet - Brøndby Kommune - acceptskrivelse05-04-20181800767581688
Brøndby KommuneRedegørelse vedr. bedre bemanding - Brøndby kommune mv.03-04-20181800767581513
Frederikssund KommuneAcceptskrivelse - Frederikssund Kommune: pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre05-04-20181800782581684
Glostrup KommuneRedegørelse fra Glostrup Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 - sagsnummer 180078831-03-20181800788582251
Gribskov KommuneBedre bemanding i plejen - Gribskov Kommune - redegørelse31-03-20181800790582312
Halsnæs KommuneBedre bemanding 2018: redegørelse (Halsnæs Kommune, sagsnummer 1800795)05-04-20181800795582033
Hedensted KommuneRedegørelse fra Hedensted Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201828-03-20181800796582339
Holbæk KommuneRedegørelse fra Holbæk Kommune vedr. bedre bemanding28-03-20181800804582421
Horsens KommuneAnsøgning - bedre bemanding af plejeboliger - Horsens Kommune02-04-20181800807581696
Horsens KommuneAnsøgning - bedre bemanding af plejeboliger - revideret budget05-04-20181800807582093
Høje-Taastrup KommuneRedegørelse fra Høje-Taastrup Kommune vedr. anvendelse af pulje til bedre bemanding, acceptskrivelse samt redegørelse for lokalindsats for sygefravær28-03-20181800809582404
Mariagerfjord KommuneAcceptskrivelse og redegørelsesskemaer vedr. tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201827-03-20181800825582676
Norddjurs KommuneAcceptskrivelse fra Norddjurs Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201805-04-20181800829581686
Norddjurs KommuneRedegørelse fra Norddjurs Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201803-04-20181800829581472
Næstved KommuneTilbagemelding vedr. foreløbigt tilsagn om tilskud til en bedre bemanding 2018 (Næstved Kommune, sagsnummer 1800832)05-04-20181800832582351
Randers KommuneRedegørelse fra Randers Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 2018 (sagsnummer 1800839)31-03-20181800839582293
Samsø KommuneRedegørelse fra Samsø Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201801-04-20181800846582211
Silkeborg KommuneRedegørelse fra Silkeborg Kommune vedr. bedre bemanding i ældreplejen 201828-03-20181800847582440
Silkeborg KommuneAcceptskrivelse - Bedre bemanding 2018 (Silkeborg Kommune, sagsnummer 1800847)28-03-20181800847582449
Skanderborg KommuneSkanderborg Kommune: Pulje til bedre bemanding - tilsagnsbrev27-03-20181800848583151
 Henvendelse om at læger ikke vil ordinere medicinsk cannabis06-04-20181800883583566
DatatilsynetHøringssvar fra Datatilsynet: udkast til lovforslag om voksentandpleje06-04-20181801824583055
Økonomi- og IndenrigsministerietHøringssvar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824582376
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter m.fl.: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)06-04-20181801824582999
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere PsykiatriHøringssvar fra LAP: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og er-statningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)06-04-20181801824582682
Ældre SagenHøringssvar fra Ældre Sagen: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)06-04-20181801824583652
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietHøringssvar fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824581413
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824581741
TandlægeforeningenHøringssvar fra Tandlægeforeningen: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang mv.).06-04-20181801824582854
Praktiserende Tandlægers OrganisationHøringssvar fra PTO: Høring over forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven m.m.06-04-20181801824582861
Danske RegionerHøringssvar fra Danske Regioner: forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsloven (tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)06-04-20181801824582870
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 795 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL582998
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 796 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583002
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 797 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583003
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 798 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583005
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 799 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583007
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 802 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583384
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 803 (S)06-04-2018SJ-STD-DEPMRAL583385
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU spørgsmål om brystkræftscreening05-04-20181802009581706
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenReferat for 7. møde i den nationale styregruppe for PRO05-04-20181802255582671
Herlev HospitalFremsender præsentation/foredrag om Sundhedsplatformen07-03-20181802572560580
Albertslund KommuneSvar fra Albertslund kommune på partshøring - anmodning om aktindsigt i ansøgning til pulje for bedre mad til ældre i eget hjem05-04-20181802715582326
Økonomi- og IndenrigsministerietDe særlige regnskabstal for 2017 - sygehusinvesteringer05-04-20181802741581403
 Henvendelse vedr. rengøring01-04-20181802828578928
 Omsorgssvigt fra Hjemmeplejen Nørrebro.04-04-20181802828581896
 Vedr. personalets dårlige opførsel!04-04-20181802828581902
SundhedsstyrelsenBidrag fra SST: Indsamling af oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2018"06-04-20181802857583702
 Rykker for svar vedr. indopereret GPS-chip til demente03-04-20181802993580255
 Borgerhenvendelse om tandlæger og klager22-02-20181802996548917
 Borgerhenvendelse med bidrag til debatten om stress26-02-20181802997551304
 Borgerhenvendelse vedr. sundhedsoplysninger og tilskud til fysioterapi04-03-20181802998556691
 Borgerhenvendelse vedr. klip i klippekortet ved deltagelse i "fredagsbar"15-03-20181803001568826
 Borgerhenvendelse - spørgsmål om registrering som organdonor05-04-20181803004581739
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpørgsmål S 676 (S)06-04-20181803008582960
 Borgerhenvendelse med klage over inddragelse af parkeringsplads ved ældrebolig12-03-20181803023574575
 Borgerhenvendelse vedr. egenbetaling m.m06-03-20181803026558352
 Borgerhenvendelse vedr. støjgener07-03-20181803027560652
 Borgerhenvendelse om priser på cigaretter08-03-20181803028561908
 Borgerhenvendelse vedr. stråling fra automatiske el-målere08-03-20181803030560927
 Borgerhenvendelse vedr. kørsel til og fra hospital.09-03-20181803033562443
 Borgerhenvendelse med forslag til forbud mod salg af tobak10-03-20181803034562927
 Borgerhenvendelse vedr. rygning på vandpibecafeer12-03-20181803035563133
 Borgerhenvendelse vedr. betaling for døgnophold14-03-20181803036567031