Fra: 05-04-2018 til: 05-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Kopi af brev til Lægemiddelstyrelsen vedr. afslag på aktindsigt (enkelttilskud på thyroid)28-03-2018SJ-STD-DEPCRV578243
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSUU alm. del - spm. 769 (Æ)28-03-2018SJ-STD-DEPIVR578056
 Anmodning om møde med sundhedsministeren om sundere livsstil for børn og unge30-03-2018SJ-STD-DEPLCT581745
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 776 (S)04-04-2018SJ-STD-SUMMPE581101
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 779 (S)04-04-2018SJ-STD-SUMMPE581104
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 781 (S)04-04-2018SJ-STD-SUMMPE581243
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 782 (S)04-04-2018SJ-STD-SUMMPE581230
SundhedsstyrelsenStatus på budget for oplysningsindsats på organdonation 201826-03-20181600792580264
Red BarnetSlutrapport og regnskab vedr. DropMob04-04-20181601431581067
CyklistforbundetEvaluering og regnskab (sagsnr. 1403119) vedr. projektet "Flere mænd i sadlen"03-04-20181601432579918
Frivilligcenter SilkeborgAfrapportering vedr. Partnerskabspuljen 2014-2017: Mænd i Fokus i Region Nord og Midt03-04-20181601445579925
Dansk FirmaidrætsForbundAfrapportering af partnerskabsprojekt I Form til Fremtiden03-04-20181601451579976
Thisted KommuneAfrapportering af partnerskabsprojekt "Bæredygtigt fokus på sundhed i yderområder"03-04-20181601452579910
DiabetesforeningenAfslutningsrapport og revision af projekt PIFT - j.nr. 1403187 (type 2-diabetes)28-03-20181601456579991
GAME DanmarkAfrapportering af partnerskabsprojekt "Sunde børn og unge i sundere boligområder"03-04-20181601462579936
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-138/18, Estron (forelagt af Vestre Landsret)04-04-20181602492582526
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-163/18, Aegean Airlines04-04-20181602492582523
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-160/18, X04-04-20181602492582520
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-13/18 og C-126/18, Sole-Mizo m.fl.04-04-20181602492582517
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse23-03-20181602492574716
Odense KommuneOdense Kommune - statusrapport for 2017 til projektnr. 65244 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.05-04-20181605336582019
Frederiksberg KommuneFrederiksberg Kommune - statusrapport for 2017 til projektnr. 65250 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-04-20181605358581459
Vordingborg KommuneVordingborg Kommune - statusrapport for 2017 til projektnr. 65272 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.04-04-20181605450581571
Region MidtjyllandDagsorden til kontaktkreds for sundhedsberedskab den 10. april30-03-20181605979579340
Birkelund PlejecenterAfrapportering vedr. puljen "livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger", j.nr. 160718222-03-20181607182582546
UdenrigsministerietCirculation of a Twinning Fiche for Montenegro: Support to Human Resources Management in the public sector03-04-20181609726581020
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Patientsikkerheden er i fare.02-03-2018SJ-STD-DEPMAHA556402
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. Følgegruppe vedr. initiativer til bedre hjælp til mennesker med hjerneskade og deres pårørende21-03-20181610460581053
Guldborgsund KommuneRegnskab fra Guldborgsund Kommune (1611310) - Projekt "Styrkelse af rumopfattelse, genkendelighed og overskuelighed"08-03-20181611310561084
Ikast-Brande KommuneAfrapportering vedr. pulje til demensboliger27-03-20181611317577634
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. Regnskab til revision - Videnscenter for seksuelle overgreb26-03-20181700147579956
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om regnskab for Videnscenter for seksuelt misbrugte børn26-03-20181700160579940
SundhedsdatastyrelsenPRO Infrastruktur styregruppemøde nr. 705-04-20181704642582052
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 785 (Æ)04-04-2018SJ-STD-DEPKME581223
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 4. kvartal 201726-03-20181707366576575
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS bekræfter at have afsendt afgørelse om aktindsigt til anmoder via Digital Post05-04-20181707824582013
 Klager svarer på e-mail om orientering om rettidig klage i klagesag om autorisation03-04-20181707824579897
Institut for MenneskerettighederSvar på høring over udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.04-04-20181709308580793
Ældre SagenInvitation til møde med Ældresagen23-03-20181800002580817
HjerteforeningenInvitation til Hjertegalla søndag den 22. april 201826-03-20181800002580823
Betty Nansen TeatretSundhedsministeren inviteres til premiere på HÅBET ER LYSEGRØNT04-04-20181800018580427
 Forespørger om sundhedsministeren vil deltage i åbning: Exhibition in Sonderborg April 201827-03-20181800018577629
Nørrebro TeaterInvitation til sundhedsministeren til urpremiere på FOR ENDEN AF REGNBUEN på Nørrebro Teater den 19. april 201804-04-20181800018581032
Teater VInvitation til premiere på forestillingen King Lear den 11. april 201803-04-20181800018579768
Sønderborg KommuneInvitation til første spadestik for Center for Industriel Elektronik, Sønderborg28-03-20181800019578685
Region MidtjyllandInvitation til sundhedsministeren til indvielse af Dansk Center for Partikelterapi den 23. november 201804-04-20181800019581017
MSLGROUPAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. ny patientcentreret digital og mere effektiv hørerehabilitering21-03-20181800021572590
DANSKE ØRE-NÆSE-HALSLÆGERS ORGANISATION DØNHOAnmoder om møde vedr. danske høreomsorg03-04-20181800021581129
 Anmodning om møde med sundhedsministeren om sundere livsstil for børn og unge30-03-20181800021578843
Fanefjord ÆldrecenterInvitation til ældreministeren til åbning af køkkenet på Fanefjord Ældrecenter i april 201823-03-20181800065576367
Blindecenter BredegaardInvitation til ældreministeren til besøg på blindecenter der arbejder med økologi05-04-20181800065581968
Landbrug & FødevarerInvitation til ældreministeren til arrangement om fremtidens mad til ældre - hvor vil vi hen og hvordan skal det ske? den 3. maj 2018 i København04-04-20181800065581028
Nørrebro TeaterInvitation til ældreministeren til urpremiere på FOR ENDEN AF REGNBUEN på Nørrebro Teater den 19. april 201804-04-20181800066581464
BeskæftigelsesministerietBekræfter at borger er besvaret vedr. ressourceforløb28-03-20181800110581213
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om førtidspension30-03-20181800110578913
 Henvendelse til ældreministeren fra skoleelever med spørgsmål om mangel på hjemmehjælpere03-04-20181800119579782
Folketingets LovsekretariatL 98 som vedtaget af Folketinget05-04-20181800188581998
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål AX, trukket (S)05-04-20181800198581980
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - ønsker at følge med i ministerens kalender04-04-20181800285581374
Mariagerfjord KommuneAcceptskrivelse vedr. tilskud til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201803-04-20181800825581411
Slagelse KommuneRedegørelsesskemaer vedr. bedre bemanding samt lokal sygefraværsindsats28-03-20181800850582381
Svendborg KommuneRedegørelse fra SVK for anvendelse af midler fra "Pulje til bedre bemanding på ældreområdet"03-04-20181800855581454
Ærø KommuneAcceptskrivelse Ærø Kommune - pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 201803-04-20181800868581466
Dansk IndustriFolkemødeinvitation til sundhedsministeren inviteres til debat 16. juni 201803-04-20181800906581365
Det Sociale NetværkFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til debat om de danske unges mentale trivsel05-04-20181800906581760
Københavns UniversitetFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til paneldebat vedr. fremtidens præcisionsmedicin04-04-20181800906581350
HjerneSagenPersonlig invitation til ældreministeren til innovationsforum på Folkemødet12-03-20181801031563951
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen vedr. 3 bekendtgørelser om bruttoavanceaftalen22-03-20181801157580895
Region SjællandHøringssvar fra Region Sjælland vedr. 3 bekentgørelse om bruttoavanceaftalen20-03-20181801157580934
Dansk ÆldrerådHøringssvar fra Dansk Ældreråd om 3 bekendtgørelser vedr. bruttoavanceaftalen19-03-20181801157580947
Region SyddanmarkHøringssvar fra Region Syddanmark vedr. 3 bekendtgørelser om bruttoavanceaftalen19-03-20181801157580940
Folketinget ChristiansborgMOF alm. del - spm. 593 med kort frist (S)05-04-20181801488581926
Region HovedstadenSvar fra Region Hovedstaden vedr. begrænsede parkeringsmuligheder ved Militærpsykiatrisk Ambulatorium på Rigshospitalet29-03-20181801549581201
 Takker for svar på henvendelse vedr. behandling af diabetes27-03-20181801660578780
Danske TandplejereHøringssvar fra Danske Tandplejere: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet05-04-20181801824581605
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenHøringssvar fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824582007
Ansatte Tandlægers OrganisationHøringssvar fra Ansatte Tandlægers Organisation: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824582368
PsykolognævnetHøringssvar fra Psykolognævnet: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824581533
SkatteministerietHøringssvar fra Skatteministeriet: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)03-04-20181801824579826
TandlægeforeningenTandlægeforeningen anmoder om udsættelse af frist for høring vedr. forslag til lov om tandlægehjælp23-03-20181801824576889
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.)05-04-20181801824581541
SundhedsstyrelsenProgram for dialogmøde om en vidensbro på diabetesområdet d. 9/4-18 kl. 10-1304-04-20181801843581081
 Kommentarer til sundhedsministerens svar på henvendelse vedr. patienter med Ehlers-Danfos syndrom03-04-20181801889579793
World Health Organization (WHO)WHO - INN list 7929-03-20181801893578833
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 784 (S)04-04-2018SJ-STD-DEPMRAL581241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 783 (S)04-04-2018SJ-STD-DEPMRAL581238
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen - Høring af bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren05-04-20181802247582026
FarmakonomforeningenHøringssvar fra Farmakonomforeningen: bekendtgørelse om tilskud til fodterapi i praksissektoren03-04-20181802247579535
Center for Sund DigitaliseringBemærkninger til svar på henvendelse vedr. sociale medier og mental sundhed04-04-20181802484580917
 Henvendelse til sundhedsministeren - anmoder om aktindsigt - stofskifteområdet17-03-20181802606569241
Region SjællandBemærkninger vedr. anmodning om bidrag til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. psykiatrien i Region Sjælland og Slagelse Psykiatrihospital03-04-20181802798580656
 Henvendelse om omsorgssvigt i hjemmeplejen30-03-20181802828578916
 Orientering vedr. sag om klage over hjemmepleje30-03-20181802828578914
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUUSpm. S 668 til mundtlig besvarelse 18. april 2018 (S)05-04-20181802833581954
Statens Serum InstitutBidrag fra SSI: Indsamling af oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2018" - svarfrist fredag den 13. april03-04-20181802857579689
Fællessekretariatet Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk KomitéBidrag fra DKEtik: Indsamling af oplysninger til "Det Offentlige Danmark 2018"04-04-20181802857581282
Berlingske Business Berlingske MediaAnmodning om aktindsigt i de orienteringer som sundhedsministeren har modtaget i forbindelse med at Region Sjælland overgik til sundhedsplatformen27-03-20181802893577640
Region NordjyllandKvartalsrapport 4 2017 - Nyt Aalborg Universitetshospital22-03-20181802903580334
 Henvendelse om vaccination af børn26-03-20181802904576685
Guldborgsund KommuneVedr. friplejehjem og ophør af taksbetaling04-04-20181802909580505
Guldborgsund KommuneOrientering vedr. friplejehjem og ophør af taksbetaling04-04-20181802909580507
 Rykker for svar vedr. regler og kontrol i ældreplejen22-03-20181802918574437
Kulturministeriet
Colitis-Crohn Foreningen
Oversendelse af henvendelse vedr. International IBD-dag den 19. maj 201826-03-20181802919576556
KulturministerietOversendelse - forespørgsel til kulturministeren fra Colitis Crohn Foreningen04-04-20181802919580830
DK Ambulancetjeneste A/SHenvendelse fra DK-ambulance om samarbejdsaftale med regionerne04-04-20181802920580927
 Anmoder om aktindsigt i ansøgninger til Satspuljen 201804-04-20181802943581530
 Borgerhenvendelse vedr. rygsygdommen Modic-forandringer30-03-20181802948578855
 Fremsender kommende artikel i Ugesskrift for læger om analfabeter blandt indvandrere26-03-20181802953576858
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. ventetid på høreapparater22-03-20181802958573161
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sag om omsorgssvigt for manglende tandlægebesøg af 3-årig26-03-20181802959576849
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. frit valg ved genoptræning26-03-20181802960576405
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. artikel om tandlæger28-03-20181802961577658
 Rykker sundhedsministeren for svar på henvendelse af 14. marts 2018 vedr. behandlingsforløb21-03-20181802969573073
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandlingsforløb14-03-20181802969567523
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. omskæring15-03-20181802978568823
Landsforeningen HPV-BivirkningsramtePatientforening kritiserer statsministeren for indblanding i debat om HPV-vaccinen25-03-20181802988576397