Fra: 03-04-2018 til: 03-04-2018
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Dansk FirmaidrætsForbundAfrapportering af partnerskabsprojekt "Vejen er sund" - Sundhedstjek på arbejdspladser28-03-20181601257577982
DGIAfrapportering vedr. DGI Sundhedsidræt28-03-20181601453577795
DiabetesforeningenAfslutningsrapport og revision af projekt PIFT om type 2-diabetes28-03-20181601456577992
Region NordjyllandRegion Nordjylland - slutrapport til projektnr. 49804 til puljen til styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade.03-04-20181601548579051
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 122 af 26. marts 2018 - internationale sager26-03-20181602492578120
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune revideret budget til projekt nr. 65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-04-20181605355579436
Bornholms RegionskommuneBornholms Regionskommune budget til projektnr. 65251 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.28-03-20181605360578515
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune - statusrapport for 2017 til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.03-04-20181605417578721
Vejle KommuneVejle Kommune angående udbetaling til projektnr. 68468 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.03-04-20181608046578647
UdenrigsministerietInvitation til deltagelse i twinning i Tunesien26-03-20181609726578117
Center for VoldtægtsofreÅrsrapport 2017 for Center for Voldtægtsofre26-03-20181700147579307
Danske RegionerSpørgsmål fra Danske Regioner angående forholdet mellem kommunen og visitationsforum18-12-20171704696577453
Danske RegionerUddybende spørgsmål fra Danske Regioner angående forholdet mellem Kommuner og visitationsforummet - Monitoreringsaftale02-01-20181704696577465
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsens svar på opfølgende spm (vedr. KL's bemærkninger) - monitorering af særlig pladser i psykiatrien29-11-20171704696577418
Danske RegionerStatusoversigt over etablering af nye særlige pladser i psykiatrien pr. 1. marts 201809-03-20181705311577532
 Svar fra SUM vedr. voldgiftsnævn26-03-20181705658579370
Region NordjyllandRegion Nordjylland - afrapporteringer for 2016 og 2017 til projektnr. 65405 vedrørende Shared care-projektet.03-04-20181706354579330
DatatilsynetSvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v., jeres sagsnr. 170930828-03-20181709308577797
 Invitation til sundhedsministeren til deltagelse i debatpanel den 11. april 2018 i Helsingør29-03-20181800024578558
Rainbow Business Denmark
Rainbow Business Denmark
Genfremsendelse af invitation til ældreministeren til Danish Rainbow Awards - AXGIL 2018 den 25. april 201801-04-20181800065578934
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om behandling og hjælp til hjerneskade29-03-20181800110578572
KulturministerietSvar på Anmodning om overtagelse af henvendelse vedr. tilskud til seniorhøjskoler03-04-20181800110579383
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. pension22-03-20181800110574436
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. tilskud til seniorhøjskoler28-03-20181800110577746
 Henvendelse til ældreministeren fra sygeplejestuderende der ønsker interview til studieopgave29-03-20181800119578567
 Ønsker interview med sundhedsministeren til speciale om selvvalg af håndkøbslægemidler22-03-20181800119574407
 Henvendelse vedr. tilskudsberettiget medicin29-03-20181800302578271
 Ønsker ældreministerens autograf25-03-20181800478576399
Folketingets OmbudsmandOrientering fra Folketingets Ombudsmand vedr. afslag på udlevering af dataudtræk26-03-20181800570576686
 Ønsker sundhedsministerens autograf24-03-20181800752576389
PFA PensionFolkemødeinvitation: Sundhedsministerens inviteres til debatten: Kan du spise dig rask?28-03-20181800906578354
3F - Fagligt Fælles ForbundFolkemødeinvitation til sundhedsministeren til deltagelse i debat om ulighed i sundhed på Folkemødet den 16. juni 201828-03-20181800906577822
 Bemærkninger til svar på henvendelse om tilbagekaldelse af livstestamente31-03-20181801184578776
Danske UniversiteterHøringssvar - udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og klage- og erstatningsadgang (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageafgang m.v.)03-04-20181801824578678
JordemoderforeningenAnmoder om udsættelse af høringsfrist (Jordemoderforeningen)03-04-20181801824578488
National Research Ethic CommitteeInformation request for a thesis (recommandation of the National research Ethic committee)28-02-20181802219554245
 Borger ønsker møde med ministeriets jurister vedr. Lægemiddelstyrelsens behandling af medicin fra udlandet23-03-20181802290577588
Økonomi- og IndenrigsministerietBudget og regnskabstal for regionerne03-04-20181802741578708
Økonomi- og IndenrigsministerietBudget og regnskabstal for regionerne03-04-20181802741578442
 Ny henvendelse vedr. behandling af ambassadørs mor28-03-20181802807578275
 Henvendelse vedr. manglende bad, manglende rengøring, manglende støtte27-03-20181802828577653
 Henvendelse vedr. manglende rengøring27-03-20181802828577654
PA Consulting GroupMail fra PA vedr. GDPR spørgeskema21-03-20181802851578673
 Borgerhenvendelse - ønsker at tilbagekalde sit livstestamente26-03-20181802856576692
 Ønsker aktindsigt i udgifter i forbindelse med deltagelse i Folkemødet 2017 og lønninger udbetalt i 201703-04-20181802880579550
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. medbestemmelse som døende21-03-20181802883573071