Fra: 12-09-2017 til: 12-09-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Forbrugerrådet TænkSvar på henvendelse om vederlag for deltagelse i Forfremmelsesrådets arbejde12-09-20171600659429095
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev om HPV vaccine12-09-20171600668429202
FødevarestyrelsenOrientering til FVST om rettet tilsagn vedr. MRSA-rådgivningstjenesten12-09-20171600851429622
KMDAflevering til Rigsarkivet af WorkZone. Udfyldt fejlliste returnes vedlagt.11-09-20171601271429132
Statens Institut for FolkesundhedSlutrapporter for partnerskaber12-09-20171602874428849
Statens Institut for FolkesundhedStatusrapporter for 2016 partnerskabspuljen12-09-20171602874428830
Roskilde KommuneRoskilde Kommune angående udbetaling i 2017 til projektnr. 65238 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.12-09-20171605296429441
 Vedr. Første møde i den nationale følgegruppe vedr. implementeringen af Aktiv Patientstøtte i Danmark11-09-20171606202428519
Transport- og bygningsministerietVedr. Bygningsklasse 2020 - sygehusinvesteringer11-09-20171609944428225
 Svar på takke hilsen til ældreministerens besøg i Demenshjørnet i Aarhus12-09-20171610728429340
 Afslag på ansøgning - Rådighedspuljen 201711-09-20171700775428461
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse12-09-20171701433428942
ICDASvar på ansøgning til aktivitetspuljen12-09-20171703110429388
Landsforeningen SIND's pårørenderådgivningSvar på ansøgning til Udlodningsmidlerne12-09-20171703120429503
Jammerbugt KommuneVedr. Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 111-09-20171703182428569
Brugernes FørerhundeordningSvar på foreningens ansøgning til aktivitetepuljen12-09-20171703195429561
Region HovedstadenSvar vedr. ansøgning om midler til forskning vedrørende PRO og PRO-CTCAE spørgsmål til kemobehanling af brystkræft11-09-20171703858428268
 Svar på henvendelse vedr. oprettelse af friplejehjem12-09-20171704075374819
 Svar på opfølgende henvendelse vedr. lægemidlet thalidomid12-09-20171704393429112
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Sundhedsstyrelsen
Danske Regioner
Orientering af PLO, SST og DR - Influenzabekendtgørelsen 2017/1811-09-20171704574428097
LægemiddelstyrelsenOpklarende spørgsmål vedr. Bliv forsøgsperson12-09-20171705211429536
 Svar på henvendelse vedr. konkret behandlingsforløb11-09-20171705289428624
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Danske Regioner
KL
Fremsendelse af dagsorden for 1. møde i arbejdsgruppen for opfølgning på den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker12-09-20171705314429615
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. naturlig hormonterapi12-09-20171705373429056
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på din henvendelse vedr. livstestamente12-09-20171705524429272
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Spørgsmål vedrørende sundhedslovens § 42 d, stk. 2, nr. 2, litra c12-09-20171705586429351
 Svar på henvendelse vedr. Sundhedsplatformen11-09-20171705677428508
 Besvarelse af henvendelse vedr. aktindsigt - vedr. tandlæges faglige kompetencer mv.11-09-20171705678428377
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Magni Arge (T)
SUU alm. del - svar på spm. 109412-09-20171705799428910
 Svar på henvendelse vedr. rengøringshjælp til ældre handicappede12-09-20171705879429467
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Berigtigelse af svar på SUU alm. del - spm. 396 af 21. januar 201412-09-20171706072428907
 Svar på borgerhenvendelse vedr. ventelister på øjenklinikker11-09-20171706090427980
 Vedr. Dagsorden og materiale 5. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet - bilag 411-09-20171706214428567
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 112512-09-20171706253428958
 Bilag 2: Svar på henvendelse vedr. nedlæggelse af 130 lægesekretærstillinger12-09-20171706336429449
Region NordjyllandRegion Nordjylland angående aflæggelse af regnskab og afrapportering i 2016 og 2017 til projektnr. 65405 til projektet Shared Care.12-09-20171706354429405
Region SjællandRegion Sjælland besvarer spørgsmål til regnskabet vedrørende Shared Care til projektnr. 65402.12-09-20171706356428872
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på invitation til demenskonference i Kbh 21. september - International Alzheimerdag12-09-20171706451428991
 Vedrørende sundhedssamarbejde mellem Danmark og Færøerne12-09-20171706459429236