Fra: 11-09-2017 til: 11-09-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Miljø- og FødevareministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om kviksølv i legetøj11-09-20171600668428413
Region MidtjyllandRegion Midtjylland godkendelse af regnskab og slutrapport til projektnr. 65404 til puljen Shared Care.11-09-20171601379427759
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU orientering vedr. offentliggørelse af MRSA-ekspertgruppens anbefalinger samt notat om antal smittede med multiresistente bakterier11-09-20171608472428646
Transport- og bygningsministerietMulig ændring af BK202011-09-20171609944428213
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høring over lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter)08-09-20171701586427965
Børne- og Socialministeriet
Socialstyrelsen
Kriminalforsorgen
Justitsministeriet
Arbejdstilsynet
Dagsorden for 3. møde i udmøntningsgruppe07-09-20171703504427653
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Opfølgning på samråd om udredningsretten i børne- og ungepsykiatrien08-09-20171703670427209
 Svar på henvendelse vedr. autorisationsloven11-09-20171704458428474
 Svar på henvendelse vedr. sygdommen IBS11-09-20171704624428216
 Svar på henvendelse om gebyrstigninger for kliniske forsøg med lægemidler11-09-20171704822428204
IdomoveSvar på henvendelse om revurdering af Lægemiddelstyrelsens vurdering af aktivitetsarmbånd11-09-20171705138428417
 Svar på henvendelse vedr. befordringsgodtgørelse11-09-20171705438428564
Hørsholm KommuneSvar på henvendelse til ældreministeren vedr. dokumentationskrav i ældreplejen08-09-20171705556427097
FinansministerietKopi af svar på henvendelse vedr. dokumentationskrav08-09-20171705556427106
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. brug af styrthjelme11-09-20171705581428636
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 109711-09-20171705886428302
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Trine Torp
SUU alm. del - svar på spm. 109611-09-20171705886428297
 Besvarelse af henvendelse vedr. ortopædkirurgisk speciallægeerklæring08-09-20171705892427261
Københavns KommuneAfbud fra minister - Konference om omsorgstandpleje08-09-20171705950427486
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBilag 7: SUU alm. del - svar på spm. 105201-09-20171706212427580
 Dagsorden og materiale 5. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet - bilag 508-09-20171706214427484
 SUU alm. del - svar på spm. 32723-01-20171706233428169
 Svar på spm. S 45823-01-20171706233428171
The French Ministry of Social Affairs and HealthVedr. registrering til Steering Committee, Joint Action on antmicrobial Resistance11-09-20171706298428615
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 146108-09-20171706300427428
Region MidtjyllandRegion Midtjylland tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540411-09-20171706355428090
Region MidtjyllandRegion Midtjylland tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540411-09-20171706355428087
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående budget for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540411-09-20171706355428485