Fra: 08-09-2017 til: 10-09-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. offentliggørelse af monitoreringstal for udredningsretten for 2. kvartal 201708-09-2017SJ-STD-SUMMPE427361
 Svar på henvendelse vedr. Furesøen07-09-20171600668426708
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om ressourceforløb08-09-20171600668427497
Økonomi- og IndenrigsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. støtte til transport til Mandø08-09-20171600668427080
Esbjerg KommuneEsbjerg Kommune besvarer spørgsmål til budget til projekt 68461 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.08-09-20171608039427133
Dansk Selskab for PatientsikkerhedSvar på invitation til deltagelse til det afsluttende læringsseminar i Sikker Psykiatri08-09-20171610653427189
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72708-05-20171700825426241
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 72808-05-20171700825426244
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - opfølgning på svar på spm. 72729-05-20171700825426243
Lyngby-Taarbæk KommuneTilskud til klippekort til plejehjemsbeboere - udbetalingsblanket07-09-20171702569426888
StatsministerietForskrifter i Grønlandsk Lovregister08-09-20171705220427201
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
UU alm. del - svar på spm. 105308-09-20171705310427095
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Udkast til dagsorden for første møde i arbejdsgruppe for opfølgning på handlingsplanen - vedr. antibiotika07-09-20171705314426766
Region MidtjyllandKvartalsmøde med ministeriet om DNU 24. oktober 201708-09-20171705414427283
 Fremsendelse af svar på henvendelse vedr. tilskud til tandbehandling07-09-20171705433426673
 Svar på henvendelse om udlevering af medicin efter besøg hos vagtlægen08-09-20171705762427206
Alle kommuner og regionerBrev til kommuner og regioner vedr kadence for indsendelse af sundhedsaftaler10-07-20171705800426685
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 109208-09-20171705814427126
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 109508-09-20171705884427109
DARE DanmarkSvar på henvendelse vedr. surrogatmoderskab07-09-20171705921426298
 Henvendelse fra Animal Welfare vedr. salg af PMSG produkter i EU07-09-20171706113426426
DigitaliseringsstyrelsenWorkshop om digitalt understøttet tidlig opsporing 11/907-09-20171706143426455
 Vedrørende anmodning om aktindsigt - aktindsigtsanmodninger fra journalister i 201607-09-20171706186426795
 Svar på henvendelse vedr. lov om bøde for besiddelse af euforiserende stoffer07-09-20171706201426687
Esbjerg KommuneVedrørende henvendelse om lægesituationen på Center for Misbrug07-09-20171706293426880
Region SjællandRegion Sjælland tilsagn for 2016 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540208-09-20171706356427178
Frederiksberg KommuneKvittering for modtagelse af henvendelse om behandling med lægeordineret heroin08-09-20171706394427473