Fra: 12-09-2017 til: 12-09-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietOrientering om færdigforhandlede traktaters gyldighed for Færøerne og Grønland05-07-2017SJ-STD-DEPRATH401957
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1171 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429474
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1167 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429465
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1168 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429469
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1162 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429453
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFIU L 216 - spm. 2012-09-2017SJ-STD-SUMMPE429476
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1169 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429471
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1170 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-SUMMPE429472
 Henvendelse til sundhedsministeren om kviksølv i legetøj06-09-20171600668427715
Pårørendegruppen m/s Hans HedtoftHenvendelse til ældreministeren om en officiel mindehøjtidelighed for ofrene i forliset m/s Hans Hedtoft26-08-20171600668419576
Pårørendegruppen m/s Hans HedtoftHenvendelse til sundhedsministeren om en officiel mindehøjtidelighed for ofrene i forliset m/s Hans Hedtoft26-08-20171600668419575
 Tilrettet tilsagn til SSI vedr. MRSA-rådgivningstjenesten - 160085112-09-20171600851429000
KMDBekræftelse på modtagelse af gendannede dokumenter ifm. aflevering af WorkZone til Rigsarkivet.12-09-20171601271429139
Fredericia KommuneØkonomisk redegørelse - En værdig ældrepleje12-09-20171601602428755
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 300 af 11. september 201711-09-20171602492429665
Region HovedstadenFørste møde i den nationale følgegruppe vedr. implementeringen af Aktiv Patientstøtte i Danmark06-09-20171606202428360
Rigsombudsmanden på FærøerneIndberetning nr. 5/2017 fra Rigsombudsmanden på Færøerne09-09-20171606239428128
Region NordjyllandRN kommentar til forslag til evalueringsskema til uddannelsesgivere12-09-20171606550429557
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1161 til sundhedsministeren12-09-2017SJ-STD-DEPLNCC429458
Transport- og bygningsministerietBygningsklasse 202012-09-20171609944429114
Financial TimesInvitation til Combating Illicit Trade11-09-20171610653428834
Lægemiddelindustriforeningen - LIFInvitation til sundhedsministeren til Temaeftermiddag om værdibaseret sundhed den 10. oktober 201712-09-20171610653429430
Embassy of PORTUGALInvitation til sundhedsministeren til World Health Summit Regional Meeting 19.-20. april 201811-09-20171610653428486
Give SygehusSundhedsministeren inviteres til besøg omkring forsøg med Det Nære Sundhedsvæsen11-09-20171610653428739
Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark SKAInvitation til sundhedsministeren til SKA's 21. årsmøde01-09-20171610653428792
Syddansk UniversitetInvitation til sundhedsministeren til årsfest11-09-20171610654428296
Den Tyske Ambassade KøbenhavnHenvendelse til sundhedsministeren med tak for godt samarbejde og støtte08-09-20171610662429234
Venstre Aarhus VestInvitation til ældreministeren - rykker for svar11-09-20171610726428736
Vejle KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger05-09-20171611338428449
Aarhus KommuneUdbetalingsanmodning - pulje til demensboliger11-09-20171611342428583
SundhedsstyrelsenInformation om kampagne til forebyggelse af rygestart blandt børn og unge11-09-20171611392428403
Børne- og SocialministerietStatus på national koordinationstruktur fra BSM12-09-20171700671428796
RigsrevisionenVedr. Brev til Rigsrevisionen om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse12-09-20171701433429375
Statsrevisorerne SekretariatetVedr. Brev til Statsrevisorerne om status på regionalt iværksatte tiltag som opfølgning på Rigsrevisionens beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse12-09-20171701433429289
 Borgerbrev - er utilfreds med behandling i psykiatrien02-09-20171701977428795
 Vedr. erstatning09-09-20171702047428825
SundhedsstyrelsenUdkast til referat af 2. arbejdsgruppemøde vedr. revisionen af ”Forløbsprogram og rehabilitering og palliation for kræft” - Frist d. 18/9-17 kl. 10.0008-09-20171702188428548
OK-centret Betty Sørensen ParkenOk-Centret Betty Sørensen Parken: Ansøgning vedr. pulje til renovering og etablering af køkkener22-03-20171702242332438
OK-centret Betty Sørensen ParkenGodkendelse og accept af vilkår - vedr. tilskud - køkkenpuljen22-03-20171703143352090
Frederiksberg KommuneOpdateret budget puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre07-09-20171703148429300
Faaborg-Midtfyn KommuneAfrapportering vedr. sagsnr. 1703154, for pulje til Renovering, etablering og genetablering af plejehjemskøkkener08-09-20171703154429512
Glostrup KommuneStatusrapport pr. 1/9 for puljen til renovering af lokale køkkener på plejecentre, Glostrup Kommune07-09-20171703161429037
Haderslev KommuneStatus Haderslev Kommune køkkenprojekt (sagsnummer 1703166)07-09-20171703166428989
Jammerbugt KommuneAfrapportering Køkkenpulje - 1703182 Jammerbugt Kommune07-09-20171703182429042
Køge KommuneSagsnr.: 1703186 - KØGE KOMMUNE: Status på køkkenombygninger07-09-20171703186429275
Nyborg KommuneStatus - puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (sagsnummer 1703215)08-09-20171703215429530
Næstved KommuneStatus på lokale køkkener Næstved Kommune07-09-20171703217429264
Rigsrevisionen
Rigsrevisionen
Spørgsmål til Sundhedsdatastyrelsen tbf møde 15.09.2017 <43862>12-09-20171704584429199
 Henvendelse om arbejde med Behandlingstestamenter08-09-20171704780428083
MF Liselott Blixt
MF Kirsten Normann Andersen
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Jane Heitmann
MF May-Britt Kattrup
Henvendelse til sundhedsministeren om behandling af kronisk træthedssyndrom23-06-20171705070393174
Rådet for bedre hygiejneKonference på Christiansborg i morgen - Lokaleændring11-09-20171705324428620
 Bemærkninger til svar på henvendelse vedr. pleje af Alzheimerramt08-09-20171705453428495
 Opfølgende henvendelse på sundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse vedr. livstestamente12-09-20171705524429492
LægemiddelstyrelsenFremsender udtalelse vedrørende klage om privates indførsel af lægemidler08-09-20171705620427992
 Korrespondance ml. borger og SST vedr. aktindsigt i tandlæges sundhedsfaglige kompetencer mv.07-09-20171705678427815
 Autorisationsregisteret/AUTORISATIONSLOVEN12-09-20171705678429427
 Sagsnr 1705678 - A K T I N D S I G T - svindel og bedrag12-09-20171705678428812
 Bilag til henvendelse vedr. plejecentres ansvar for overbringelse af urinprøver06-09-20171705694429444
Region NordjyllandRegion Nordjylland spørgsmål til regnskab for 2016 til projektnr. 65405 til Shared Care projektet.12-09-20171706354429384
Region NordjyllandRegion Nordjylland tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 og 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 65405.12-09-20171706354429292
Region SjællandRegion Sjælland tilbagesender accept af tilskudsbetingelser for 2016 til projektnr. 65402 vedrørende Shared Care.12-09-20171706356428818
ME ForeningenBorgerhenvendelse vedr. behandling af ME - bidrag fra ME Foreningen05-09-20171706407428124
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspm. ES til sundhedsministeren08-09-20171706408427750
Du kan sige nej til stofferHenvendelse vedr. legalisering af hash10-08-20171706428424007
 Borgerhenvendelse - hjælp til behandling af spiseforstyrrelse04-09-20171706429424033
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1156 til sundhedsministeren08-09-20171706439427769
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1158 til sundhedsministeren08-09-20171706439427774
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1157 til sundhedsministeren08-09-20171706439427770
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1159 til sundhedsministeren08-09-20171706439427775
OCD ForeningenAnsøgning Driftspuljen 201703-07-20171706449428936
 Henvendelse vedr. sundhedsfremmende undervisning i folkeskolen10-09-20171706453428168
Dansk Glaukom ForeningReferat af JTs oplæg Aarhus 08101603-07-20171706454428985
Dansk Glaukom ForeningTilskudsberettiget aktiviteter i Dansk Glaukom Forening i 201603-07-20171706454428986
Dansk Glaukom ForeningAns udlodningsmidler 201703-07-20171706454428982
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling08-09-20171706455428002