Fra: 09-10-2017 til: 09-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på anmodning om interview09-10-20171600710450972
KLFremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar09-10-20171601180450922
DiabetesforeningenØkonomistatus - projekt "Arbejdspladsen som sundhedsarena ..."06-10-20171601266450124
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450901
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om høring over forslag til lov om tatovering og en registrerings- og tilsynsordning m.v. for tatoveringssteder09-10-20171601466451082
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeAngående bevilling til projektnr. 23501 til Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.09-10-20171601553450925
Fredensborg KommuneGodkendelse af budgetændring. Satspuljen demensboliger - udsættelse af projektet sagsnr. 160210909-10-20171602109450802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering om regelgennemgang vedr. sundhedspersoner og straffelovsovertrædelser i Danmark09-10-20171602205450953
UdenrigsministerietAnmodning om underretning af kommissionen - udnævnelse til CVMP09-10-20171603143451064
LægemiddelstyrelsenUdpegning af suppleant til Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP)09-10-20171603143451051
Nationalt Videnscenter for DemensNyt budget for 201706-10-20171604063450073
Region HovedstadenTilsagn til ansøgning om projektforlængelse til den 31.12.19. - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958449519
Embassy of the Czech RepublicSvar på invitation til reception09-10-20171610654450926
Kalundborg KommuneDemensboligpulje 2016, Kalundborg Kommune: Tryghed og Trivsel for demensramte borgere09-10-20171611319450766
 Svendborg Kommune- udsættelse af projekt - vedr. demensboliger06-10-20171611335450038
Frederikssund Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Thisted Kommune
Vallensbæk Kommune
Aarhus Kommune
Påmindelse om slutafrapportering - puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre09-10-20171702385450716
Frederikssund Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mariagerfjord Kommune
Odsherred Kommune
Randers Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Thisted Kommune
Vallensbæk Kommune
Aarhus Kommune
Påmindelse om slutafrapportering - puljen til udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre09-10-20171702385450737
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse vedr. hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449643
Skive KommuneTilbagemelding sagsnr 1704177 - genopslag køkkenpuljen Skive Kommune06-10-20171704177449936
Region SyddanmarkGodkendelse af justering af tidsplan - vedr. pulje til medicingennemgang06-10-20171704197450051
 Svar på henvendelse vedr. ny læge09-10-20171706088450651
 Høring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449887
Region SjællandRegion Sjælland tilsagn for 2017 vedrørende Shared Care til projektnr. 6540209-10-20171706356450706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Liselott Blixt
SUU alm. del - svar på spm. 114409-10-20171706379450991
ME ForeningenME-Foreningen - Berigtigelse - vedr. epidemiologisk studie i DK06-10-20171706407449623
 Besvarelse af henvendelse vedr. registrering af oplysninger i journal06-10-20171706593449448
 Besvarelse af henvendelse vedr. mangel på praktiserende læger06-10-20171706782449651
 Svar på henvendelse vedr. receptfornyelse09-10-20171706857450795
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121109-10-20171706974450806
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121209-10-20171706974450808
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121309-10-20171706974450810
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 121409-10-20171706974450812
KL
Danske Regioner
Orientering - Kommuner og Regioner - Egenbetaling i omsorgstandpleje, specialtandpleje m.v. for 201806-10-20171707075449526
 Svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449521
Uddannelses- og ForskningsministerietMandatering - Dansk Dekommissionering til EURATOM-forskningsprogram09-10-20171707151450592
Københavns KommuneUdveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område - kvittering for modtagelse af henvendelse05-10-20171707154449479
 Anmodning om udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. STPS afgørelse om aktindsigt09-10-20171707163450902
Aalborg KommuneNyt tag på § 192 plejehjem09-10-20171707202450570
 Svar på kommentar til organfolder09-10-20171707215450754
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Albertslund)09-10-20171707229451123
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (København)09-10-20171707229451120
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Guldborgsund)09-10-20171707229451127
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Middelfart)09-10-20171707229451121
 Høring vedr. aktindsigt i ansøgninger til pulje for bedre mad målrettet ældre i eget hjem (Roskilde)09-10-20171707229451122