Fra: 05-10-2017 til: 05-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering om oversendelse vedr. ressourceforløb og børne- og ungeydelser04-10-20171600668447669
 Svar på henvendelse vedr. motorvej mellem Næstved og Rønnede - Rute 5405-10-20171600668449310
Region HovedstadenRegion Hovedstaden angående puljen udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien til projektnr. 63501.05-10-20171601216449180
Statens Institut for FolkesundhedVedr. rapporter om partnerskabspuljen05-10-20171602874448417
Skovhus PrivathospitalSvar på henvendelse vedr. behandling af patienter med behandlingsdom05-10-20171604456448668
Danske Regioner
Region Midtjylland
Svar vedr. fortolkning af kosmetisk behandling ift. udvidet frit valg05-10-20171608701449219
Fondet til bekæmpelse af AIDSBudgetjustering for satspuljeprojekt "Kurs mod nul"04-10-20171609319448204
Danske Regioner
KL
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Finansministeriet
Møde i fællessekretariatet - Mødemateriale04-10-20171610503447513
World Health SummitSvar på invitation til World Health Summit 201704-10-20171610653447923
AIDS-FondetSvar på mødeanmodning04-10-20171610653448425
Dansk ErhvervForeløbigt svar på invitation til sundhedspolitisk topmøde05-10-20171610653449389
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447926
Referencegruppe for Registerforskning3. møde i Referencegruppe for Registerforskning25-09-20171611463447924
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447383
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447386
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447399
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447396
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447402
 Svar på stofskiftehilsen i anledning af World Thyroid Day03-10-20171702697447389
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgFIU aktstk. 6 - svar på spm. 105-10-20171703935448892
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 6005-10-20171704015449052
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5805-10-20171704483449066
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5905-10-20171704564449057
 Svar på henvendelse vedr. bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens05-10-20171704828448422
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU høringssvar og høringsnotat vedr. L 5705-10-20171705812449072
ViroGates A/SSvar på henvendelse vedr. sundhedsplatformen05-10-20171706066448678
Praktiserende Lægers Organisation - PLOSvar på henvendelse vedr. sundhedslovens § 227, stk. 2 om tildeling af flere ydernumre04-10-20171706196447938
 Til sundhedsministeren vedr. ordinationer via FMK04-10-20171706372447974
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse - SUU alm. del, spm. 118204-10-20171706407447849
Du kan sige nej til stofferSvar på henvendelse vedr. legalisering af hash05-10-20171706428448259
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115904-10-20171706439447825
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Brev til regionerne - Indstilling af medlemmer til National Videnskabsetisk Komité05-10-20171706444449242
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 114705-10-20171706504448973
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 115404-10-20171706504447712
 Svar på henvendelse vedr. donation af legeme og det gule sundhedskort05-10-20171706604448965
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning og tilbagebetaling04-10-20171706833447613
 Svar på henvendelse vedr. lægevagt og 11204-10-20171706892447861
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. udgifter til sundhedsmæssige foranstaltninger04-10-20171706960447586
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120905-10-20171706967448215
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120605-10-20171706967448209
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120705-10-20171706967448211
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120805-10-20171706967448213
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 121005-10-20171706967448217
Folketingets Miljø- og FødevareudvalgMOF alm. del - foreløbigt svar på spm. 120505-10-20171706967448207
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning04-10-20171706991447548
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - foreløbig svar på spm. 118504-10-20171707016448248
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123105-10-20171707043448757
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123005-10-20171707044448753
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123205-10-20171707069448865
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 123905-10-20171707069448867
Skive KommuneSvar vedr. § 1, stk. 8 i lægevalgsbekendtgørelsen04-10-20171707113447911
 Svar på anmodning om oplysninger vedr. ministeriets særlige rådgivere i perioden fra 2000 til november 201305-10-20171707139449213
DigitaliseringsstyrelsenInitiativer vedr. cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren05-10-20171707159449390