Fra: 04-10-2017 til: 04-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
KulturministerietAng. borgerhenvendelse om tipsmidler og forurening i Furesøen03-10-20171600668447164
 Orientering af afsender om oversendelse vedr. børne- og ungeydelsen04-10-20171600668447644
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om ressourceforløb04-10-20171600668447898
FjordstjernenVedr. Velfærdsmilliard og friplejeboliger03-10-20171608193447484
Dansk Arbejder IdrætsforbundSvar på invitation til cykeltur på Verdens Mentale Sundhedsdag04-10-20171610653447795
Syddansk UniversitetForeløbigt svar på invitation til aflæggelse af lægeløftet04-10-20171610653447973
Aktiv OnsdagSvar på invitation til at holde festtale04-10-20171610653447751
Aarhus UniversitetshospitalForeløbigt svar på invitation til besøg04-10-20171610653447984
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til årsdag 201704-10-20171610654447528
 Svar på invitation til høring/konference på Christianborg om ældrepleje04-10-20171610726448142
Departement for Sundhed, GrønlandHøringsvar fra Departement for Sundhed, Grønland - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447893
Dansk Kiropraktor ForeningHøringsvar fra Dansk Kiropraktor Forening - Udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (behandlingstestamenter m.v.) + kvittering for modtagelse af svar04-10-20171701586447882
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen

LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Høring om oplæg til Handlingsplan for en styrket lægemiddelovervågning 2017-201904-10-20171702951448162
 Svar på henvendelse vedr. patientønsker for den sidste tid og POLST-projekt04-10-20171704780447726
 Vedrørende henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriets d. 26 juni 2017 om migrænemedicinen Relpax02-10-20171705037445214
3F - Fagligt Fælles ForbundOrientering til 3F vedr. råd, nævn og udvalg under Sundheds- og Ældreministeriet14-09-20171705346447558
Danske RegionerSvar vedr. privat apotek på DNV03-10-20171705469446979
Medicovi
Medicovi
Svar på henvendelse vedr. behandling af diabetiske fodsår04-10-20171705517447979
KLSvar til KL på spørgsmål vedr. faste læger på botilbud04-10-20171705529448012
 Svar vedr. materiale - udbetalingsanmodning, Sct. Hans03-10-20171705796447124
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. flytning af opgaver04-10-20171705837447693
Behandlingscenter TjeleInvitation til rundbordssamtale om ludomaniforebyggelse d. 12. oktober04-10-20171705968447690
 Svar på henvendelse vedr. anvendelse af medicin som har overskredet holdbarhedsdato04-10-20171705975447780
 Svar på henvendelse ang. ret til selvstændigt virke for tandlæger04-10-20171705986447703
 Partshøring i klagesag vedr. autorisation som klinisk tandtekniker03-10-20171706116446820
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115804-10-20171706439447833
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115704-10-20171706439447770
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm del - svar på spm. 115604-10-20171706479447763
 Svar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448058
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448068
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448066
SundhedskartelletMinistersvar på Sundhedskartellets åbne brev om Hammel Neurocenter04-10-20171706529448026
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448062
 Ministersvar på henvendelse vedr. Hammel Neurocenter04-10-20171706529448064
RigspolitietSvar på henvendelse vedr. betaling for udlevering af journaloplysninger til politiet vedr. afdøde personer04-10-20171706583447880
 Fremsender udtalelse i andet format - vedr. afgørelse i sag om aktindsigt03-10-20171706784446977
 Besvarelse af anmodning om aktindsigt i data vedr. indberettede omskæringer03-10-20171706818446805
Radio24syvSvar vedr. aktindsigt - radio24syv - private email-konti03-10-20171706891447465
Børne- og SocialministerietSundheds- og Ældreministeriets bemærkninger for så vidt angår delen om respiratorhjælp til vejledning om kontant tilskud og bpa04-10-20171707011448128
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. friplejeboliger02-10-20171707052446710
Danske DiakonhjemSvar på henvendelse vedr. revisitation til friplejeboliger29-09-20171707053446718
Frederiksberg KommuneAng. spørgsmål om takster på friplejebolig29-09-20171707054446721
 Besvarelse af borgerhenvendelse vedr. sundhedsbidrag03-10-20171707055446839
 Svar vedr. donorregistret03-10-20171707056447015
Embassy of France in SwedenDokumenter sendt til ambassaden - vedr. strukturelle initiativer02-10-20171707068446903