Fra: 02-10-2017 til: 02-10-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af afsender om oversendelse til Beskæftigelsesministeriet - vedr. sygedagpengeloven29-09-20171600668443535
 Orientering om oversendelse af borgerhenvendelse vedr. forslag til etablering af handicaphjælpording02-10-20171600668444547
Miljø- og FødevareministerietAng. borgerhenvendelse om forurening i Furesøen29-09-20171600668443927
AmCham DenmarkSvar på middagsinvitation til departementschefen02-10-20171603109444899
SundhedsstyrelsenVedr. tilmelding til møde i NRLV02-10-20171603740446530
Aarhus KommuneAarhus Kommune vedrørende anvendelse af bevilling til projektnr. 65240 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.29-09-20171605301443498
Håndværkerforeningen i KjøbenhavnSvar på invitation til Stiftelsesfest 20. november 201702-10-20171610645446517
Danske FysioterapeuterSvar på invitation til at holde åbningstale ved Danske Fysioterapeuters 100 års jubilæum02-10-20171610653444865
Nextstep by BindslevSvar på invitation til StressAlliancens Topmøde oktober 201702-10-20171610653444365
Den Britiske Ambassade i DanmarkSvar på Call to Action event on Antimicrobial Resistance (AMR)02-10-20171610653446417
Organisationen af Lægevidenskabelige SelskaberForeløbigt svar på invitation til årsmøde LVS02-10-20171610653445000
Den Indonesiske Ambassade i DanmarkSvar på invitation til at deltage i møde om samarbejde mellem civile og militære sundhedsbedredskaber02-10-20171610653446495
Globalt FokusSvar på invitation til multi-stakeholder forum02-10-20171610653446459
UdviklingsRåd SønderjyllandSvar på invitation til dialogmøde med URS, mandag den 2. oktober 2017, kl. 09.00-11.3002-10-20171610654444346
HjerneSagenSvar på invitation til ældreministeren til årets hjernesymposium den 30. oktober 201702-10-20171610726445216
MadvognenSvar på innvitation til ældreministeren fra MADVOGNEN02-10-20171610726446531
Home Instead Senior CareSvar på invitation til et møde med ældreministeren mellem 2. - 6. oktober i København02-10-20171610726444789
Dansk StandardIndkaldelse til møde om Dansk Standards bevilling for 201829-09-20171610760443945
Region HovedstadenAntibiotikakampagne 2017 - input til brug af materiale i sekundærsektoren02-10-20171700554446405
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Opdateret materiale - antibiotikakampagne 201702-10-20171700554446581
Økonomi- og IndenrigsministerietIndeksering af IT-udgifter på Bispebjerg28-09-20171704463444616
Danske Regioner
KL
Henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - vedr. betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.29-09-20171704698444113
Advokat Jørgen G. Jacobsen
Lægemiddelstyrelsen
Svar på henvendelse om forlængelse af overgangsordning - produkt på apotekerne29-09-20171705138443942
Kræftens BekæmpelseSvar på henvendelse vedr. rygning indendørs på krisecentre29-09-20171706461443459
Danmarks Apotekerforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Foreningen af Speciallæger - FAS
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Overlægeforeningen
Parallelimportørforeningen af lægemidler
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Farmaceutisk Industri
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Statens Serum Institut
Danske Regioner
KL
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Lægemiddelstyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler02-10-20171706537446374
 Fremsendelse af svar på henvendelse til Sundhedsstyrelsen om tilskud til tandlægeregning29-09-20171706639443515
 Besvarelse af henvendelse vedr. brystkræft29-09-20171706897443756
 Besvarelse af henvendelse om kræftbehandling29-09-20171706898443821
 Svar på henvendelse om egenbetaling for psykologhjælp, tandbehandling mv.29-09-20171706960443742
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446483
Danske RegionerMøde med Danske Regioner om Lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446271
Danske RegionerKoordinering af møde med Danske Regioner02-10-20171707034446540
SundhedsstyrelsenMøde om status på lægedækningsudvalgets anbefalinger02-10-20171707034446272