Fra: 11-10-2017 til: 11-10-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 36 til ældreministeren11-10-2017SJ-STD-SUMMPE452551
 Henvendelse til sundhedsministeren fra skoleelever med spørgsmål om mobning på nettet på grund af ytringsfrihed10-10-20171600710452085
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1216, omtryk til miljø- og fødevareministeren11-10-20171600870452527
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1217, omtryk til miljø- og fødevareministeren11-10-20171600870452528
KLKvittering for fremsendelse af oprindeligt DTU-brev samt KL's svar11-10-20171601180452478
Statens Arkiver - RigsarkivetSpørgsmål fra Rigsarkivet til fejlliste fra WorkZone, 2009-201610-10-20171601271452028
SundhedsdatastyrelsenForskerservice - status09-10-20171601523451905
Aabenraa KommuneRedegørelse 2018 en værdig ældrepleje Aabenraa Kommune10-10-20171601572452324
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 338 af 9. oktober 201710-10-20171602492452641
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-531/17, Vetsch Int. Transporte10-10-20171602492452629
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelse og domstolens kendelse om afvisning af den præjudicielle forelæggelse i sag C-321/17, Canazza10-10-20171602492452636
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-532/17, Wirth e.a.11-10-20171602492452660
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-528/17, Božicevic Ježovnik11-10-20171602492452657
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-512/17, HR10-10-20171602492452624
 Borgerhenvendelse: "Folkeret, fortsat..."20-09-20171603459436066
 Borgerhenvendelse: "Folkeret...."19-09-20171603459436048
 Borgerhenvendelse -"Konflikt..." - vedr. psykiatri24-09-20171603459439244
 Borgerhenvendelse: "Europarådet...."16-09-20171603459432835
Region Nordjylland
Region Nordjylland
Fakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451721
Region SjællandFakturering for driftstilskud til hospicepladser10-10-20171603943451719
SundhedsstyrelsenOm inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 24. august 2017 på Geriatrisk Afdeling11-10-20171604904452824
World Health Organization (WHO)Web-based cosultation on the development of af draft five-year global stategic plan19-09-20171605966443231
 Afregning - Driftspuljen 2016 - Migræne og Hovedpineforeningen10-10-20171606355451637
Faxe KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 2016 Faxe Kommune10-10-20171606838452333
Folketinget ChristiansborgB 3 Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem04-10-2017SJ-STD-DEPBHK451521
MedicoindustrienØnsker møde med sundhedsministeren11-10-20171610653452684
Toft KommunikationHenvendelse til sundhedsministeren vedr. undersøgelse om troværdighed af interesseorganisationer10-10-20171610725451839
Tænketanken Fremtidens BibliotekerInvitation til ældreministeren til deltagelse i paneldebat på konferencen ÆLDREFÆLLESSKABER OG KULTUR den 27. november 201710-10-20171610726451835
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om forventet tidshorisont - Videnscentre for voldsofre10-10-20171700147451928
Rigshospitalet - BlegdamsvejRigshospitalet budget for 2017 til projektet vedrørende center for voldtægts- og voldsofre.09-10-20171700147451331
 Ønsker aktindsigt i kontraktaftalen mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden om projekt med diabetes10-10-20171700328451570
Økonomi- og IndenrigsministerietRådgivning vedr. udbetalingsanmodning fra Nyt Hospital Bispebjerg20-09-20171701559452306
Landsforeningen Liv&DødHøringssvar fra Landsforeningen Liv&Død - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452080
Danske RegionerHøring fra Danske Regioner - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452065
Dansk Psykiatrisk SelskabHøringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452063
Hospicelederforeningen i DanmarkHøringssvar fra Hospicelederforeningen i Danmark - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.10-10-20171701586452059
Danske HandicaporganisationerHøringssvar fra Danske Handicaporganisationer - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452056
Danske FysioterapeuterHøringssvar fra Danske Fysioterapeuter - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamente m.v.10-10-20171701586452044
DXC TechnologyOpgradering til WZ2017. Anmodning om godkendelse af ÆA-SUM-066 Obligatorisk tomt titelfelt ved forelæggelse28-09-20171704133452241
Aalborg KommuneStatus på køkkenrenovering j. nr. 1704144 Aalborg Kommune10-10-20171704144452479
Herning KommuneStatusrapport for Herning Kommune pr. 1. oktober 2017 på: "Puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre" - anden runde10-10-20171704158451600
Randers KommuneStatusrapport vedr. køkkenbevilling, runde 2 pr. 1. oktober 2017 - sagsnummer 1704172 - Randers kommune - samt beboergodkendelser og specifikation af bevilling10-10-20171704172452489
Tønder KommuneStatus på renovering af køkkener sagsnummer 1704184, Tønder Kommune10-10-20171704184452502
Vejle KommuneSamlet afrapportering sag 1704189 Vejle Kommune køkkenpuljen10-10-20171704189452497
Region HovedstadenOpdateret Effektiviseringsrapport, Nyt Hospital Hvidovre10-10-20171704792452299
Danske HandicaporganisationerDH beder om fristforlængelse - vedr. beskikkelse af medlemmer til Tvangsbehandlingsnævnet09-10-20171705731451073
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet10-10-20171705755451854
LægemiddelstyrelsenUdtalelse om klage vedr. tilknytning som aktionær til Novo Nordisk04-10-20171705877450621
Landsforeningen for Arm/BendefekteAnsøgningsskema til udlodningsmidler til uddeling i 2017. Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer31-07-20171706060407465
 Svar på partshøring i klagesag vedr. autorisation11-10-20171706328452315
 Borgerhenvendelse - klage over læge08-09-20171706467427267
AmbuFlexCasebeskrivelser om PRO-projekter - Ambuflex29-09-20171706561451400
 Notat om møde med Region H om Sundhedsplatformen11-10-20171706621452706
SundhedsdatastyrelsenSamtykke fra Sundhedsdatastyrelsen - bekg. om off. afsendere i Digital Post09-10-20171706721451317
Styrelsen for PatientsikkerhedSamtykke fra Styrelsen fra Patientsikkerhed - bekg. om off. afsendere i Digital Post10-10-20171706721451426
 Henvendelse til sundhedsministeren om akutlægebil09-10-20171706942450840
Styrelsen for PatientsikkerhedAnsvar og opgaver i forhold til Sundhedsplatformen10-10-20171707210451520
OECD - Organisation for economic co-operation and developmentHealth Committee - PaRIS Taskforce - Request to nominate an expert06-09-20171707250451419
 Borgerhenvendelse om at vedkommende i går politianmeldte Psykiatrisk Center, Bispebjerg27-09-20171707258441501
Turnerforeningen i DanmarkAnsøgning - udlodningsmidler 201724-07-20171707266406440
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU10-10-20171707269451722
Region NordjyllandKvartalsrapport 2. kvartal 2017 for NAU29-09-20171707269451689
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 49 til sundhedsministeren10-10-20171707291451923
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. prioritering af sager i Styrelsen for Patientsikkerhed28-08-20171707292419768
Horsens KommuneForespørger til tidspunkt for puljeopslag "Pulje til indretning af demensboliger"09-10-20171707293450933
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. behovsventelisten10-10-20171707299451677
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
Spørgsmål S 47 til sundhedsministeren10-10-20171707303451916
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 27 til sundhedsministeren10-10-20171707304451661
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få transport hjem efter udskrivelse fra sygehus03-10-20171707336447245
 Borgerhenvendelse - vedr. afvisning af afgørelser og diagnoser fra egen læge og speciallæger04-10-20171707337448347