Fra: 09-10-2017 til: 09-10-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgForespørgsel F 5 til sundhedsministeren09-10-2017SJ-STD-SUMMPE450873
Region SyddanmarkTildeling af vagttjeneste til landets apoteker04-10-2017SJ-STD-SUMPBR447817
 Henvendelse til ældreministeren vedr. svar på undersøgelse vedr. udenrigspolitiske spørgsmål06-10-20171600668450385
 Skoleelever anmoder om interview med sundhedsministeren vedr. nedskæringer på uddannelser09-10-20171600710450839
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450771
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående regnskab på puljen styrket indsats overfor patienter med dobbeltdiagnoser til projekt 65304.09-10-20171601379450774
Region MidtjyllandUdbetaling af midler - vedr. bevarelse af fødeafd. på Holstebro Sygehus04-10-20171601394450100
BryggeriforeningenUdbetalingsanmodning - vedr. alkoholpartnerskabet - for en ansvarlig alkoholkultur05-10-20171601425450127
Assens KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Assens Kommune09-10-20171601579451005
KLUdbetalingsanmodning - tilskud - Center for Forebyggelse i Praksis03-10-20171602417450017
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i forenede sager C-487/17 - C-489/17, Verlezza m.fl.06-10-20171602492451124
Region HovedstadenKvittering og godkendelse - tilskud - Videncenter for forebyggelse af rusmiddelskader06-10-20171604556450203
Lægemiddelstyrelsenforespørgsel til frist for udtalelse vedr. ombudsmandssag09-10-20171604700450964
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling05-10-20171605262449600
Allerød KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201609-10-20171606822450641
Region HovedstadenAccept af tilsagn - vedr. pulje målrettet antibiotikaforbrug mv.06-10-20171608958450089
Fondet til bekæmpelse af AIDSUdbetalingsanmodning - projekt "Kurs mod nul"05-10-20171609319450135
UdenrigsministerietVidereformidling, Serbien, frist 27/11-17: Circulation of a Twinning fiche under IPA 2015, SR 15 IPA JH 01 17 TWL "Strengthening the capacity to implement National Criminal Intelligence System (NCIS)"09-10-20171609726451136
SundhedsstyrelsenVedr. dagsorden for møde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450920
SundhedsstyrelsenMøde i Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse09-10-20171609785450916
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 35 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPISH450244
OsteoporoseforeningenØnsker møde med sundhedsministeren06-10-20171610653450388
Embassy of the Czech RepublicInvitation til sundhedsministeren til reception den 25. oktober 201701-10-20171610654449528
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - kritik af ministeren08-10-20171610728450423
 Henvendelse til ældreministeren vedr. pressemeddelelse om bog med flere talemåder01-10-20171610728450383
Svendborg KommuneSvendborg Kommune, anmodning om udsættelse af projekt vedr. demensboliger05-10-20171611335450031
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. budgetter for 201709-10-20171700147451014
PROPA ProstatakræftforeningenPROPA Ansøgning Rådighedspulje 201709-10-20171700775450638
Astma- Allergi ForeningenAstma - Allergi Odense, ansøgning08-10-20171700775450683
ScleroseforeningenScleroseforskning ansøgning, Helle Rasmusser07-10-20171700775450674
 Høringssvar fra POLST-projekt - LF om behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586450605
Sygeplejeetisk RådHøringssvar fra Sygeplejeetisk Råd vedr. lovforslag om øget selvbeestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451002
FOA - Fag og ArbejdeHøringssvar fra FOA - LF om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.09-10-20171701586451000
Dansk SygeplejerådHøringssvar fra Dansk Sygeplejeråd vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven09-10-20171701586450998
Ældre SagenHøringssvar - Ældre Sagen - udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af behandlingstestamenteordning09-10-20171701586450734
Haderslev Kommunestøtte til projektet "renovering af køkkenet på Humletoftens Plejecenter" - j. nr. 1703166 - anmodning af 2. rate09-10-20171703166451012
Ishøj KommuneUdbetaling af tilskud ansøgningsrunde 1 170318106-10-20171703181450659
Morsø KommuneSV: 1. status, pr. 1. september 2017 - "Køkkenet og madlavningen som midtpunkt for inddragelse af beboerne", sagsnr. 1703212 + udbetalingsblanket, 2. rate09-10-20171703212450860
Nordsjællands Hospital - HillerødSpørgsmål til udmøntning af midler til AVT05-10-20171703354448891
Børne- og SocialministerietVedr. overtagelse af henvendelse om hjælp til personer med handicap06-10-20171704038449714
Aarhus KommuneStatus vedr. Køkkenpuljen GENOPSLAGET (sagsnummer 1704146)09-10-20171704146450883
Aarhus KommuneSV: Status vedr. Køkkenpuljen GENOPSLAGET (sagsnummer 1704146)09-10-20171704146450887
Favrskov KommuneStatus på projekt "Liv i køkkenet" - Favrskov Kommune09-10-20171704148451029
Fredensborg KommuneUdbetaling og status puljen til genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Fredensborg Kommune04-10-20171704149449953
Frederiksberg KommuneFørste statusrapport på køkkenrenoveringsprojekter i Frederiksberg Kommune, Ansøgningsrunde 206-10-20171704151450001
Frederikshavn KommuneKøkkenpulje 2017 genopslaget sagsnummer 1704152 renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre, Frederikshavn Kommune05-10-20171704152449970
Haderslev KommuneDokumentation anmodning om 2. rate (ansøgningsrunde 2) fra Bregnbjerglunden Plejecenter09-10-20171704157450863
Haderslev KommuneStatus fra Bregnbjerglunden Plejecenter køkkenpuljen Haderslev Kommune06-10-20171704157450058
Ishøj KommuneSagsnummer køkkenpulje 170 4161 Ishøj Kommune06-10-20171704161450093
Kolding KommuneStatus projekt Kolding Kommune - genopslåede køkkenpulje - afrapportering - j. nr. 170416509-10-20171704165450890
Lejre KommuneStatus på projektet Renovering af plejecentre i Lejre Kommune - køkkenpulje - genopslag05-10-20171704167449980
Morsø KommuneStatus pr. 1. oktober 2017 - "Inddragende aktivitets- og samtalekøkkener med de ældre borgere i centrum", j.nr. 1704169 Morsø Kommune06-10-20171704169450012
Odense KommuneStatus - Intet hjem uden køkken - bedre rammer for mad og måltider j.nr. 170417109-10-20171704171451034
Roskilde KommuneStatus puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Roskilde Kommune03-10-20171704173449903
Skive KommuneSagsnr 1704177 - genopslag køkkenpuljen Skive Kommune03-10-20171704177449934
Stevns KommuneGodkendelse af køkkener, vedr. acceptskrivelse, køkkenpuljen (genopslag)29-06-20171704179450574
Sønderborg KommuneStatus på pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre (genopslag) fra Sønderborg Kommune06-10-20171704182450043
Viborg KommuneStatusrapport vedrørende køkkenpulje til Sundheds- og Ældreministeriet Viborg Kommune03-10-20171704191449890
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Til DR og SST: Klare rammer for de fælles akutmodtagelser - opdrag til diskussion09-10-20171704514451162
KLSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450361
Danske RegionerSvar på henvendelse om foreløbigt bekendtgørelsesudkast - betaling - særlige pladser på psykiatrisk afd.06-10-20171704698450359
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 15 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449843
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 12 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449838
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 13 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449839
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 14 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449841
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 11 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449836
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 16 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449844
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 17 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449847
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 18 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449849
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 10 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-DEPRSC449834
DigitaliseringsstyrelsenReferat af andet møde i styregryppen for videre analyse af digitalt understøttet tidlig opsporing03-10-20171706143449703
SundhedsdatastyrelsenHøring, frist 19 OKT: Draft of the proposed guidance on identification of operators of essential services06-10-20171706260449898
The French Ministry of Social Affairs and HealthSvar på bemærkninger vedr. EU-JAMRAI - Advisory committee09-10-20171706298450503
Region SjællandRegion Sjælland revideret projektbeskrivelse for 2017 til Shared Care projektet til projektnr. 65402.09-10-20171706356450629
CRECEASV: Kvitterer for svar på henvendelse vedr. opbevaring af sundhedsdata09-10-20171706591450628
TV2 DanmarkTV2 - Flere partier er positive over for forslag, der kan give billigere tandlægebesøg - 5. oktober 201705-10-20171706663450111
Folketinget ChristiansborgBilag 5. SUU alm. del - spm. 7 til sundhedsministeren05-10-20171706791450041
Folketinget ChristiansborgBilag 4. SUU alm. del - spm. 6 til sundhedsministeren05-10-20171706791450042
 Forespørger til fordeling af ældrepuljen11-09-20171706852428153
StatsministerietBorgerhenvendelse vedr. akutbil til Skagen hele året03-10-20171706942449013
KLRapport om fokusering af nye områder - KL kommentarer06-10-20171706953450713
Kræftens BekæmpelseRapport om fokusering af nye områder - KB kommentarer02-10-20171706953450797
Danske RegionerSV: Rapport om fokusering af nye områder - DR: 2 spor02-10-20171706953450717
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. sag om fejloperation22-09-20171706997441645
Københavns KommuneUdveksling af oplysninger mellem sundhedslovens og servicelovens område - Svar på kvit. for modtagelse05-10-20171707154449480
 Borgerhenvendelse vedr. undersøgelse af hjemmehjælpsmodtagere.16-09-20171707201432910
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 4-1006-10-20171707204450607
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag - EFK alm. del - spm. 806-10-20171707204450606
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 313 - Bilag06-10-20171707204450609
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - svar på spm. 31306-10-20171707204450608
 Borgerhenvendelse vedr. "Godkendte resultater uden kontakt"-journaloplysninger.02-10-20171707206444880
 Borgerhenvendelse - vedr. anmeldelse af mandlig omskæring04-10-20171707207448355
 Borgerhenvendelse vedr. mulige kritisable forhold vedr. lægeklinik i Albertslund04-10-20171707209448354
Dansk SygeplejerådDansk Sygeplejeråds input vedr. styring af psykiatrien06-10-20171707211450718
 Borgerhenvendelse - kommentar til organfolder06-10-20171707215449471
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFK alm. del - spm. 11-1509-10-20171707219450800
Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEFKM - Anmodning om bidrag til svar - EFK alm. del - spm. 13-1409-10-20171707219450799
 Henvendelse til ældreministeren angående vigtigheden af at stemme til Ældreudvalget06-10-20171707226449773
 Kopi af læserbrev vedr. medicinpriser05-10-20171707230449441
 Borgerhenvendelse om spørgsmål vedr. brugen af klippekort05-10-20171707231448950