Fra: 06-10-2017 til: 08-10-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets LovsekretariatResultatet af Udvalgssekretariatets seneste registreringer af samråds berammelsestid, varighed m.v. i Folketingets udvalg06-10-2017SJ-STD-SUMMPE450022
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgForespørgsel F 4 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE450241
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 19 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE449854
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 20 til sundhedsministeren06-10-2017SJ-STD-SUMMPE449856
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. folkepension.06-10-20171600668449874
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. reglerne i sygedagpengeloven05-10-20171600668449104
Miljø- og FødevareministerietSvar ang. overtagelse af borgerhenvendelse om forurening i Furesøen03-10-20171600668449325
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. motorvej03-10-20171600668449301
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneVedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling05-10-20171601180450036
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 41, 42 og 43)06-10-20171602492450129
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 330 af 2. oktober 201702-10-20171602492450056
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-527/17, LN05-10-20171602492450066
UdenrigsministerietFristliste af 4. oktober 201704-10-20171602492450033
 Anmoder om ældreministerens autograf05-10-20171602607449015
LægemiddelstyrelsenHøringssvar - Ansatte Tandlægers Organisation - vedr. receptbekendtgørelsen05-10-20171602717449203
 Det nære og sammenhængende - FOA kommentarer (002)14-08-20171603866448837
Region HovedstadenKvittering og anmodning om bekræftelse på godkendelse - revisorerklæring/tilbagebetaling - forebyggelse af rusmiddelskader05-10-20171604556449285
 Doodle tbf. møde om internetbaseret psykologbehandling04-10-20171605262448242
 Borgerhenvendelse - klage over ikke at kunne få smertestillende piller på plejehjem19-09-2017SJ-STD-DEPKFB434343
 Borgerhenvendelse vedr. anvendelsen af klippekort08-09-2017SJ-STD-DEPKFB427105
 Borgerhenvendelse - vedr. forslag til at hæve fødselstallet12-09-2017SJ-STD-DEPKFB429332
Greve KommuneStatusrapport mv. Klippekortordning Greve kommune06-10-20171606849450024
Herlev KommuneAfrapportering 2015 & 2016 - Klippekort Herlev Kommune06-10-20171606860450046
Nordens Välfärdscenter Nordic Centre for Welfare and Social IssuesJämlik hälsa – kort statusuppdatering06-10-20171609054449518
UdenrigsministerietVidereformidling, frist 29/11-17: invitation to twinning CfP CfP GE/16/ENI/EC/01/17 – Supporting the Accession of Georgia to the Conventions on Transit Area and Launching of the New Computerised Transit System (NCTS)06-10-20171609726450118
Big Ace Tattoo & DTL LudvigsenØnsker møde med sundhedsministeren omkring lovforslaget om tatovering06-10-20171610653449656
MF Jane HeitmannInvitation til at tale ved Venstres Netværk for Velfærds konference om Sundhedsdata fra et borgerperspektiv den 29. november 2017 på Christiansborg03-10-20171610653449645
 Fremsender til ældreministeren billeder fra besøg på Læsø05-10-20171610728449436
Ældrerådet Rebild KommuneBilag 2: Henvendelse til ældreministeren vedr. ældrerådet i Rebild Kommune04-10-20171611351448261
Rigshospitalet - BlegdamsvejOrientering om tidspunkt for fremsendelse af budgetter06-10-20171700147449753
Turnerforeningen i DanmarkTurnerforeningen - ansøgning - rådighedspuljen 201705-10-20171700775449375
Økonomi- og IndenrigsministerietSpørgsmål fra ØIM om udestående ift udbetalingsanmodning for Bispebjerg06-10-20171701559450237
UlykkesPatientForeningenHøringssvar fra UlykkesPatientForeningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449473
Danske SeniorerHøringssvar fra Danske Seniorer - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449851
Institut for MenneskerettighederHøringssvar fra Institut for Menneskerettigheder - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449845
PatienterstatningenHøringssvar fra Patienterstatningen - Lovforslag om øget selvbestemmelse og behandlingstestamenter m.v.06-10-20171701586449991
Folketinget ChristiansborgAktstykke 6 om erstatning til andenhåndseksponerede asbestofre er tiltrådt af Finansudvalget d. 5/10 201705-10-20171703935449184
Børne- og SocialministerietBSM - Detaljeret projektplan - Afdækning og analyse af samarbejde og overlevering af relevant information om børn i overgange04-10-20171704978447843
 Tak til ældreministeren for hendes besøg på Ølby Centret26-09-20171704998446741
Folketingets OmbudsmandOmbudsmanden fremsender kopi af brev til orientering - vedr. klage - sag om virksomhedsindskrænkning05-10-20171705320448897
Svendborg KommuneBorgerhenvendelse vedr. flytning fra udlandet til plejecenter i Danmark06-09-20171705466425450
Statens Serum InstitutSamtykke fra Statens Serum Institut - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post02-10-20171706721448284
DigitaliseringsstyrelsenAfklaring af spørgsmål: Skal de underliggende styrelser mv. under ministeriet jf. bilag 1a give skriftligt samtykke til at være omfattet af udbuddet?29-09-20171706721448315
SundhedsstyrelsenSamtykke fra Sundhedsstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448345
 Samtykke fra Det Etiske Råd og National Videnskabsetisk Komité - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post03-10-20171706721448278
LægemiddelstyrelsenSamtykke fra Lægemiddelstyrelsen - vedr. bekg. om off. afsendere i Digital Post04-10-20171706721448286
 Henvendelse til sundhedsministeren om lægemangel18-09-20171706782436022
 Tak for svar på henvendelse vedr. egenbetaling på tandbehandlinger06-10-20171707101449659
Danmarks ApotekerforeningPressemateriale om ny vagtordning28-09-20171707128450335
 Dagsorden til palliationsmøde i København d. 11. oktober 201706-10-20171707181450227
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 29 til ældreministeren til mundtlig besvarelse den 11. oktober 201706-10-20171707183449800
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Spørgsmål S 28 til ældreministeren til mundtlig besvarelse den 11. oktober06-10-20171707183449798
 Fremsender klage over aktindsigt26-09-20171707184440586
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 7 til sundhedsministeren05-10-20171707191448813
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 6 til sundhedsministeren05-10-20171707191448812
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 36 til sundhedsministeren06-10-20171707194450243
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 25 til sundhedsministeren06-10-20171707197449866
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 24 til sundhedsministeren06-10-20171707197449864
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 22 til sundhedsministeren06-10-20171707197449860
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 23 til sundhedsministeren06-10-20171707197449862
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 21 til sundhedsministeren06-10-20171707197449857