Fra: 03-10-2017 til: 03-10-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Aarhus KommuneHevendelse til ældreministeren med magasin om boligmagasin for plejehjem og spørgsmål til ministeren om livet på plejehjem02-10-2017SJ-STD-DEPKHK444442
Migræne og HovedpineforeningenDriftspuljen 2017 - Migræne og Hovedpineforeningen - Ansøgning23-06-2017SJ-STD-SUMAMA393341
Folketingets FinansudvalgFIU aktstk. 6 - spm. 1 til sundhedsministeren02-10-2017SJ-STD-SUMMPE446726
Børne- og SocialministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. etablering af frivillig ledsager-/hjælperordning02-10-20171600668444448
KulturministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om brug af lokal tv02-10-20171600668446727
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. usunde madvarer03-10-20171600668447126
Region SjællandRegion Sjælland: Godkendt redegørelse for aktivitetsbestemte tilskud 2016 og revisionsberetning03-10-20171600676447239
SundhedsstyrelsenKommissorium og udpegningsbrev for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme13-09-20161600698192403
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1226, omtryk til uddannelses- og forskningsministeren02-10-20171600870446698
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 1222, omtryk til uddannelses- og forskningsministeren02-10-20171600870446696
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Forebyggelse28-09-20171601006447144
Center for LudomaniCFL, Udbetaling - Behandling28-09-20171601006447141
 Godkendelse af projektet "Dem systemet ikke når"02-10-20171601792446551
Nordfyns KommuneTilbagebetaling Nordfyns Kommune - Revision og Regnskab02-10-20171601792446489
Kolding KommuneGodkendelse af regnskab vedr. Projektet Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold02-10-20171601800446488
 Godkendelse af projekt "Forebyggende hjemmebesøg efter sygehusophold"02-10-20171601800446550
Region MidtjyllandKvartalsrapport for Dansk Center for Partikelterapi for 2. kvartal 201729-09-20171602412443786
SundhedsstyrelsenDet Koordinerende Udvalg for Sundhedsprofiler: udkast til dagsorden 11. oktober 201728-09-20171602462447201
Region HovedstadenRegnskab vedr. pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner27-09-20171603133446358
International Agency for Research on CancerInternational Agency for Research on Cancer - Payment for contribution04-10-20161603193194260
 Dissertation - Questionnaire about competences of experts and expert commissions at your HTA institution08-11-20161603203223045
SundhedsstyrelsenSupplerende oplysninger fra SST om simulationsøvelse02-10-20171603740447072
Nationalt Videnscenter for DemensBudgetjustering - Nationalt Videnscenter for Demens27-09-20171604063446617
SundhedsstyrelsenVedr. faktura for Wiley Cochrane 201703-10-20171606253447246
Blodprop- og AK PatientforeningBlodprop- og AK-Patientforeningen - Vedr. afvist drifttilskud19-09-20171606645437941
 Afrapportering "Wellness på Husumvej”04-04-20171607207443744
 Pulje til styrket livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger, Ud i det fri, Rødovre Kommune - Regnskab 201621-04-20171607212443747
Region HovedstadenUdbetalingsanmodning - Pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner25-09-20171608970446179
 Ang. svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. et møde i sager om transkønnethed02-10-20171610653445791
Science|BusinessInvitation til sundhedsministeren - High-Level Roundtable on Citizens Health, Tallinn, 16. oktober 201729-09-20171610653444342
 Tak til sundhedsministeren for godt møde vedr. udfordringer i sundhedsvæsenet samt invitation til at besøge Aarhus Universitetshospital02-10-20171610653444805
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkAnmoder om møde med sundhedsministeren vedr. udfordringer i børne- og ungdomspsykiatrien02-10-20171610653444786
Unicef DanmarkInvitation til Børnenes dag den 20. november 201703-10-20171610654447347
UdviklingsRåd SønderjyllandMateriale fra URS dialogmøde mandag den 2. oktober 2017 på Christiansborg03-10-20171610654447209
 Henvendelse til sundhedsministeren om problemer ved afkørsel 70 mod Aabenraa Sygehus03-10-20171610725446681
Betty Sørensen ParkenInvitation til ældreministeren til indvielse af "Det muntre køkken" den 16. oktober 201702-10-20171610726446677
Continuous EducationInvitation til ældreministeren - Global Healthcare Hall of Fame 9. november i London03-10-20171610726447162
Unicef DanmarkÆM Invitation til Børnenes dag den 20. november 2017 i FN Byen, København03-10-20171610726447151
Holstebro KommuneUdbetalingsanmodning vedr. pulje til demensboliger26-09-20171611315446339
Kalundborg KommuneIndsendelse af regnskab, afrapportering og revisorerklæring. Tryghed og Trivsel for demensramte borgere03-10-20171611319446773
Statens Serum InstitutIndstilling af medlemmer til SSI's Institutråd28-09-20171700219446948
Region SjællandKopi af svar vedr. reglerne om kromosomanalysetest21-11-20161700483235816
SundhedsstyrelsenUdpegningsbrev - Arbejdsgruppe vedr. forløbsprogram for børn og unge med angst/depression - Frist for udpegning er 27. februar 2017 kl. 15.0001-02-20171701439293890
 Rykker for svar fra sundhedsministeren vedr. henvendelse om hjertepakker27-02-20171701606316727
 Henvendelse vedr. manglende svar fra ministeren på henvendelse om hjertepatienter17-03-20171701606330018
 Kortlægning lægevagter/181302-10-20171703131446876
 Omdisponeringer over 10% Aalborg Kommune (køkkenpuljen)21-09-20171703153446168
 Henvendelse vedr. sygehusvæsenet16-04-20171704005368502
Fredericia KommuneRenovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landet plejecentre (ansøgningsrunde 2) - Fredericia Kommune02-10-20171704150446491
Kerteminde KommuneKerteminde Kommunes afrapportering vedr. køkkenpulje29-09-20171704163444378
 Status - Stevns Kommune vedr. køkkenpuljen28-09-20171704179444369
Syddjurs KommuneStatus på sag vedr. køkkenpuljen - Syddjurs Kommune02-10-20171704180446508
 Handlingsplan om lægemiddelkontrol02-10-20171704282446572
 Svar vedr. ændring af bekendtgørelse om lig05-07-20171704671401585
Region HovedstadenOpdateret Skema 1 og 2 vedr. økonomi og forbrug, Nyt Hospital Hvidovre02-10-20171704792445028
ME ForeningenDriftspuljen 2017 - ME Foreningen - Ansøgning03-07-20171705247400099
LægemiddelstyrelsenAnmodning om udsættelse af frist for at afgive udtalelse i klagesag vedr. klassificering af produkt03-10-20171705618447058
 Notat vedr. anmodning om udbetaling til Ny Retspsykiatri, Sct. Hans29-09-20171705796445055
Nordisk RådNeste møte i Nordisk One Health strategigruppe AMR - Next meeting Nordic One Health Strategic Group AMR29-09-20171706016446827
UdenrigsministerietKvittering for bidrag til publikationen "Start with Denmark; The heart of life sciences for research and business"02-10-20171706177444992
Morgenavisen Jyllands PostenJP - Tandlægekæde ændrer sine kontrakter - 11. september 201711-09-20171706663443935
MF Jane Heitmann
MF Liselott Blixt
MF May-Britt Kattrup
Brigitte Klintskov Jerkel
MF Flemming Møller Mortensen
MF Lotte Rod
MF Kirsten Normann Andersen
MF Stine Brix
Birgitte Møller
Nina Rylander
Emilie Kærn
Louise Petersen
Gitte Neergaard
TIL AFTALEPARTIERNE BAG LÆGEDÆKNINGSAFTALEN: Orientering vedr. ny overenskomstaftale for almen praksis29-09-20171706709446916
 Vedr. sagen om akutbil til Skagen hele året29-09-20171706942444240
PRO-sekretariatet SundhedsdatastyrelsenRapport om fokusering af nye områder i national styregruppe for PRO02-10-20171706953444807
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU 1212 om sundhedsydelser til udenlandske patienter02-10-20171706974446527
Styrelsen for PatientsikkerhedKlage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelse vedr. autorisation27-09-20171706999441808
 Borgerhenvendelse vedr. fejlbehandling med elektrochok og nedbringelse af tvang i psykiatrien23-09-20171707001439217
Region SjællandBidrag til besvarelse af alm. del SUU 122802-10-20171707009446390
Sorø KommuneSpørgsmål om fortolkning af loven - fælles respiratorordninger10-07-20171707014403897
Danske RegionerDanske Regioner vedr. klinikophold03-10-20171707034447083
CURA NORDIC APSKlage over afgørelse vedr. STOPSNOT markedsføring28-09-20171707050443003
KirkeministerietHøring over udkast til Bekendtgørelse om Personregistre28-09-20171707062442874
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid29-09-20171707063443397
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af klagesag over læge29-09-20171707063443396
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. klagesager29-09-20171707063443395
SundhedsdatastyrelsenBidrag til evaluering af GAPS03-10-20171707080447242
 Henvendelse til sundhedsministeren om mangel på personale på Rigshospitalets afdeling for læbe ganespalte operationer03-10-20171707088446680
 Borgerhenvendelse vedr. sårede veteraner19-06-20171707089389525
 Borgerhenvendelse vedr. specialmedicin/psykiatri24-06-20171707090399497