Postliste
Fra: 09-11-2017 til: 09-11-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar på henvendelse vedr. skolefravær09-11-20171600668472721
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om førtidspension09-11-20171600668472769
 Svar på henvendelse vedr. boligsikring09-11-20171600668472792
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse om tandbehandling til indsatte09-11-20171600668472812
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. tandbehandling for indsatte09-11-20171600668472823
UndervisningsministerietAng. besvarelse af borgerhenvendelse vedr. skolefravær09-11-20171600668472690
LægemiddelstyrelsenRykker for regnskab vedr. projekt - vedr. indberetninger om medicinforbrug08-11-20171609470471548
BenzoRådgivningenGodkendelse af omdisponeringer vedr. projekt om afhængighedsskabende lægemidler08-11-20171610690471479
JustitsministerietSvar vedr. tværministeriel følgegruppe på genudbuddet af radiokommunikationsnetværket08-11-20171704425471811
 Reply to inquiry regarding production of medicinal cannabis09-11-20171705111473422
SundhedsstyrelsenVedr. opfølgningsmøde om Sundhedsstyrelsens rapport "Status på allergiområdet" den 26.10.1708-11-20171705530471775
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bidrag til svar på opfølgende spørgsmål vedr. survey09-11-20171705688473459
Frederiksberg CenteretVedr. Rundbordssamtale d. 12. oktober - ludomani - forebyggelse08-11-20171705968471979
Region MidtjyllandRegion Midtjylland angående afrapportering til projektnr. 65404 til puljen Shared Care.09-11-20171706355472931
 Udpegningsbrev - Kommité NVK 201808-11-20171706444471639
 Svar på henvendelse vedr. svar af 16. oktober 2017 om arbejdsgangene på sygehus07-11-20171706541470161
 Sum orienterer klager om forsinkelse vedr. afg. om aktindsigt08-11-20171706550471464
Department of HealthSvar på henvendelse fra den britiske vicesundhedsminister vedr. samarbejde omkring patientsikkerhed09-11-20171706765473239
 Ministeriet angiver forventet tidspunkt for svar på klage vedr. aktindsigt09-11-20171706784473185
JustitsministerietSvar på Justitsministeriets henvendelse af 29. september 2017 vedr. Sundheds- og Ældreministeriets tiltag med henblik på at sikre tilfredsstillende sagsbehandlingstider i departementets akt09-11-20171707070473113
 Svar på henvendelse vedr. besparelser i sundhedsvæsenet08-11-20171707315472932
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3508-11-20171707349472706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3408-11-20171707349472700
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3308-11-20171707349472693
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3208-11-20171707349472684
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3108-11-20171707349472679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 3008-11-20171707349472674
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 2908-11-20171707349472669
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - svar på spm. 2808-11-20171707349472663
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. overtrædelse af rygeloven09-11-20171707607472952
 Besvarelse af henvendelse vedr. patientforløb til sundhedsministeren08-11-20171707768472366
 Sundheds- og Ældreministeriets svar på høring over bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger på indenlandske politisk eksponerede personer09-11-20171707776473358
Dagbladet InformationVedr. aktindsigtsanmodning - kommunikation - regeringsseminar 14. juni 201108-11-20171707854472497
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgUU orientering vedr. pneumokok-vaccine i restordre09-11-20171707888472899
 Svar på henvendelse vedr. medicinsk cannabis09-11-20171707905473427
DinamoMateriale om antibiotikaresistens08-11-20171707949471570
 Svar på henvendelse om dokumentation af HPV-vaccinens effekt09-11-20171707951472960
Finansministeriet
Danske Regioner
KL
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Aarhus Kommune
Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen for konsolidering og sanering af governance09-11-20171707998473047
 Anmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. aktindsigt09-11-20171708001472913
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 13009-11-20171708045473014
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 13209-11-20171708045473017
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Rasmus Prehn
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 13609-11-20171708113472758
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU spm. 2 og 3 godkendt SUM-bidrag09-11-20171708127472807
RigsrevisionenMateriale vedr. kvalitetsfondsprojekterne09-11-20171708142473327
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 802-11-20171708152472361
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse: SUU alm. del - svar på spm. 809-11-20171708152472210
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse: SUU alm. del - svar på spm. 809-11-20171708152473210
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse: SUU alm. del - svar på spm. 8109-11-20171708160473232
Region MidtjyllandSpørgsmål vedr. DNU09-11-20171708182472916
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgBerigtigelse: SUU alm. del - svar på spm. 8009-11-20171708200473462