Postliste
Fra: 08-11-2017 til: 08-11-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. langtidssygemelding07-11-20171600668470782
 Svar på skoleelevers henvendelse vedr. aktiv dødshjælp07-11-20171600710470676
SundhedsdatastyrelsenRykker for sammenligneligt regnskab vedr. projekt om FMK07-11-20171600818470991
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Godkendelse af afrapportering for projekt - vedr. afhængighedsskabende lægemidler og rådgivning ...07-11-20171600958470948
BenzoRådgivningenGodkendelse af afrapportering fra projekt vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-11-20171600958470967
SundhedsdatastyrelsenRykker for afrapportering af projekt vedr. dosisdispensering i FMK07-11-20171602748470987
Butter AgencySvar på anmodning om møde med sundhedsministeren08-11-20171610653471994
The Embassy of Georgia in CopenhagenSvar på mødeanmodning med ambassadøren08-11-20171610653471957
 Svar på Collaboration Opportunity on creating awarness08-11-20171610653471765
Den Russiske AmbassadeSvar på invitation til Global ministerial conference "Elimination of tuberculosis"08-11-20171610653472167
Toga VinstueSvar på invitation til reception på Toga08-11-20171610654472107
Mandag MorgenSvar på invitation: oplægsholder i Mandag Morgens nye faglige netværk08-11-20171610654471864
TivoliSvar på invitation til premiere på ELF - The Musical08-11-20171610654471865
Kalundborg KommuneSvar på ansøgning om ændring af aktiviteter - vedr. demensboliger07-11-20171611319471072
Frederikshavn Kommune2. statusrapport Godkendelse fra SUM - vedr. køkkenpuljen07-11-20171703149471311
Center for VoldtægtsofreVedr. spørgsmål om registrering af oplysninger08-11-20171703927472380
Advokatfirmaet KrebsBesvarelse af henvendelse vedr. opkrævning af gebyr i forbindelse med aktindsigt07-11-20171704084471220
BC Hospitality Group A/SForplejning til stand på Lægedage 201708-11-20171705429472477
Danske Fysioterapeuter
Danske Patienter
Danske Handicaporganisationer
Diabetesforeningen
Ergoterapeutforeningen
Gigtforeningen
Dansk Socialrådgiverforening
Scleroseforeningen
Brev med invitation - om hjælpemidler og behandlingsredskaber.07-11-20171705713471230
 Svar vedr. ledelseserklæring, udbetalingsanmodning - Ny Retspsykiatri Sct. Hans - sygehusinvesteringer07-11-20171705796471106
KLKL vedr. forsinkelse af høringssvar: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472386
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet ang. mulighed for zoneterapi via sygesikring07-11-20171706457470997
 Svar på henvendelse om medicin og tvang08-11-20171707002471649
CivilstyrelsenStatus for bekendtgørelse om speciallæger på Retsinformation07-11-20171707081471113
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. anvisning af plejebolig07-11-20171707376470522
 Svar - bæltefiksering06-11-20171707473457129
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 105201-09-20171707545471363
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 4008-11-20171707549471626
 Svar på henvendelse om brugen af psykofarmaka08-11-20171707662471624
PatienterstatningenAnmodning - Patienterstatningen - Bidrag til besvarelse af spørgsmål 84 - Skader ved brug af røntgenapparat02-11-20171707686471849
 Svar på henvendelse d. 19. oktober vedr. patientforhold på langtidsmedicinske afdelinger07-11-20171707915470679
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
Svar på spm. S 11708-11-20171707938471664
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 11308-11-20171707980471590
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
Svar på spm. S 11208-11-20171707980471585
Region NordjyllandNordisk samarbejde med udveksling af tilsynsoplysninger07-11-20171708039470467
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 101426-07-20171708085471229
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 802-11-20171708085471237
 Svar vedr. Tilmelding til Donorregistret08-11-20171708149472116
Skanderborg KommuneSvar vedr foldere omkring donor /pas08-11-20171708151472363