Postliste
Fra: 07-11-2017 til: 07-11-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Beskæftigelsesministeriet
Børne- og Socialministeriet
Ang. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. botilbud07-11-20171600668470864
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation07-11-20171600668470497
 Orientering af afsender om oversendelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation07-11-20171600668471040
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. autorisation til fysioterapeut07-11-20171600668470748
MF Ulla Tørnæs
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Ang. overtagelse af henvendelse om stipendier06-11-20171600668470274
 Svar på henvendelse vedr. eksamensangst07-11-20171600710471077
 Svar på forespørgsel om interview07-11-20171600710471085
Region MidtjyllandRegion Midtjylland Afslutning af projektnr. 65104 til puljen til sengeafsnit med 11 psykiatriske sengepladser.07-11-20171601379470968
Odsherred KommuneOdsherred Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.07-11-20171605452470741
 Svar på henvendelse vedr. klage over forhold på plejehjem16-06-20161605709122951
NEXT - National Experimental Therapy PartnershipSammenlægning af NEXT og CTOD07-11-20171609830470989
Lægemiddelindustriforeningen - LIFVækstplan - klinisk forskning07-11-20171609830470820
Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenDagsorden for møde om Pristransparens for kliniske forsøg - møde med SUM og Danske Regioner06-11-20171609830469944
 Svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470243
Patientforeningen LungekræftPatientforeningen Lungekræft - svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775469397
Ældre SagenDe unge seniorer under Ældre Sagen i Them - svar vedr. ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470312
 Scleroseforeningen - svar vedr. ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470089
Gladsaxe SkoleSvar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775470225
ScleroseforeningenScleroseforeningen - svar på ansøgning - rådighedspuljen 201706-11-20171700775469810
Pfizer ApSAnmodning om bemærkinger til udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. biosimilært lægemiddel07-11-20171701811470665
Frederikssund KommuneUdbetaling - September 2017 - Klippekort plejehjem (j.nr. 1702473)06-11-20171702473469725
Aalborg KommuneVedr. Klippekort - udbet. af 2. rate 2017.06-11-20171702613469839
Kalundborg Kommune2. statusrapport foreløbigt svar fra SUM SV: Kalundborg Kommune - status på renovering, etablering og genetablering af lokale plejecentre (sagsnummer 1703183)07-11-20171703183470811
Køge Kommune2. statusrapport SUMs godkendelse - KØGE KOMMUNE: Status på køkkenombygninger06-11-20171703186470281
Køge KommuneSvar vedr. udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 106-11-20171703186470099
Danske RegionerReferat og Powerpoint fra teknikermøde - vedr. sygehusinvesteringer06-11-20171704355470050
Danske RegionerReferat og Powerpoint fra teknikermøde - vedr. sygehusinvesteringer03-11-20171704355468843
Region HovedstadenEmner til notat om udbetalingsanmodning for Nyt Hospital Hvidovre06-11-20171704792470669
UdenrigsministerietStart With Denmark - Bidrag fra Sundheds- og Ældreministeriet07-11-20171706177470746
Statens Serum InstitutVedr. Start with Denmark - opdatering og nyt billede06-11-20171706177469998
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Orientering vedr. ejerskab i tandlægepraksis07-11-20171706210471185
Region HovedstadenRegion Hovedstaden besvarer spørgsmål til regnskab for 2016 til projektnr. 65401 til Shared Care projektet.07-11-20171706353470521
 Svar på henvendelse vedr. procedurer ved akutte operationer16-10-20171706541454743
 Svar vedr. supplerende spørgsmål om ambulanceuddannelser06-11-20171706882470129
SundhedsstyrelsenMail fra STPS til SST om bekendtgørelser om speciallæger og speciallægeuddannelse07-11-20171707081470805
SundhedsstyrelsenOvervejelser om DUT-høring07-11-20171707081471160
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. prioritering af sager i Styrelsen for Patientsikkerhed07-11-20171707292470414
SundhedsstyrelsenHenvendelse vedr. prostatakræft til besvarelse06-11-20171707426469995
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST06-11-20171707487470127
PROSA
Patientdataforeningen
Ingeniørforeningen i Danmark
Svar på åbent brev om det Nationale Patient Index07-11-20171707521470633
 Svar på henvendelse vedr. sagsbehandlingen i Patienterstatningen07-11-20171707537470412
 Kvittering for henvendelse af 16. oktober vedr. sagebehandling i Patienterstatningen06-11-20171707537469193
 Svar på henvendelse vedr. racisme blandt praktiserende læger07-11-20171707575470714
Lyngby-Taarbæk KommuneSvar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. puljer i initiativ 16 og 17 i demenshandlingsplanen07-11-20171707708470850
 Svar på henvendelse vedr. kliniske forsøg07-11-20171707769470762
Børne- og SocialministerietSvar på spørgsmål om pligt til opbevaring af journaler07-11-20171707925470855
KLSpørgsmål vedr. hjemmeplejen05-11-20171707980469649
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. nr. S 88105-04-20161708045469501
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. nr. S 88105-04-20161708045469515
Region SjællandTil Region Sjælland: Ministerens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201707-11-20171708054471156
Brugernes Akademi
Brugerforeningen
Kvittering for modtagelse af henvendelse om substitutionsbehandling07-11-20171708087471064
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Henvendelse om substitutionsbehandling07-11-20171708087471060