Postliste
Fra: 03-11-2017 til: 05-11-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om retslæger03-11-20171600668468862
Heilsu- og Innlendismálaráðið - FærøerneVedr. lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling03-11-20171601180468814
Region MidtjyllandUdkast til referat af møde 27-10 2017 om status på Dansk Center for Partikelterapi03-11-20171602412468474
 Anmodning om statusredegørelse, H. C. Andersens Børnehospital, Region Syddanmark03-11-20171602477468479
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Effektiv, tryg og kvalificeret behandling til overvægtige børn og unge: Et shared-care-projekt mellem 8 kommuner og Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital”03-11-20171602483468587
 Anmodning om årlig statusredegørelse, Børneafdelingen Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland03-11-20171602484468465
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Familiepakken; Hjælp til børn med svær overvægt og deres familier – et samarbejdsprojekt mellem Næstved Sygehus og Næstved Kommune”03-11-20171602486468562
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Familiepakken; Hjælp til børn med svær overvægt og deres familier – et samarbejdsprojekt mellem Næstved Sygehus og Næstved Kommune”03-11-20171602486468879
 Vedr. afsluttende evaluering af projektet ”Trin for trin ned ad overvægtstrappen – et samarbejdsprojekt mellem børne- og ungdomsafdelingens overvægtsambulatorium på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og de omkringliggende kommuner”03-11-20171602487468557
Finansministeriet
Danske Regioner
KL
Materiale til 8. møde i arbejdsgruppen om styring af psykiatrien03-11-20171602797468872
Danske RegionerOpfølgning vedr. kvalitetsmål for præhospital indsats03-11-20171603930468928
Horsens KommuneProjektregnskab - Pulje til demensboliger02-11-20171611316467271
Kamillus AalborgKamillus Aalborg Svar Udlodningsmidler03-11-20171700775468693
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeLandsforeningen mod spiseforstyrrelser Svar på ansøgning til Udlodningsmidler03-11-20171700775468809
Høje-Taastrup KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre - Ansøgningsrunde 102-11-20171703179467516
Region NordjyllandHøring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.)05-10-20171703420449329
Region NordjyllandHøring om Udkast til Lovforslag om Nationalt Genom Center28-09-20171703420442798
Region SyddanmarkOrientering om status i klagesag vedr. Lægemiddelstyrelsens afgørelse om vagttjeneste02-11-20171704981468009
Hospitalsenhed Midt HRSupplerende redegørelse fra Hospitalsenhed Midt vedr. mistanke om fejl i forbindelse med udredning for brystkræft21-07-20171705025466552
Hospitalsenhed Midt HRSvar fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Hospitalsenhed Midt vedr. mistanke om fejl i forbindelse med udredning for brystkræft21-07-20171705025466549
KL
Danske Regioner
Brev til DR + KL vedr. status på etableringen af 150 pladser - særlige pladser på psyk. afd.01-11-20171705311466666
Netto Dental IVSAnmodning om bemærkninger til Lægemiddelstyrelsens udtalelse vedr. klassifikation af produkt03-11-20171705618468194
Region MidtjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om hjemmemonitorering af gravide03-11-20171706366468413
Region MidtjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om fremtidens fødestuer03-11-20171706366468422
Region NordjyllandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om kom godt i gang i Nordjylland03-11-20171706366468427
Region SyddanmarkUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om færre kejsersnit på Sygehus Sønderjylland03-11-20171706366468603
Region SjællandUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - cases om hjemmefødsler og private fødeklinikker03-11-20171706366468436
Region MidtjyllandSvar på henvendelse om udbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om fremtidens fødestuer03-11-20171706366468724
Region HovedstadenUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om anvendelse af PRO-data under graviditet på Rigshospitalet03-11-20171706366468582
Region SyddanmarkUdbredelse af gode eksempler på svangreområdet - case om kendt jordemoderordning på OUH03-11-20171706366468430
 Svar på henvendelse om apotekernes udbringningsgebyrer03-11-20171706707468674
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 902-11-20171707228468212
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Astrid Krag
SUU alm. del - svar på spm. 802-11-20171707228468218
Styrelsen for PatientsikkerhedKorrespondance med STPS vedr. borgerhenvendelse02-11-20171707242467842
 Vedr. mulighederne for dispensation for overskridelse af klagefristen på ansøgning om autorisation som sygeplejerske02-11-20171707242467706
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 1303-11-20171707443468789
Styrelsen for PatientsikkerhedAftaler med STPS at udsætte frist for fremsendelse af sagens akter og udtalelse02-11-20171707450467846
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Flemming Møller Mortensen
SUU alm. del - svar på spm. 1703-11-20171707504468779
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. tanker om sundhedsvæsenet02-11-20171707529467820
Statens Serum InstitutNy brevtekst med underskrift - One Healh projekt02-11-20171707559467218
 Bidrag til sundhedsministerens studietur til Oslo, vedr. NVK-harmonisering02-11-20171707651466986
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Stine Brix
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12403-11-20171707812468781
Frederikssund KommuneVedr. levering af madservice til beboere i en friplejebolig i kommunen02-11-20171707959467013
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning27-10-20171707960467017
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning01-11-20171707960467016
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning01-11-20171707960467015
Plejehjemmet DagmarsmindeSvar på henvendelse vedr. takster for afregning12-10-20171707960467018
SundhedsstyrelsenSpørgsmål vedr. friplejeboliger01-11-20171707962467021
Lundgrens AdvokatpartnerselskabOpfølgning vedrørende sundhedslovsydelser og hensigtserklæringer01-11-20171707963467024
 Henvendelse vedrørende lægevalg01-11-20171707965467033
 Henvendelse vedrørende lægevalg01-11-20171707965467035
 Vedr.: Notat Ledsagelse af borgere med demens og svage ældre til behandling hos læge eller sygehus17-10-20171707967467048
 Vedr.: Notat Ledsagelse af borgere med demens og svage ældre til behandling hos læge eller sygehus20-10-20171707967467045
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandlingsforløb02-11-20171707994467726
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Bidrag til årlig status på kvalitetsfondsfondsprojekterne til Finansudvalget03-11-20171708016468678