Postliste
Fra: 13-11-2017 til: 13-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Nylars PlejecenterOrientering om temadag med overskriften: Misbrug og psykiatriske lidelser - en integreret indsats01-10-2017SJ-STD-CAPTIASYS1462898
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. brud på lægeløfte på Odense Universitet14-10-2017SJ-STD-CAPTIASYS1455456
Styrelsen for PatientsikkerhedVideresender klage over sagsbehandlingstiden i aktindsigt30-10-2017SJ-STD-DEPSPO465117
 Klage over overskredet behandlingstid hos Patientklagenævntet19-10-2017SJ-STD-DEPSPO456926
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kritisabelt hospitalsophold09-11-2017SJ-STD-SUMLLU472843
 Borgerhenvendelse om et ikke tilfredstillende behandlingsforløb02-11-2017SJ-STD-SUMLLU468161
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - spm. 12-18 til sundhedsministeren13-11-2017SJ-STD-SUMMPE475645
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål V til sundhedsministeren13-11-2017SJ-STD-SUMMPE475877
Folketinget ChristiansborgSUU samrådssprøgsmål W til sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren13-11-2017SJ-STD-SUMMPE475879
Folketinget ChristiansborgSUU samrådssprøgsmål Y til sundhedsministeren13-11-2017SJ-STD-SUMMPE475882
 Borgerhenvendelse vedr. behandling af syg datter01-11-2017SJ-STD-DEPMKDP467758
ErhvervsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. kapitalpension13-11-20171600668475504
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om bortfald af tillæg når man overgår til folkepension12-11-20171600668475029
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om servicehund11-11-20171600668474984
 Borgerhenvendelse vedr. tvangsmedicinering09-11-20171601336472835
 Borgerhenvendelse - behandling i psykiatrien - klager09-11-20171601336472908
DGIRevisionserklæring - vedr. partnerskab "DGI Sundhedsidræt"10-11-20171601453474432
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsens faglige vurdering af projektbeskrivelse om pårørende indsats.13-11-20171601553474975
Albertslund KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne 2018 Albertslund Kommune - vedr. værdighedsmilliarden10-11-20171601577473645
Dragør KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201813-11-20171601589475524
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 382 af 13. november 201713-11-20171602492475280
 Henvendelse til ældreministeren - anmoder om ministerens autograf10-11-20171602607474891
University College NordjyllandVedr. paramedicineruddannelsen06-11-20171606316469733
Guldborgsund KommuneFremsender den endelige revisionserkæring (Musikalsk Wellness Rum)20-10-20171607205457541
London Toast TheatreInvitation "PLANET RUMP - THE FARCE AWAKENS" Crazy Christmas 2017 den 14. november 201711-11-20171610645474969
PFA PensionInvitation til bogreception - Anker Jørgensens tid 1972-1982 den 16. november 201710-11-20171610645474915
Oticon A/SHenvendelse til sundhedsministeren med anmodning om møde vedr. ny model for hørebehandling i Danmark12-11-20171610653475022
PFA PensionInvitation til bogreception - Anker Jørgensens tid 1972-1982 den 16. november 201710-11-20171610654475363
London Toast TheatreInvitation "PLANET RUMP - THE FARCE AWAKENS" Crazy Christmas 2017 den 14. november 201711-11-20171610654475351
 Henvendelse til sundhedsministeren med anmodning om ministerens autograf10-11-20171610725474892
UdenrigsministerietOrientering om satspuljeaftalen for 2018 på menneskehandelsområdet10-11-20171700014474582
Rigshospitalet - BlegdamsvejVedr. tidspunkt for revisorerklæring - Videnscentre for voldtægtsofre10-11-20171700147474526
Dansk SygeplejerådØnsker status i sagen om repræsentant i forbindelse med vejledning om videregivelse af oplysninger om borgere på botilsbud31-08-20171700838422337
Brande BrillecenterKlager over årsgebyr fra Lægemiddelstyrelsen08-11-20171701339472539
Brande BrillecenterKlage over betaling af årsgebyr til Lægemiddelstyrelsen07-11-20171701339471487
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Justitsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Statens Serum Institut
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for Forskning og Innovation
Datatilsynet

Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Sjælland
Danske Regioner
Danmarks Tekniske Universitet
Statens Institut for Folkesundhed
Danske Regioner
KL
Færøernes Landsstyre
Overlægeforeningen
Advokatrådet
Praktiserende Lægers Organisation - PLO
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Sygeplejeråd
FOA - Fag og Arbejde
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Tandlægeforeningen
Praktiserende Tandlægers Organisation
De Offentlige Tandlæger
De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedsataden
De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland
Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland
Styrelsen for Forskning og Innovation
Styrelsen for Forskning og Innovation
Komiteen for Sundhedsoplysning
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Det Centrale Handicapråd
Hjerteforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Scleroseforeningen
Patientforeningen Danmark
Astma-Allergi Danmark
ÆldreForum
Ældre Sagen
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Høring fra SUM over forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter - frist den 11. december 201710-11-20171701704475020
Fredensborg KommuneStatus klippekort - sagsnr. 1702469 Fredensborg Kommune13-11-20171702469474826
Greve KommuneForeløbig status for klippekortordning på plejecentre Greve Kommune13-11-20171702479474973
Hedensted KommunePulje til klippekort til plejehjemsbeboere - Hedensted Kommune jr. nr. 1702484: Foreløbig status på projektet pr. 1. november 201713-11-20171702484475204
Jammerbugt KommuneStatus ift. klippekortsordningen fra Jammerbugt Kommune (sagsnummer 1702559)13-11-20171702559475861
Kerteminde KommuneJ.nr. 1702561 - afrapportering pr. 01.11.2017 vedr. klippekort til plejehjemsbeboere - Kerteminde Kommune13-11-20171702561475784
Ærø KommuneAfrapprotering klippekort 2017 ultimo okt. 201711-11-20171702611474743
Fredericia Kommune2. status pr.1. nov. Fredericia Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703146474765
Greve Kommune2. Statusrapport pr. 1.nov. Greve Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703162474763
Hjørring Kommune2. status Hjørring Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703174474613
Syddjurs Kommune2. status pr.1.nov. Syddjurs Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703193474775
Syddjurs Kommune2. status pr.1. nov. RYKKER FOR SVAR Syddjurs Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703193474790
Solrød Kommune2. status Solrød Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703197474759
Skanderborg Kommune2. statusrapport Skanderborg - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703204474624
Middelfart Kommune2. status pr. 1. nov. Middelfart Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703211474778
Morsø Kommune2. status Morsø Kommune - vedr. køkkenpuljen08-11-20171703212474619
Nyborg Kommune2. status pr. 1. nov. Nyborg Kommune - vedr. køkkenpuljen10-11-20171703215474792
Folketinget ChristiansborgSUU L 60 - spm. 213-11-20171704015475875
DXC TechnologyOpgradering til WorkZone 2017. Opdaterede tidsplaner og aktivitetsliste.10-11-20171704133475805
Danske RegionerRegionernes opfølgning på satspuljeaftale 2015-2018 - Statusrapport 201703-10-20171704288447498
Slagelse KommuneHøringssvar fra Styregruppen for Rammeaftale Sjælland13-11-20171704698475897
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med ADHD25-09-20171705230440452
Brugernes AkademiMed ønske om at blive taget med i satspuljeforhandlingerne - Brugernes Akademi's projekt for den tidligere Fixelance12-09-20171706263430233
SpastikerforeningenFremsender forslag til sundhedsministren om satspuljemidler til neuropsykologisk udredning af børn med cerebral parese26-09-20171706263440714
MødrehjælpenAnsøgning om midler fra satspuljen til sundhedsministeren vedr. rådgivning- og behandlingstilbud til mænd med fødselsdepression06-09-20171706263425894
MødrehjælpenOpfølgning på tidligere brev om mænd med fødselsdepression04-10-20171706263447819
HjerneSagenForslag til mindre satspuljeprojekt til at hjælpe apopleksiramte med at vende tilbage til deres sociale netværk19-09-20171706263435366
Region HovedstadenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. videreførelse af succesfulde satspuljeprojekter06-09-20171706263426239
Kirkens KorshærHenvendelse til sundhedsministeren vedr. opfordring til fortsættelse af statstilskud til drift af stofindtagelsesrum25-09-20171706263439589
LMS - Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og SelvskadeSatspuljeansøgning om national handlingsplan om selvskade12-10-20171706263456749
Region MidtjyllandRegion Midtjylland projektbeskrivelse samt budget for 2018 til projektnr. 65404 Shared Care projektet.10-11-20171706355475186
Økonomi- og IndenrigsministerietØkonomi- og indenrigsministeriet: Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling10-11-20171706434474122
Tårnby KommuneTårnby Kommune: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling09-11-20171706434473580
Getinge IT SolutionsVedr. forskelligt materiale til UK - møde på Sygehus Sønderjylland03-10-20171706714474491
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. udenlandske læger og autorisation17-09-20171706803433010
DepressionsforeningenDokumentation for aktiviteter - driftspuljen 201709-11-20171706841474209
 Borgerhenvendelse vedr. forskning om psykiske lidelser28-09-20171707091442170
 Studerende - spørgsmål til sundhedsministeren vedr. behandling af tvangsoverspisning02-10-20171707132444785
Øfeldt Centrene ApSHenvendelse til ældreministeren - lovforslagsudkast skubber hundredvis af patienter ud af patienterstatningsordningen26-10-20171707346462614
Nordic Psychologists AssociationsWorld Mental Health Day: Nordic statement10-10-20171707359452093
 Tak til sundhedsministeren for dialogen og ser frem til af følge beslutningen de nye superhuses IT-platforme03-11-20171707429468803
 Henvendelse til sundhedsministeren om arbejdsforholdene for sundhedspersonalet13-10-20171707437454061
Danske RegionerBidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - vedr. frist10-11-20171707487474384
IT-BranchenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. IT-Branchens vision for sundhedsvæsenet05-10-20171707519448367
 Høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer indenfor sundhedssektoren13-11-20171707528474863
 Svar på HØRING: Udkast til lovforslag om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren13-11-20171707528475694
 Borgerhenvendelse til sundhedsminsteren - fremsender klage over sagsbehandlingen i Patienterstatningen16-10-20171707537455001
 Henvendelse til sundhedsministeren om ankesystemet for patientklager08-10-20171707649450416
Helse- og OmsorgsdepartementetBaggrundsmateriale til studietur til Norge d. 9. november08-11-20171707651474966
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedminister07-11-20171707651474943
Danmarks Ambassade i NorgeDeling af udgifter til transport i Oslo07-11-20171707651474900
Helse- og OmsorgsdepartementetDansk besøk20-10-20171707651471993
Helse- og OmsorgsdepartementetBaggrundsmateriale til studietur til Norge d. 9. november08-11-20171707651474964
Folketingets § 71-tilsyn§71 alm. del - spm. 7, omtryk til justitsministeren13-11-20171707752475521
 Henvendelse til sundhedsministeren om godkendelse af specialklinik17-10-20171707838475649
 Invitation High Level Meeting co-organised with the Estonian Presidency "AMR: One Health Action Plan and evidence-based policy-making" - 23 November 201709-11-20171707873473582
DigitaliseringsstyrelsenNy forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger23-10-20171707916459602
SundhedsdatastyrelsenDigitaliseringsstyrelsen - Ny forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger01-11-20171707916475254
SundhedsdatastyrelsenDigitaliseringsstyrelsen - Ny forordning fra EU kræver tjek af offentlige selvbetjeningsløsninger02-11-20171707916475255
BeredskabsstyrelsenHøring: Retningslinjer for Krisestyring - frist FREDAG 17/1131-10-20171707920465595
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. utilfredsstillende sagsforløb i Patienterstatningen25-10-20171708038461703
SpastikerforeningenHenvendelse til sundhedsministeren vedr. mennesker med CP's deltagelse i sygdomsforebyggende screeninger03-11-20171708057468614
Region NordjyllandKvitterer for anmodning om bidrag - SUU alm. del spm. 13610-11-20171708113474261
 Fremsender klage vedr. afslag på ansøgning om dansk autorisation09-11-20171708118473567
 Til brug for bacheloropgave ønskes oplyst hvor meget sundhedsvæsenet benytter til IT om året02-11-20171708125467385
Danske Regioner
Region Midtjylland
Fra RM: Svar på 2. spm. - antal indlæggelser og ambulante behandlinger09-11-20171708182473827
Folketingets OmbudsmandÅben høring i Folketinget om Ombudsmandens arbejde - offentlighedslov, udlændingeområdet, ytringsfrihed, sikkerhed på sociale bosteder27-10-20171708209463236
 Borgerhenvendelse - kan ikke finde sit livstestamente på borger.dk28-10-20171708210463845
RigsrevisionenRR anmodning om redegørelse - vedr. forskningsmidler på hospitalerne03-11-20171708226474047
 Henvendelse vedr. opkrævning af medicinsk udstyr efter mål08-11-20171708241472655
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. informeret samtykke06-11-20171708249469726
 Borgerhenvendelse vedr. oprettelse af Livstestamente06-11-20171708250470020
 Borgerhenvendelse vedr. genoplivning09-11-20171708251473041
Danske RegionerDanske Regioner inviterer til dialogmøde om indlæggelse i psykiatrien den 8. december 201724-10-20171708253460757
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om nødvendige merudgifter, jf. servicelovens § 10031-10-20171708256466102
Seminarer.dkHenvendelse vedr. flygtninge og indvandreres rettigheder ved psykiske udfordringer09-11-20171708257473578
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - forvaltningsloven bliver ikke overholdt i Patienterstatningens afgørelser30-10-20171708261464310
DigitaliseringsstyrelsenOrientering om aktindsigt i afrapportering om status på ISO27001 implementering i staten30-10-20171708264465103
Transport-, Bygnings- og BoligministerietMail vedr. orientering om aktindsigt i afrapportering om status på ISO27001 implementering i staten30-10-20171708264465443
Kirkens KorshærHenvendelse til sundhedsministeren om psykisk syge på gaden06-11-20171708265470124
Conte&GiacominiBlood farms - Pregnant Mare's Serum Gonadotropin.06-11-20171708267470352
 Anmodning om aktindsigt i KMD-undersøgelse "Population Health Management deling af patientdata" 201706-11-20171708271469689
Sjællands Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital, Hobro
Nordsjællands Hospital - Hillerød
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. arbejds- og beslutningsgang for AVT-projektets forankring og tildeling af midler10-11-20171708277474812