Postliste
Fra: 10-11-2017 til: 12-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse vedr. registrering som selvstænding jordemoder07-11-2017SJ-STD-SUMMPE474031
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 157 til ældreministeren10-11-2017SJ-STD-SUMMPE474400
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 156 til sundhedsministeren10-11-2017SJ-STD-SUMMPE474399
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 155 til sundhedsministeren10-11-2017SJ-STD-SUMMPE474398
MF Anni Matthiesen (V)Spørgsmål vedr. ADHD09-11-2017SJ-STD-SUMMPE474515
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 158 til sundhedsministeren10-11-2017SJ-STD-SUMMPE474407
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 153 til sundhedsministeren10-11-2017SJ-STD-SUMMPE474394
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. skolefravær02-11-20171600668468209
KulturministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation09-11-20171600668474302
SkatteministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. fradrag for pensionister10-11-20171600668473697
BeskæftigelsesministerietAfslag på overtagelse af henvendelse vedr. aldersblokering til pensionskonto27-10-20171600668474356
 Forslag til ældreministeren om et skattefradrag for hjælpevirksomhed med rengøring m.m.10-11-20171600668474088
Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfartOpgørelse over rederibidrag for 2. halvår 2017 vedrørende sygesikring for søfarende.09-11-20171601138473634
ArrivaUdbetalingsanmodning - projekt "Søvnfokuseret sundhedstjek"09-11-20171601263473513
Statens Arkiver - RigsarkivetKvittering for aflevering af WorkZone 2009-2016 til Rigsarkivet07-11-20171601271474386
GAME DanmarkUdbetalingsamodning - vedr. projekt "Sunde børn og unge i sundere boligområder"08-11-20171601462473511
Jammerbugt KommuneRedegørelse for værdighedsmidler 2018 Jammerbugt Kommune09-11-20171601597473651
Styrelsen for Forskning og InnovationAflysning: referencegruppe for sundhedsudfordringen 30/1110-11-20171602347473947
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 46, 47 og 48)10-11-20171602492474675
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse med anvendelse af hasteprocedure i sag C-571/17 PPU, Ardic10-11-20171602492474683
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-563/17, Associação Peço a Palavra e.a.10-11-20171602492474680
UdenrigsministerietAnmodning om udtalelse fra EU-Domstolen fremsat af Kongeriget Belgien: Udtalelse 1/1710-11-20171602492474677
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-568/17, Geelen09-11-20171602492474672
 Ønsker ældreministerens autograf09-11-20171602607473194
KLKL bemærk. 10.11.17 Materiale til 8. møde i arbejdsgruppen om styring af psykiatrien10-11-20171602797474374
Region MidtjyllandBudgetjustering - pulje til forebyggelse af sygehuserhvervede infektioner09-11-20171603151473489
Nationalt Videnscenter for DemensUdbetalingsanmodning - driftstilskud08-11-20171604063473509
Fredericia IdrætshøjskoleFredericia Idrætsdaghøjskole - vedr. udviklingsprojekt - ældre08-11-20171604578473156
RetsinformationEtablering af sikker dataforbindelse til Lex Dania produktion01-11-20171605527474687
Ikast-Brande KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201610-11-20171606870474308
Thisted KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201610-11-20171606935473680
Langeland KommuneLangeland Kommune revideret budget til projektnr. 68455 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.10-11-20171608034474068
SundhedsstyrelsenOffentliggørelse af afrapportering på servicetjek10-11-20171610460473847
Furesø KommuneAccept - vedr. pulje til demensboliger09-11-20171611306473502
Praktiserende Lægers Organisation - PLOÆndring af lægevalgsbekendtgørelsen ifht sygebesøg ad OK18.29-09-20171701571444236
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 2. møde i Referencegruppen vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser09-11-20171702150473721
Frederikssund KommuneKlippekort (Sagsnr. 1702473) - Status på forbrug pr. 1. november10-11-20171702473473813
Lyngby-Taarbæk KommuneStatus klippekortsordning - Lyngby-Taarbæk Kommune10-11-20171702569473821
Solrød KommuneStatus på klippekortordning Solrød kommune10-11-20171702594473662
Varde KommuneForeløbig status for klippekortsordning til plejehjemsbeboere pr. 1. november 2017 Varde Kommune10-11-20171702605473800
SundhedsdatastyrelsenKontrakt med HUMADE - bagvedliggende dokumenter, vurdering af overskridende interesse og vurdering af markedspriser10-11-20171702684473948
Vesthimmerlands KommuneUdbetaling af tilskud til projekt køkkenrenovering, j.nr. 170315609-11-20171703156473340
Køge KommuneSvar - Udbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 106-11-20171703186473320
Stevns KommuneUdbetaling af tilskud j.nr. 1703196 - vedr. køkkenpuljen02-11-20171703196473241
JustitsministerietSvar vedr. tværministeriel følgegruppe på genudbuddet af radiokommunikationsnetværket09-11-20171704425472749
Foreningen MisbrugsportalenÅrsrapport Misbrugsportalen 201609-11-20171704948474227
BC Hospitality Group A/SAng. forplejning til stand på Lægedage 201708-11-20171705429472653
Folketinget ChristiansborgSUU L 57 - spm. 2 til sundhedsministeren10-11-20171705812474388
Folketinget ChristiansborgSUU L 57 - spm. 4 til sundhedsministeren10-11-20171705812474392
Folketinget ChristiansborgSUU L 57 - spm. 3 til sundhedsministeren10-11-20171705812474391
Region MidtjyllandRegion Midtjylland regnskab til projektnr. 65404 for 2016 til puljen Shared Care.09-11-20171706355472857
KLKL: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling09-11-20171706434473274
Danske RegionerDanske Regioners høringssvar - Bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472436
AnkestyrelsenHøringssvar fra Ankestyrelsen - bekg. om samlet plan for pt. på særlige pladser på psyk. afd.08-11-20171706434471725
 Ergoterapeutforeningen: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatriske afdelinger08-11-20171706434471729
Dansk Psykolog ForeningDansk Psykolog Forening: DP's høringssvar til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling.08-11-20171706434471812
FOA - Fag og ArbejdeFOA: Høringssvar vedr. samlet plan for pt. på særlige pladser på psyk. afd.08-11-20171706434471826
SundhedsdatastyrelsenSundhedsdatastyrelsen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling09-11-20171706434473584
Foreningen af Socialchefer i DanmarkHøringssvar fra Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark - vedr. bekg. om samlet plan - særlige pladser på psyk. afd.09-11-20171706434473269
Danske RegionerBidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. udlevering af sclerosemedicin08-11-20171706716472995
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS' bidrag til besvarelse af borgerhenvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstid08-11-20171707063472572
Danmarks Ambassade i NorgeNorgestur, bus06-11-20171707651474013
Danmarks Ambassade i NorgeDeling af udgifter til transport i Oslo07-11-20171707651474021
Danmarks Ambassade i NorgeNorge d. 9. nov07-11-20171707651474022
Danmarks Ambassade i NorgeBusleje d. 9. november 201707-11-20171707651474028
Folketinget ChristiansborgDeling af udgifter til transport i Oslo07-11-20171707651474025
Folketinget ChristiansborgDeling af udgifter til transport i Oslo06-11-20171707651474010
Danmarks Ambassade i NorgeØnsker til dagsordenen fra SUU til mødet med norsk SUU-formand07-11-20171707651474032
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over Sundhedsstyrelsen og børnevaccinationsprogrammet for hepatitis29-10-20171707961463871
 Svar vedr. referat fra 1. møde i arbejdsgruppen for konsolidering og sanering af governance09-11-20171707998473188
Region SjællandRegion Sjællands svar: Ministerens besøg på Sjællands Universitetssygehus 14. november 201707-11-20171708054474035
 Borgerhenvendelse - søger aktindsigt i sine journaler ført da hun var barn28-10-20171708069463848
Danske RegionerVedr. Sociale klausuler i regioner09-11-20171708182473382
 Henvendelse til sundhedsministeren om indkaldelse til mamografi03-11-20171708214469152
 Søger om tilladelse/dispensation til at sælge sit ydernummer til læge, der har ydernumre i forvejen07-11-20171708217471103
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitationen til dialogmødet den 22 november i Ingeniørforeningen08-11-20171708223473976
Ingeniørforeningen i DanmarkInvitation til Ingeniørforeningens dialogmøde om brug af nye teknologier i ”Verdens Bedste Sundhedsvæsen”08-11-20171708223473979
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 187 til sundhedsministeren til mundtlig besvarelse d. 15.1110-11-20171708228474072
YouSeeAftale med YouSee vedr. kabel TV23-10-20171708238474461
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 181 til sundhedsministeren10-11-20171708239474089