Postliste
Fra: 09-11-2017 til: 09-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 157 til sundhedsministeren09-11-2017SJ-STD-SUMMPE473000
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål U til sundhedsministeren om regnemetoden for overbelægning09-11-2017SJ-STD-SUMMPE473470
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 152 til sundhedsministeren09-11-2017SJ-STD-SUMMPE472910
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse om førtidspension02-11-20171600668472754
JustitsministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelser om tandbehandling for indsatte07-11-20171600668472787
BeskæftigelsesministerietBekræftelse på overtagelse af borgerbrev vedr. botilbud08-11-20171600668472782
StatsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedr. boligstøtte ifm. psykiatriske botilbud02-11-20171600668467732
SøfartsstyrelsenUdgifter til sygesikring for søfarende i oktober 201709-11-20171601560472657
Albertslund KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Albertslund Kommune31-10-20171601577473148
Horsens KommuneRedegørelse anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018 Horsens Kommune09-11-20171601607473081
Norddjurs KommuneRedegørelse værdighedsmidlerne 2018 Norddjurs Kommune09-11-20171601896472763
Roskilde KommuneAnvendelse af midlerne til en værdig ældrepleje for 2018 Roskilde Kommune09-11-20171601907473309
Tårnby KommuneRedegørelse værdighedsmidlerne 2018 Tårnby Kommune09-11-20171601931472742
Region NordjyllandUdbetalingsanmodning - vedr. behandling af svært overvægtige børn06-11-20171602485471447
Rigshospitalet - BlegdamsvejRegnskab - SMB09-11-20171602942473475
Region NordjyllandVedr. tidspunkt for tilbagemelding09-11-20171603330472846
 Borgerhenvendelse - ny ide til ældreplejen05-11-2017SJ-STD-DEPKFB469668
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. forholdene på Teglgårds Minde03-11-2017SJ-STD-DEPKFB468464
Lolland KommuneRegnskab m.m. vedr. Klippekortmodellen08-11-20171606883472006
Region MidtjyllandEksempler - udredningsret - vedr. nye patientrettigheder08-11-20171608701472085
Transport-, Bygnings- og BoligministerietTil orientering - pressemeddelelse fra TRM om energikrav til nye bygninger08-11-20171609944472867
JordemoderforeningenAnmoder om møde med sundhedsministeren omkring babyluger09-11-20171610653472836
BenzoRådgivningenAnmodning om tilladelse til at omdisponere projektmidler - vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-11-20171610690471440
 Tak for deltagelse i markeringen af 85-årsdagen for indvielsen af Niels Steensens Hospital08-11-20171610725472652
Albertslund KommuneUdbetalingsanmodning - puljen til demensboliger04-11-20171611299471420
Fanø KommuneJ.nr. 1611305 - udbetaling af bevilget tilskud09-11-20171611305473516
Center for VoldtægtsofreCenter for Voldtægtsofre - Vedr. udbetaling af tilskudsbevilling for 201709-11-20171700147473425
Rigshospitalet - BlegdamsvejCenter for seksuelle overgreb - revisorpåtegnet regnskab09-11-20171700147473388
Bornholms HospitalMateriale til antibiotikakampagne 2017 - Bornholms Hospital08-11-20171700554471731
Arbejdsgruppen vedrørende Europæisk Antibiotikadag 2017Opdateret link til materialepakke09-11-20171700554472744
 Vedr. erstatning m.m.31-10-20171702047465591
 J.nr. 1702561 - Kerteminde Kommune - klippekort til plejehjemsbeboere09-11-20171702561473263
Svendborg KommuneForeløbig status på klippekortet for Svendborg Kommune09-11-20171702598472817
Fredericia KommuneStatus på puljen "Renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentrene" - 1. ansøgningsrunde02-11-20171703146473282
Gentofte KommuneKøkkenpulje, Sagsnummer 1703155 - statusrapport fra Gentofte Kommune per 1. november 201706-11-20171703155473294
Haderslev KommuneUdbetalingsblanket 3. rate: tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 1 fra Humletoftens Plejecenter, Haderslev.01-11-20171703166473277
Danske RegionerKortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473200
Danske RegionerTil DR: Kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473197
Danske RegionerFra DR: Kortlægning af de fælles akutmodtagelser jf ØA18 - bemærkninger fra møde 811 201709-11-20171704514473199
SundhedsdatastyrelsenDagsorden og materiale til 4. møde i styregruppen for PRO-infrastrukturprojektet07-11-20171704642472891
Børne- og SocialministerietOpfølgende spørgsmål vedr. survey08-11-20171705688473451
Frederiksberg CenteretRundbordssamtale d. 12. oktober - vedr. ludomani - forebyggelse08-11-20171705968471974
Syddansk UniversitetRammeaftale 2018 - materiale - SIF07-11-20171706432472503
 Klager rykker - vedr. afg. om aktindsigt - omskæring07-11-20171706550471463
Folketinget ChristiansborgL 60 - 2017-18 - Bilag 4: Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget08-11-20171707122472401
RetinaLyze System A/SBesvarelse af henvendelse til sundhedsministeren vedr. screening for diabetisk retinopati08-11-20171707342472510
 STPS fremsender udtalelse og sagens akter i klagesag (1-40 i ny journalperiode) - vedr. autorisation06-11-20171707451470533
 One Health EJP - kick-off meeting - SAVE THE DATE06-11-20171707559471551
SundhedsstyrelsenAnbefalinger for den palliative indsats08-11-20171707603471777
 Borgerhenvendelse - bliver hængt ud og lagt for had30-10-20171707604464674
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - rykker for svar på henvendelse om røg på værtshuse04-11-20171707607469247
Danmarks Ambassade i NorgeBesøge i Oslo Kommune31-10-20171707651472152
Danmarks Ambassade i NorgeMøde med norsk sundhedsminister30-10-20171707651472146
Danmarks Ambassade i NorgeNorsk sundhedsministers deltagelse under studietur til Norge d. 9. november29-10-20171707651472137
Danmarks Ambassade i NorgeSundhedsministerens og sundhedsordførernes besøg i Oslo d. 9. november13-10-20171707651471889
Danmarks Ambassade i NorgeAnmodning om assistance til at arrangere besøg hos Oslo kommunes institutioner25-10-20171707651472105
Folketinget ChristiansborgOslo-tur - CVer25-10-20171707651472104
Helse- og OmsorgsdepartementetMinister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november, program19-10-20171707651471992
Danmarks Ambassade i NorgeProgram på studietur d. 9. november20-10-20171707651471989
Helse- og OmsorgsdepartementetProgram for minister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november20-10-20171707651471969
Folketinget ChristiansborgSundhedsudvalget - studietur til Oslo og Tallin d. 9. nov. 201718-10-20171707651471963
Folketinget ChristiansborgOslo-tur - lokation18-10-20171707651471962
Danmarks Ambassade i NorgeProgram minister- og udvalgsbesøg i Norge 9. november19-10-20171707651472075
Helse- og OmsorgsdepartementetMøde mellem dansk og norsk sundhedsminister03-11-20171707651472342
Folketinget ChristiansborgOslo-tur - CVer13-10-20171707651472066
Danmarks Ambassade i NorgeBekr ordre 119521 Danmarks Ambassade - forespørgsel busleje 9. november 201708-11-20171707651472327
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedsminister og om miniseminar i HOD08-11-20171707651472324
 Indhold minister- og udvalgsbesøg i Norge11-10-20171707651472033
Danmarks Ambassade i NorgeProgram studietur03-11-20171707651472308
Helse- og OmsorgsdepartementetMøte mellom dansk og norsk sundhedsministre03-11-20171707651472306
Danmarks Ambassade i NorgeNorgestur d. 9. nov. 2017 middag og frokost03-11-20171707651472274
Folketinget ChristiansborgOslo-tur - fly20-10-20171707651471997
Danmarks Ambassade i NorgeSundhedsministeren og sundhedsordførernes besøg d. 9. november20-10-20171707651471996
Danmarks Ambassade i NorgeProgram for studietur til oslo version 402-11-20171707651472262
Danmarks Ambassade i NorgeAnmodning om CV31-10-20171707651472160
Danmarks Ambassade i NorgeBesøg i stortinget31-10-20171707651472159
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. plejehjemsplads01-11-20171707795468420
 Meld en regel. Dokumentation af tilladelse til videregivelse af oplysninger til egen læge m.fl.06-10-20171707921469456
 Meld en regel. Kravene for adgang til journaloplysninger er bureaukratiske og meningsløse09-10-20171707921469464
 Meld en regel. Sundhedsloven - ændring vedr. kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde09-10-20171707921469462
 Meld en regel. Medicinbestilling hos egen læge04-11-20171707921469562
 Meld en regel. Vedrørende udnødige dokumentationskrav03-11-20171707921469561
 Meld en regel. Ændring af handelsnavne og dosisdispenseret medicin02-11-20171707921469556
 Meld en regel. Arbejdsløse mister deres dagpenge ved at tage job med løntilskud28-10-20171707921469550
 Meld en regel. Vedr. manglende mulighed for hjælp til at få varmet mad fra privat leverandør25-10-20171707921469539
 Meld en regel. Dokumentation i hjemmesygeplejen og tid til kerneydelser25-10-20171707921469516
 Meld en regel. Effektivisering og kvalitetsforbedring af Sundhedsdatastyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling24-10-20171707921469500
 Meld en regel. Udskrivelse af patienter og problemer med kørsel06-10-20171707921469459
 Meld en regel. Afskaffelse af dobbelt journalføring06-10-20171707921469457
 Meld en regel. Ændring af handelsnavn i medicinskemaer10-10-20171707921469468
 Meld en regel. Vedr. ændring af proceduren for udfyldelse af ansøgning om terminaltilskud11-10-20171707921469470
 Meld en regel. Reglerne om tilskud til tandpleje13-10-20171707921469478
TandlægeforeningenMeld en regel. Unødvendigt bureaukrati på tandlægeområdet13-10-20171707921469485
 Meld en regel. Dokumentation af åbenlyst oppegående og selvhjulpne patienter i akut modtageafdeling06-10-20171707921473306
 Meld en regel. Godkendelse af undersøgelse08-11-20171707921473303
 Meld en regel. Indrapportering i psykiatrien09-10-20171707921469466
DinamoMateriale om antibiotikaresistens07-11-20171707949471461
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. kassation af journaler29-10-20171708086463866
Esbjerg Kommune3. runde Ansøgning: Vederlagsfri fysioterapi01-11-20171708129471743
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn08-11-20171708129471753
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Aktivering og beskæftigelsestilbud08-11-20171708129471750
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)3. runde Ansøgning: Mere sammenhængende forløb i psykiatrien08-11-20171708129471754
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Særlige døråbnere08-11-20171708129471756
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere08-11-20171708129471757
Aarhus Kommune3. runde Ansøgning: Søvnforbedrende velfærdsteknologier01-11-20171708129471722
 Supplering til tidligere fremsendt mail vedr. vacciner m.m.02-11-20171708134467723
 Borgerhenvendelse vedr. erstatning og forældelsesfrist.01-11-20171708166469151
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. registrering af akupunktur klinik28-10-20171708169463849
 Henvendelse til sundhedsministeren om psykiatrisk behandling07-11-20171708170471509
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - patienterstatning - eller mangel på samme02-11-20171708171467704
FødevarestyrelsenMøde om Fødevarestyrelsens behov for risikovurderinger d. 9/11 kl 10.30 - lokale?08-11-20171708174472770
Region MidtjyllandSvar fra Region Midt: Spørgsmål vedr. DNU09-11-20171708182473368
Børne- og SocialministerietHøring over udkast til vejledning om hjælpemidler og forbrugsgoder, jf. servicelovens §§ 112 og 11301-11-20171708184466317
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - foreslår at demente kan tvinges til aflastning i form af dagtilbud og ophold af længere varighed15-10-20171708191454694
 Borgerhenvendelse - ventetidsgaranti og privathospitaler08-11-20171708192471529
YOKEAnmoder om aktindsigt i projektansøgninger fra de kommuner, der er har fået tilsagn - pulje til indretning af demensboliger08-11-20171708195471918
 Borgerhenvendelse til sundhedsmininsteren om nyt initiativ om omsorg i eget hjem03-11-20171708201469150
 Henvendelse til sundhedsministeren om behandling på psykiatrisk afdeling01-11-20171708204472545
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. nedbrydning af resistente bakterier05-11-20171708206469678
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 161 til sundhedsministeren09-11-20171708207473305
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 159 til sundhedsministeren09-11-20171708207473302
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 160 til sundhedsministeren09-11-20171708207473304