Postliste
Fra: 08-11-2017 til: 08-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 150 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-DEPCRV472190
ForsvarsministerietInvitation til højtideligholdelsen af den nationale flagdag14-06-2016SJ-STD-DEPSJE124031
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til ældreministeren til reception i anledning af Forenede Arabiske Emiraters nationaldag den 3. december på Hotel d'Angleterre08-11-2017SJ-STD-SUMAI471915
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 148 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE472186
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 151 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE472212
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 149 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE472189
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 145 sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE471720
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 146 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE472182
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 147 til sundhedsministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE472183
Folketinget ChristiansborgSUU samrådsspørgsmål T til ældreministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE471702
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 144 til ældreministeren08-11-2017SJ-STD-SUMMPE471718
 Henvendelse vedr. økonomisk støtte til radiostation06-11-20171600668469710
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - forespørger til forslag om fradrag for pensionister08-11-20171600668471795
 Forespørgsel om interview med sundhedsministeren06-11-20171600710471079
Haderslev KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 (Haderslev Kommune, sagsnummer 1601679)06-11-20171601679471532
Ishøj KommuneRedegørelse for midler 2018 værdighedsmill. i Ishøj Kommune08-11-20171601710471866
Randers KommunePOLITISK GODKENDT Randers Kommune Udmøntning af værdighedsmilliarden 201807-11-20171601903471390
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-555/17, 2M-Locatel08-11-20171602492472393
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-578/17, Hartwall07-11-20171602492472388
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-579/17, Gradbeništvo Korana07-11-20171602492472381
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-585/17, Dilly's Wellnesshotel08-11-20171602492472424
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-581/17, Wächtler08-11-20171602492472420
UdenrigsministerietFristliste af 8. november 201708-11-20171602492472416
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 374 af 6. november 201706-11-20171602492472377
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til møde i Prognose- og dimensioneringsudvalget 13.11.1707-11-20171604067471399
Gribskov KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201606-11-20171606850472022
Ikast-Brande KommuneKlippekortmodellen - Ikast-Brande Kommune07-11-20171606870470742
Vordingborg KommuneKlippekort 2016 Vordingborg06-11-20171606944472072
Danske SeniorerInvitation til ældreministeren til afskedsreception den 24. november 201708-11-20171610645471521
Den Belgiske AmbassadePåmindelse : Ældreministeren inviteres til reception i anledning af af King's Day 6. november 201708-11-20171610645471908
Embassy of the United Arab Emirates in CopenhagenInvitation til fejring af nationaldagen08-11-20171610654471906
Kalundborg KommuneAnsøgning om ændring af aktiviteter - final - vedr. pulje til demensboliger01-11-20171611319471081
Middelfart KommuneVedr. ansøgning om udsættelse - Demensboligpuljen06-11-20171611323471007
 Vedr. udkast til tværgående rapport fra Kammeradvokaten vedr. serviceeftersynets hjemmelsgennemgang og samlet oversigt over initiativer07-11-20171700346470952
Allerød KommuneAfrapportering Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere - sagsnr. 170245608-11-20171702456471552
Assens KommuneOpgørelse over midlertidigt forbrug Klippekort plejeboliger 201708-11-20171702457471870
Nordfyns KommuneSagsnr. 1702574 - Forløbig status på projek Klippekort til plejehjemsbeboere.08-11-20171702574471867
Frederikshavn Kommune2. statusrapport fra Frederikshavns Kommune - vedr. køkkenpuljen07-11-20171703149471308
Kalundborg Kommune2. statusrapport - status på renovering, etablering og genetablering af lokale plejecentre (sagsnummer 1703183)07-11-20171703183470807
Region HovedstadenSpørgsmål fra HB vedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd06-11-20171705476470617
 Slides fra JL - vedr. møde i Det Nationale Antibiotikaråd07-11-20171705476470615
FødevarestyrelsenSlides til møde i Det Nationale Antibiotikaråd (Fødevarestyrelsen)07-11-20171705476470621
Institut for MenneskerettighederInstitut for menneskerettigheder: Høring over udkast til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472399
RigsadvokatenAnklagemyndigheden: Svar på høring vedr. bkg. om samlet plan for patienter - særlige pladser på psyk. afd.07-11-20171706434471277
LOS - De private sociale tilbudDe Private Sociale tilbud: Høringssvar om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472391
Børne- og SocialministerietSocialstyrelsen/BSM: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SM Id nr.: 518986)08-11-20171706434471499
Rådet for Socialt UdsatteRådet for Socialt Udsatte: Høring over bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434471728
Dansk Psykiatrisk SelskabDansk Psykiatrisk Selskab: Høringssvar samlet plan07-11-20171706434471417
Styrelsen for PatientsikkerhedStyrelsen for patientsikkerhed: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling08-11-20171706434472402
 Fremsender kommentarer til svar af 16. okt - vedr. procedurer ved akutte operationer19-10-20171706541459329
 STPS fremsender sagens akter 1-12 fra gammel journalperiode - vedr. autorisation06-11-20171707451470591
Danske RegionerVedr. anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 69 - NB: NY FRIST06-11-20171707487470614
 Borger svarer på SUMs mail - vedr. klage over Patienterstatningen07-11-20171707537470753
Folketinget ChristiansborgAfbud fra LA - Oslo-tur31-10-20171707651472154
PatienterstatningenPatienterstatningen - Bidrag - Besvarelse af spørgsmål 84 - Skader ved brug af røntgenapparat08-11-20171707686471837
SundhedsdatastyrelsenOpmærkningsskrivelse: Den særlige indberetning via SEI af mandlig omskæring udført uden for behandlingsteder07-11-20171707815470935
 Sendes til VLAK vedr. blodsukkermålinger03-11-20171707874470662
SundhedsstyrelsenSvar fra SST vedr. indsamling af evt. bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udkast til retningslinjer for Krisestyring07-11-20171707920472467
 Vedr. svar fra Sundheds- og Ældreministeriet - har indgivet klage over læge07-11-20171708053471084
Aars ApotekVedr. udstedelse af ernæringsrecepter04-10-20171708075470779
Svendborg KommuneSnitfladeafklaring - vedr. tidlig og forebyggende indsats fra ergo- og fysioterapeuter til børn26-09-20171708108471250
Svendborg KommuneSvar - snitfladeafklaring - vedr. tidlig og forebyggende indsats fra ergo- og fysioterapeuter til børn05-10-20171708108471249
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 139 til sundhedsministeren06-11-20171708113470520
 Borgerhenvendelse vedr. autorisation til fysioterapeut05-11-20171708117470732
Aarhus UniversitetFremsender klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation03-11-20171708118469245
 Klage over afslag på ansøgning om dansk autorisation02-11-20171708118468210
 Henvendelse vedr. postomdeling og fremmedsproglige læger i det danske sundhedsvæsen06-11-20171708119469894
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 138 til sundhedsministeren06-11-20171708124470518
Hospice Forum DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. børnehospice i Vestdanmark02-11-20171708126468203
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU-spm. 2 og 3 vedr. L 61 - bestilling fra ØIM07-11-20171708127471651
Økonomi- og IndenrigsministerietSOU-spm. 2 og 3 vedr. L 61 - udkast til svar fra ØIM07-11-20171708127471656
Økonomi- og Indenrigsministeriet3. runde Ansøgning: Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen02-11-20171708129471716
KABSSpørgsmål om anonym alkoholbehandling i henhold til frikommuneordningen02-11-20171708132467722
 Skriver igen vedr. resistente bakterier m.m.02-11-20171708134467725
 Borgerhenvendelse - ønsker at vacciner tages op til revision02-11-20171708134467000
 Borgerhenvendelse vedr. oplysninger i Donorregistret06-11-20171708149470356
Skanderborg KommuneVedr. bestilling af foldere omkring donorkort som skal tilbydes borgere, der får nyt pas01-11-20171708151466708
CityklinikkenTilbud om tandbehandling til gode firmaaftalepriser30-10-20171708158465147