Postliste
Fra: 06-11-2017 til: 06-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region SyddanmarkRegion Syddanmark revideret budget til projektnr. 49803 til puljen til styrket indsats for unge med hjerneskade.06-11-20171601547469316
Greve KommuneRedegørelse for anvendelsen af værdighedsmidlerne for 201802-11-20171601675468274
Læsø KommuneRedegørelse for anvendelse i 2018 - værdighedsmilliarden31-10-20171601892467399
Samsø KommuneForsinket indsendelse af rengnskaber - vedr. værdighedsmilliarden03-05-20171601911358850
Solrød KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Solrød Kommune06-11-20171601918469386
Region MidtjyllandSpecialeplanlægning: Svarbrev vedr. placeringen af ECMO-behandling30-10-20171602887469551
 Høring af forslag til ændringer i specialeplanen inden for det idrætstraumatologiske område27-10-20171602887469554
Forsvarsministeriet
Sundhedsstyrelsen
Rigspolitiet
Justitsministeriet
KL
Miljøstyrelsen
Statens Serum Institut
Danske Regioner
Beredskabsstyrelsen
Call for proposals for projects on protection of public spaces and addressing CBRN-E threat06-11-20171603261470159
Brøndby KommuneFremsender afrapporteringen for 2015 og 2016 - vedr. klippekort27-09-20171606829441519
Middelfart KommuneFremsendelse af revisorerklæring og regnskab vedr. klippekortmodellen30-06-20171606887399066
Næstved KommuneIndsendelse manglende materiale Klippekortsordningen 2015 og 201606-11-20171606893469437
Ringkøbing-Skjern KommuneOm overførsel af ubrugte puljemidler 2016 - vedr. klippekortpuljen30-01-20171606917291459
Ærø KommuneFremsender regnskab - vedr. klippekortpuljen16-03-20171606945328271
 Borgerhenvendelse om at borgere har fået forkert brev21-10-20171608559457930
BryggeriforeningenInvitation til ældreministeren til Bryggermiddag den 29. november 201706-11-20171610645470005
EventyrteatretInvitation til ældreministeren til premieren på "Julehjertet" den 25. november 201703-11-20171610645469235
OsteoporoseforeningenTakker for satspuljemidler 201803-11-20171610653470213
BryggeriforeningenInvitation til sundhedsministeren til Bryggermiddag den 29. november 201706-11-20171610653470224
EventyrteatretInvitation til sundhedsministeren til premieren på "Julehjertet" den 25. november 201703-11-20171610654469185
 Anmoder om sundhedsministerens autograf og billede03-11-20171610725469154
 Svar vedr. de endelige institutionsvise rapporter ifm. Kammeradvokatens serviceeftersyn02-11-20171700346468279
Region SyddanmarkHenvendelse fra Region Syddanmark vedr. materiale til antibiotikakampagne03-11-20171700554469163
Danske RegionerHenvendelse vedr. assisteret reproduktion i praksissektoren02-11-20171700613468934
Odense UniversitetshospitalOUH - ansøgning - Rådighedspuljen 201722-03-20171700775468904
Læger for aktiv DødshjælpHøringssvar fra Læger for aktiv Dødshjælp - LF om øget selvbestemmelse ift. fravalg af behandling og behandlingstestamenter m.v.06-11-20171701586470301
Billund KommuneStatus vedr. implementering af klippekort på plejecentre Billund Kommune06-11-20171702459469633
 Udbetaling - September 2017 - Klippekort plejehjem (j.nr. 1702473)13-09-20171702473469699
Hillerød KommuneForeløbig status på klippekort på plejecentre - Hillerød Kommune06-11-20171702490469413
Køge KommuneUdbetalingsblanket tilskud til puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre ANSØGNINGSRUNDE 106-11-20171703186470100
Region NordjyllandAnsøgning fra Region Nordjylland om tilladelse til at etablere fosøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 23326-04-20171703493353704
SundhedsstyrelsenRevision af Svangreomsorgen - ny tidsplan02-11-20171704082468590
 Ritzau: Kræftforening roser midtjysk håndtering af lægesjusk31-10-20171705025467786
 Presselinje Styrelsen for Patientsikkerhed02-11-20171705025467843
 Vedr. Udpegning af repræsentant fra sundhedsøkonomi06-11-20171705347469315
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 151 til sundhedsministeren06-11-2017SJ-STD-DEPRSC470190
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 152 til sundhedsministeren06-11-2017SJ-STD-DEPRSC470191
Bpm Parental Alienation Awareness Oganisation A/SHenvendelse til sundhedsministeren vedr. psykiske overgreb på børn14-08-20171705856412065
Bpm Parental Alienation Awareness A/SHenvendelse til sundhedsministeren om psykisk vold om børn10-09-20171705856428182
 Borgerhenvendelse - kæmper for at få mere fokus på mobning01-11-2017SJ-STD-DEPMZO466575
 Borgerhenvendelse - er mor til en kronisk syg søn25-10-2017SJ-STD-DEPMZO461709
Landsforeningen SINDSind: Høring over udkast til bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling05-11-20171706434469177
 Selveje Danmarks høringssvar vedrørende bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling02-11-20171706434469164
Bedre PsykiatriBedre Psykiatri: Høringssvar om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling06-11-20171706434469405
SundhedsstyrelsenSundhedsstyrelsen: Høring om bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling06-11-20171706434469407
Folketinget ChristiansborgUdkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget - vedr. dobbeltdonation mv.02-11-20171707122467254
 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar til høring over udkast til forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer i sundhedssektoren06-11-20171707528470155
 Borgerhenvendelse - anmoder om forklaring vedr. manglende operation16-10-20171707604455191
LægemiddelstyrelsenVideresender klage over afgørelse truffet af Lægemiddelstyrelsen den 19. december 2016 - vedr. dataudtræk - tilknytning til virksomheder10-10-20171707617451852
MF Liselott Blixt
Brigitte Klintskov Jerkel
MF May-Britt Kattrup
MF Jane Heitmann
MF Flemming Møller Mortensen
MF Yildiz Akdogan
MF Trine Torp
MF Kirsten Normann Andersen
Louise Petersen
TIL SATSPULJEORDFØRERNE: Til orientering - SIF-rapport om mental sundhed blandt unge01-11-20171707626469777
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. genoptræning25-10-20171707783461856
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469643
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469637
KLSvar på Spørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469636
KLSpørgsmål vedr. hjemmeplejen03-11-20171707980469646
JustitsministerietHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende cannabis12-10-20171708048453404
 Borgerhenvendelse - ønsker kontaktoplysninger på læge ansat på Lindevang19-10-20171708053456930
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 135 til ældreministeren, svarfrist 17-1102-11-20171708059468388