Postliste
Fra: 02-11-2017 til: 02-11-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region NordjyllandTilsyn med sundhedspersoner. Efterspørger nyt i sagen25-09-2017SJ-STD-DEPSPO439600
Aalborg Universitet Institut for Kommunikation og PsykologiInvitation til sundhedsministeren til Kultur og Sundhedskonference i Musikkens Hus 26. februar 201801-11-2017SJ-STD-SUMLLU466576
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 134 til sundhedsministeren02-11-2017SJ-STD-SUMMPE467466
Miljø- og FødevareministerietAng. borgerhenvendelse om tipsmidler og forurening i Furesøen02-11-20171600668467510
 Borgerhenvendelse - opfordrer politikerne til at få samfundets moderne betalingsmetoder til at fungere sikkert for vore ældre01-11-20171600668466743
 Journaliststuderende stiller spørgsmål til sundhedsministeren vedrørende kønssygdom og multiresistens01-11-20171600710466746
Dansk Børne Astma CenterUdbetalingsanmodning - vedr. driftstilskud31-10-20171601148466789
 Borgerhenvendelse - klage vedrørende krænkelser af rettigheder som menneske og som borger i Danmark23-10-20171601336458086
 Tilføjelse til henvendelsen klage vedrørende krænkelser af rettigheder som menneske og som borger i Danmark23-10-20171601336458092
Frivilligcenter SilkeborgJustering i projekt og budget - projekt "Mænd i fokus i regionerne Midt- og Nordjylland"01-11-20171601445466842
Region SyddanmarkUdbetaling - vedr. Partnerskabet Det Digitale Sundhedscenter30-10-20171601449466678
Ballerup KommuneRedegørelse om anvendelsen af 2018-midlerne Ballerup Kommune31-10-20171601581467445
Brøndby KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201802-10-20171601587444782
Esbjerg KommuneEn mere værdig ældrepleje 2018 Esbjerg Kommune01-11-20171601594467643
Favrskov KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden01-11-20171601599467976
Faxe KommuneVærdighedsmidler 2017 og 2018 redegørelse01-11-20171601600467697
Guldborgsund KommuneRedegørelse for værdighedsmillioner 201831-10-20171601678467407
Hjørring KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden01-11-20171601690467915
Holbæk KommuneFordeling af værdighedsmidler 2018 - Holbæk Kommune31-10-20171601693467412
Holstebro KommuneVærdighedsmidler 2018 - Holstebro Kommune31-10-20171601700467449
Hvidovre KommuneVærdighedsmidlerne budget 2018 - redegørelse for anvendelse Hvidovre Kommune01-11-20171601705468011
Ishøj KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden31-10-20171601710467388
Kalundborg KommuneKalundborg Kommune - Disponering af værdighedsmidler 2018 + overførsel fra 201701-11-20171601712467650
Kerteminde KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018 - Kerteminde Kommune31-10-20171601713467365
Køge KommuneTilskud til en mere værdig ældrepleje 2018 Køge Kommune31-10-20171601803467439
Furesø KommuneRedegørelse for anvendelse af midler til en værdig ældrepleje 201801-11-20171601804467952
Lemvig KommuneRevideret redegørelse 2018 midler Lemvig Kommune31-10-20171601889467311
Middelfart KommuneRedegørelse anvendelsen af midlerne en værdig ældrepleje 2018 Middelfart kommune01-11-20171601894467941
Nyborg KommuneVærdighedspuljen: Redegørelse for forventet anvendelse af 2018-midlerne (Nyborg Kommune, sagsnr. 1601898)01-11-20171601898467822
Odense KommuneRedegørelse for værdighedsmilliard 2018 (Odense Kommune)01-11-20171601901467908
Randers KommuneRanders - Udmøntning af værdighedsmilliarden 2018 - med forbehold for endelig politisk godkendelse01-11-20171601903467665
Rudersdal KommuneAnsøgning til ministeriet vedr. Værdighedspulje 2018 (revideret udkast)01-11-20171601908468020
Rødovre KommuneRedegørelse for anvendelse midlerne til en værdig ældrepleje 201801-11-20171601909467910
Silkeborg KommuneRedegørelse 2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden01-11-20171601912467986
Slagelse KommuneAnsøgning værdighedsmidler 201831-10-20171601916467318
Sorø KommuneRedegørelse vedr. 2018-udmøntningen af Værdighedsmilliarden - Sorø Kommune31-10-20171601921467378
Stevns KommuneVærdighedsmidler 2018 Stevns kommune01-11-20171601922468002
Syddjurs KommuneVærdighedspulje 2018 (redegørelse) samt værdighedspulje 2017 (redegørelse faktisk forbrug)01-11-20171601925468026
Thisted KommuneRedegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201831-10-20171601928467468
Varde KommuneVarde Kommune - Redegørelse for anvendelsen af værdighedsmidler 2018.01-11-20171601934467738
Vesthimmerlands KommuneAnsøgning - midlerne til en mere værdig ældrepleje i 201801-11-20171601938467752
Viborg Kommune2018-udmøntningen Værdighedsmilliarden Viborg Kommune01-11-20171601939467689
Statens Serum InstitutProgress Report - Biosecurity Partnership Programme01-11-20171602905466798
Syddjurs KommuneSyddjurs Kommune statusrapport for 2017 til projektnr.65247 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.02-11-20171605355467878
Odsherred KommuneOdsherred Kommune angående budget til projektnr. 65274 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.01-11-20171605452467240
Viborg KommuneVedr. pulje om livskvalitet på plejehjem - rykker for svar vedr. uforbrugte midler m.m.05-09-20171607188424560
 Tilføjelse vedr. brev sendt til forkerte om screening for tarmkræft21-10-20171608559457935
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR)Invitation til Dansk Lunge Cancer Gruppes årsmøde 21.09.1721-08-20171608559416559
Folkesundhed AarhusFremsender afrapportering - det gode måltid28-09-20171608774442845
Region Syddanmark
Kolding Sygehus
Udbetaling af tilskud - "Kvalitet og involvering i Genoptræning"30-10-20171609186466654
SundhedsstyrelsenHøring: Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger for den palliative indsats" - Høringsfrist d. 23/10-17 kl. 12.0003-10-20171610204447147
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 130 til ældreministeren01-11-2017SJ-STD-DEPLGR467019
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 132 til ældreministeren02-11-2017SJ-STD-DEPLGR467470
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 134 til ældreministeren01-11-2017SJ-STD-DEPLGR467022
Folketinget ChristiansborgSpørgsmål S 132 til ældreministeren01-11-2017SJ-STD-DEPLGR467020
TivoliInvitation til ældreministeren til premiere på ELF - The Musical - den 23. november 201702-11-20171610645467737
Institut for MenneskerettighederØnsker møde med sundhedsministeren om tolkning01-11-20171610653466992
Danske RegionerInvitation til sundhedsministeren til konference den 21. marts 201801-11-20171610653466763
Den Russiske AmbassadeHenvendelse til sundhedsministeren vedr. deltagelse i "The first global ministerial conference"26-10-20171610653466991
 Henvendelse til sundhedsministeren om vægttabs- og livsstilsprojekt01-11-20171610725466995
Hjerteforeningen HørsholmInvitation til ældreministeren til at holde foredrag i Hjerteforeningen Hørsholm den 17. januar 201801-11-20171610726466994
Danske RegionerHøringssvar til lov om ændring af sundhedsloven - oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.13-10-2017SJ-STD-DEPCEA454595
Vejen KommuneAfrapportering og regnskab - vedr. demensboliger31-10-20171611337466753
Bates Y&RVedr. priser for forlængelse af 3. parts honorar til film01-11-20171700554467764
Danmarks ApotekerforeningHabilitetserklæring fra Danmarks Apotekerforening til Det Nationale Antibiotikaråd01-11-20171701532467867
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - debat om behandlingen af ældre eller mangel på samme28-02-20171701833315448
 Henvendelse vedr. udokumenterede migranters ret til behandling ved akut sygdom eller tilskadekomst17-10-20171702709456303
Dantech DK ApSHenvendelse til ældreministeren vedr. nyt ældremad koncept08-04-20171703007345402
 Borgerhenvendelse vedr. sygesikring, forslag, handikap, adgangsforhold29-03-20171703008337227
 Besøgshund i hjemmeplejen - fremsender avisudklip30-03-20171703010338475
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - klage over tilsidesat lovgivning eller fejl i forbindelse med behandling26-10-20171703569462894
SundhedsstyrelsenHøring: Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse25-09-2017SJ-STD-DEPLBT440146
Region SyddanmarkRykker for svar vedr. tildeling af vagttjeneste til landets apoteker02-11-20171704981467386
Miljø- og FødevareministerietFra MFVM vedr. status på udpegning af repræsentant fra sundhedsøkonomi01-11-20171705347467046
 Rykker for svar på henvendelse af 9. august 2017 vedr. udgifter til HPV- vaccination af piger11-10-20171705704452367
 Certificate of employment Fabiola Alonso Garcia (nephrologist)17-08-20171705890415721
 Anmoder om aktindsigt i hvilke regler ministeriet har fastsat for tvangsprotokoller18-08-20171705905415657
SundhedsstyrelsenAdditional meeting documents - informal Consultation of Member States and relevant partners on working towards finalizing the global development and stewardship framework on antimicrobial resistance...02-11-20171706138467186
 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder01-11-20171706278466369
Region SyddanmarkRegion Syddanmark rykker for svar - vedr. hjemmel til at registrere pt. navn22-09-20171706305438765
PsykiatriFondenPsykiatrifonden: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om en samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser på psykiatrisk afdeling02-11-20171706434467496
Det Etiske RådDet etiske råd: Høring - bekendtgørelse om samlet plan for patienter indlagt på særlige pladser02-11-20171706434467784
Region SjællandRegion Sjællands høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466630
Styrelsen for PatientsikkerhedHøring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466621
Region SyddanmarkRegion Syddanmark. Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler20-10-20171706537466648
Danmarks ApotekerforeningSvar fra Danmarks Apotekerforening vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler27-10-20171706537466616
LægeforeningenLægeforeningen. Høring om bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler26-10-20171706537466637
 Borgerhenvendelse (GW) - vedr. læbeganespalteoperationer04-10-20171706648453478
 Borgerhenvendelse (HS) - vedr. læbeganespalteoperationer03-10-20171706648453467
 Borgerhenvendelse (MEP) vedr. lægeganespalteoperationer04-10-20171706648453474
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS sender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. autorisation02-11-20171706774467562
Styrelsen for PatientsikkerhedSTPS fremsender udtalelse og sagsakter i klagesag vedr. autorisation02-11-20171706775467598
 Henvendelse til sundhedsministeren om information om vacciner25-09-20171706908440160
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Referat og Powerpoint fra teknikermøde02-11-20171706909467892
 Vedr. akutbil til Skagen hele året07-10-20171706942450412
Kræftens BekæmpelseBehandling af kræftpatienter i udlandet29-09-20171707072444237
Region MidtjyllandVelkomst ved Besøg på fødegangen på Hospitalsenheden Vest31-10-20171707399467031
Region SyddanmarkProgram for Sundheds- og ældreministeriets besøg på Odense Universitetshospital30-10-20171707399467026
Danmarks Kirkelige MediecenterFremsender projektbeskrivelse og forespørger om puljer i ministeriet til formidlingsprojekt om unge og selvskade25-09-20171707475439613
 Borgerhenvendelse vedr. klage over Seruminstituttets besvarelse og behandling af aktindsigtsanmodning19-10-20171707538457229
Statsministeriet
Sjællands Odde Fællesråd
Henvendelse til sundhedsministeren vedr. støtte til etablering af sundhedshus på Sjællands Odde09-10-20171707570451568
Region NordjyllandHøringssvar - reviderede retningslinier for anbefalinger for den palliativ indsats23-10-20171707603457969
Region NordjyllandHøringssvar for anbefalinger for den palliative indsats24-10-20171707603459556
 Rykker for svar vedr. anvendelse af klippekort20-10-20171707676457852
 Henvendelse til sundhedsministeren om fejl i kræftprøverne21-10-20171707762457938
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren om udgifterne til behandling af udenlandske patienter24-10-20171707763459552
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. refusion af udgifter til turister i Danmark24-10-20171707764459586
 Henvendelse til sundhedsministeren vedr. bemandingen på de langtidsmedicinske afdelinger19-10-20171707915457384
Club Omega TreeRegarding e-mail about project to fight obesity among children01-11-20171707942466781
Foreningen af Speciallæger - FASInvitation til reception i forbindelse med formandsskifte i FAS og OL13-10-20171707957454963
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpørgsmål S 122 til sundhedsministeren til mundtlig. besvarelse d. 8. november01-11-20171707964466833
 Henvendelse til ældreministeren vedr. besparelser i hjemmeplejen29-10-20171707971464212
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 112 til ældreministeren31-10-20171707980466144
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. S 113 til ældreministeren31-10-20171707980466146
Dansk StandardAnsøgning om støtte til standardiseringsaktiviteter i 201831-10-20171707997468017