Fra: 16-03-2017 til: 16-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)Bekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. pasning af døende/plejeorlov15-03-20171600668326988
Udlændinge- og IntegrationsministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. au pair til pensionister16-03-20171600668327793
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. au pair til pensionister16-03-20171600668327624
Børne- og SocialministerietVedr. Invitation til Dementia Forum16-03-20171600668328208
 Svar på henvendelse vedr. skoleprojekt16-03-20171600710327923
 Svar på henvendelse vedr. projektuge om kræft16-03-20171600710327701
Sundhedsstyrelsen
Anmodning om udtalelse vedr. ansøgning om dispensation fra ambulancebekendtgørelsen15-03-20171600757327199
Behandlingscenter TjeleTjele - godkendelse af nyt budget - vedr. forebyggelse og behandling af ludomani15-03-20171601006327158
Komiteen for SundhedsoplysningSvar vedr. status for 2016 - projekt "Læring for sundhed og trivsel .... "15-03-20171601430327140
Dansk FirmaidrætsForbundSvar vedr. status for 2016 - projekt "I Form til Fremtiden"15-03-20171601451326907
Haderslev KommuneSvar vedr. status for 2016 - projekt "Unge på sporet".15-03-20171601455326960
Forældre og FødselSvar vedr. afregning - Aktivitetspuljen 2014.15-03-20171601979327400
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetSvar vedr. afregning - Aktivitetspuljen 201515-03-20171602391327189
Danmarks StatistikSvar vedr. overførsel af datasæt - ældredataområdet15-03-20171606481327404
OUH Odense universitetshospitalSvar på henvendelse vedr. EORTC22-06-20161606664327775
 Bekræftelse på modtagelse af invitation til ministeren som taler ved grundlovsmøde i Greve-Solrød14-03-20171608504325970
Lejre KommuneKvittering for modtagelse af statusrapport og revisorpåtegnet regnskab - Puljen til demensboliger - Lejre Kommune15-03-20171609456327020
KLOrientering om ny pulje vedr. etablering af nye hospicepladser16-03-20171610198328225
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Danske Regioner
Region Hovedstaden
Offentliggørelse af puljeopslag vedr. nye hospicepladser16-03-20171610198328223
Den Belgiske AmbassadeSvar på koncertindbydelse16-03-20171610654328162
KLVedr. møde mellem ældreministeren og KLs formand - forslag mandag den 1. maj kl. 9.45-10.3015-03-20171610726327395
 Svar på borgerhenvendelse: "Vores kære ældre".15-03-20171610726327381
BørnerådetSvar på Folkemødeinvitation fra Børnerådet16-03-20171611493328119
SundhedsstyrelsenBestilling af kort skriftlig bidrag vedr. forslag til ændring af autorisationsregler for professionsbachelorer i ernæring og sundhed. Sundheds- og ældreministeriet.16-03-20171700802327599
Udlændinge- og IntegrationsministerietSvar vedr. oversendelse af borgerhenvendelse om autorisationsfratagelse15-03-20171701059327492
 Bidrag fra STPS til SUM vedr. ordination af ernæringspræparater14-03-20171701201326566
 Svar på spørgsmål i henvendelse om autorisation16-03-20171701249328013
Københavns KommuneSvar på sundheds- og omsorgsborgemensters henvendelsen til ældreministeren15-03-20171701279327401
Ansatte Tandlægers OrganisationSvar på forespørgsel til Sundhedsministeren om status på modernisering af omsorgstandplejen15-03-20171701417327030
 Besvarelse af henvendelse om flere ansatte på sygehusene15-03-20171701565327133
 Svar på henvendelse af 12. januar vedrørende betragtninger om medicinhåndtering og journalisering16-03-20171701678327699
 Svar på henvendelse vedr. plejehjem16-03-20171701725327186
 Svar på henvendelse vedr. kommunernes svar på behandling af ældre16-03-20171701728327995
 Besvarelse af henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. cykelhjelme15-03-20171701730327103
Ekstra BladetAnmodning om aktindsigt af 7. marts 2017 vedr. cyber/hackerangreb kan ikke behandles inden for fristen16-03-20171701941328078
 Vedr. formodet samtykke - vedr. organdonation15-03-20171702112326954
Ishøj KommuneSvar vedr. servicepakker på plejehjem15-03-20171702127327379