Fra: 15-03-2017 til: 15-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Uddannelses- og ForskningsministerietVedr. borgerhenvendelse om rygeforbud og alkohol15-03-20171600668326959
AlmecoOversendelse af henvendelse vedrørende offentligt udbud - laboratorieartikler14-03-20171600668326658
 Svar på henvendelse vedr. Haderslev kommune15-03-20171600668327491
UdenrigsministerietOversendelse af henvendelse fra skoleelever om ligestilling15-03-20171600668326967
The MurmurOversendelse af henvendelse om interview om nudging14-03-20171600668326289
 Sundhedsministerens svar til skoleelever om projektuge om abort15-03-20171600710327011
MedComReferat MedCom 03031715-03-20171601117326966
Gartneriet PKM A/SSvar vedr. status 2016 - projekt "Sundhed på jobbet".14-03-20171601254326457
3F - Fagligt Fælles ForbundSvar vedr. status for 2016 - "Sammen står vi stærkt..."14-03-20171601260326569
ArrivaSvar vedr. status for 2016 - projekt "Søvnfokuseret sundhedstjek".14-03-20171601263326334
Region SjællandSvar vedr. status for 2016 - projekt "Broen til bedre sundhed...".14-03-20171601437326408
GAME DanmarkKommentarer til statusrapport for 2016 - projekt "Sunde børn og unge i sundere boligområder".14-03-20171601462326035
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU Brev til SUU vedr. status i 2012 over effekten af de med L 76 foreslåede ændringer af vævsloven14-03-20171605951327039
Holbæk KommuneTilbagemelding vedr. anmodning om overførsel af midler fra 2016 til 2017 - Gl. klippekortsordning14-03-20171606864326453
Økonomi- og IndenrigsministerietKoncept for håndtering af tvister og afslutning af regnskab for kvalitetsfondsbyggerierne14-03-20171608268326328
Danske Regioner
KL
Høring - bkg. om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.14-03-20171610785326286
Danske Regioner
KL
DUT høring - bkg. om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.15-03-20171610785327376
Rosendahls-Schultz Grafisk A/S2. korrektur. Frigivelse - bekg. vedr. apotekernes åbningstid mv.13-03-20171700127325148
 Vedr. tilsendt forslag til ændring af autorisationsregler for professionsbachelorer i ernæring og sundhed15-03-20171700802327170
 Svar vedr. sagsmateriale - klage over afslag på frigivelse af KBU-forløb.14-03-20171701011326498
 Svar på henvendelse vedr. lægeskift15-03-20171701202327136
 Svar på henvendelse vedr. klage til Folketingets Ombudsmand - vedr. afskåret klageadgang13-03-20171701480325422
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. underernæring af ældre15-03-20171701635326917
 Svar på åbent brev til sundhedsministeren vedr. fratagelse af autorisation14-02-20171701737326080
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57513-03-20171701755326072
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57813-03-20171701755326077
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57713-03-20171701755326075
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57413-03-20171701755326068
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 57613-03-20171701755326070
 Svar på henvendelse vedr. UV-armbånd14-03-20171701806326710
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Finn Sørensen
SUU alm. del - svar på spm. 53615-03-20171701815327443
Styrelsen for PatientsikkerhedEndelig besvarelse af SUMs spørgsmål vedrørende styrelsens manglende orientering af de nordiske lande i visse tilsynssager09-02-20171701827326357
Styrelsen for PatientsikkerhedEndeligt notat til SUM vedr. fejl i STPS apotekerliste09-02-20171701827326358
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrientering om STPS udtalelse vedr. manglende orientering til nordiske lande om fejl i apotekerlisten09-02-20171701827326355
 Svar på henvendelse vedr. manglende overførsel15-03-20171701831327226
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. rygning og rygelovgivning15-03-20171701939327250