Fra: 09-03-2017 til: 09-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse vedr. politikernes pension09-03-20171600668323604
 Orientering af borger om oversendelse af henvendelse om jobcenter (pension) til Beskæftigelsesministeriet08-03-20171600668322137
DiabetesforeningenSvar på status vedr. 2016 - projekt "Arbejdspladsen som sundhedsarena".08-03-20171601266322503
Køge KommuneKøge Kommune godkendelse af omdisponering i budget til projektnr. 62130 til puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.09-03-20171601343323067
Statens Institut for FolkesundhedSvar vedr. status for 2016 - projekt "Act-Belong-Commit".08-03-20171601444322479
DiabetesforeningenSvar vedr. status for 2016 - projekt "PIFT".08-03-20171601456322347
DGI NordsjællandVedr. status for partnerskabet - projekt "Jump4Fun".08-03-20171601459322311
Halsnæs KommuneHalsnæs Kommune angående regnskab og slutrapport til projektnr. 65203 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.09-03-20171601511323126
Holstebro KommuneSpørgsmål og svar vedr. mailadresse i forbindelse med Projekt kompetenceudvikling, teknologi og dataunderstøttelse09-03-20171603328322966
SundhedsstyrelsenHenvendelse om UNODC Early Warning Advisory on New Psychoactive Substances - Newsletter March 2017 - Vol.1109-03-20171603477324160
Landsforeningen Huntingtons SygdomAKtivitetspuljen 2015, tilbagebetaling09-03-20171605100323038
Nyborg KommuneNyborg Kommune godkendelse af budget til projektnr. 68451 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-03-20171608030323638
Nyborg KommuneNyborg Kommune projektnr. 68451 Tilsagn for 2017 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.09-03-20171608030323654
FinansministerietUdmøntningsnotat vedr. kompetenceudvikling ift. patientinddragelse24-02-20171609239321831
PatientforeningenPatientforeningen revurdering - Driftspuljen 2016.08-03-20171610019322403
Dansk ErhvervInvitation til ældreministeren til Dansk Erhvervs Årsdag08-03-20171610726322352
Kalundborg Kommunes ÆldrerådSvar på invitation til ældreministeren til at være oplægsholder på den årlige temadag i oktober 2017 - Kalundborg Kommunes Ældreråd08-03-20171610726322327
 Svar på henvendelse af 14. december 2016 vedrørende døende ældre14-02-20171611195304187
Viborg KommuneVedr. forespørgsel om ansøgningsvejledning til pulje til demensboliger 2016 samt aftale om udmøntning af satspuljen 2015.08-03-20171611340321853
SundhedsstyrelsenSendt til STPS tvf.: Borgerhenvendelse vedr. medicin med trekant og kørekort21-12-20161611414262359
 Svar vedr. henvendelse om generhvervelse af autorisation som læge08-03-20171700516321781
Gentofte KommuneBekræftigelse på modtaget ansøgning vedr. klippekortordningen08-03-20171700521321896
SundhedsstyrelsenVedr. sagsmateriale i forbindelse med behandling af klage09-03-20171701011323849
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 40108-03-20171701035323475
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgOrienteringsbrev til SUU vedr. ministerbrev til regionsrådsformændene vedr. sproglige færdigheder hos det sundhedsfaglige personale08-03-20171701494322542
Folketingets Lovsekretariat
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52909-03-20171701497323580
 Svar på henvendelse vedr. undersøgelser09-03-20171701584323891
 Svar vedr. præhospitalt beredskab08-03-20171701595322418
 Svar på henvendelse om behandling af stofskiftesygdom09-03-20171701619322747
BerlingskeVedr. anmodning om aktindsigt - Sexologisk Klinik og SSTs vejledning om udredning mv. af transkønnede08-03-20171701683322737
Uddannelses- og ForskningsministerietSUM eftersender korrekte filer fra STPS: Bidrag til indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer08-03-20171701721321964
 Svar på supplerende henvendelse vedr. gældende ret08-03-20171701741321826
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 55809-03-20171701748323528
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 55709-03-20171701748323525
UdenrigsministerietVedr. indberetning om måltal og politikker for kønssammensætningen i bestyrelser i 201709-03-20171701773323138
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 82908-03-20171701796322278
Folketinget ChristiansborgSvar på spm. S 82808-03-20171701796322265
Folketingets LovsekretariatSvar på spm. S 82808-03-20171701796322332
 Svar på henvendelse fra udenlandsk læge vedr. autorisation09-03-20171701822323104
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 58909-03-20171701893323609
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Yildiz Akdogan
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 58809-03-20171701893323659
UdenrigsministerietSvar til UM på mødeindkaldelse: Strasbourg. REMINDER. Mødeindkaldelse til ”9th plenary session of the Consumer Health Protection Committee" (CD-P-SC), 22. marts 2017, Strasbourg.08-03-20171701895322640
MiljøstyrelsenVideresendt til MST: Strasbourg. REMINDER. Mødeindkaldelse til ”9th plenary session of the Consumer Health Protection Committee" (CD-P-SC), 22. marts 2017, Strasbourg.08-03-20171701895322641
Styrelsen for PatientsikkerhedBestilling: Kort beskrivelse af regler om evaluerings-/begrænset autorisation til operationssygeplejerske - FRIST: mandag den 13. marts 2017 kl. 12.0008-03-20171701896322674
 Svar på henvendelse vedr. afløbsforsikring08-03-20171701936322154
Danske Regioner
Sundhedsstyrelsen
Statens Serum Institut
Fødevarestyrelsen
Miljø- og Fødevareministeriet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Lægeforeningen
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Intern Medicin
Lægemiddelstyrelsen
Invitation til hygiejneseminar arrangeret af Rådet for Bedre Hygiejne og Rambøll den 6. april 201709-03-20171701965323243
 SOU alm. del - svar på spm. 18105-01-20171701966323600