Fra: 08-03-2017 til: 08-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse vedr. pension08-03-20171600668322474
Børne- og SocialministerietAnmodning om overtagelse af borgerhenvendelse vedr. servicelovens § 10007-03-20171600668321350
 Svar til skoleelever om projektopgave om medicinal cannabis08-03-20171600710322595
Statens Arkiver - RigsarkivetAnsøgning om yderligere forlængelse af aflevering af ESDH-system (2009-2016) til den 1. oktober 2017.08-03-20171601271321736
Statens Serum InstitutUM-intranet - fremvisning torsdag kl. 14-1607-03-20171602713321128
JustitsministerietSUM efterspørger status fra JM: Nyt udkast til svar på henvendelse vedr. kørekortsagsbehandling07-03-20171602897321486
Region SyddanmarkBesvarelse af henvendelse om status for besvarelse af henvendelse om refusion af udgifter til befordring08-03-20171603938322153
Blå Kors DanmarkUoverensstemmelse mellem bevilling og udbetaling - Aktivitetspuljen 201607-03-20171604918321249
KL
Danske Regioner
Sundhedsdatastyrelsen
Nationale mål: Leverance (4K16) af udvalgte indikatorer08-03-20171608558322511
Region SjællandRegion Sjælland: Tilsagn for 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. fødeafdelinger07-03-20171609226321332
Tivoli A/SSvar på invitation til premiere på SPAMALOT08-03-20171610645322288
Dansk Horton HovedpineforeningKvittering for modtagelse af ansøgning - tilskud til indsatser vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-03-20171610690320967
BenzoRådgivningenKvittering for modtagelse af ansøgning - tilskud til indsatser vedr. afhængighedsskabende lægemidler07-03-20171610690320976
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren - møde med ministeren om ældreplejen08-03-20171610726322397
 Svar på anmodning om møde med ældreminsitere for at drøfte en forbedring af servicen indenfor ældreplejen.08-03-20171610726322267
Ældresagen Rougsø - SønderhaldSvar på invitationer til ældreministeren inviteret til debatmøde om værdighed i ældreplejen08-03-20171610726322339
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren - vedr. ældrepleje08-03-20171610728322438
 Svar på henvendelse til ældreministeren - transportudgifter og ældre08-03-20171610728322369
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren - fremsender kopi af klagesag08-03-20171610728322382
 Kontorsvar - ønsker hjælp af kommunen.28-02-20171610978315600
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. forhold i psykiatrien23-01-20171700641285003
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Danske Regioner
FRIST 21. MARTS: Status på senge i kvalitetsfondsprojekterne08-03-20171701015322243
 Svar på henvendelse om ønske om møde i Sundheds- og Ældreministeriet07-03-20171701282321342
Foreningen cykling uden alderKvittering - Driftspuljen 2017.06-03-20171701374320358
Landsforeningen LandboSenior.dkKvittering - Driftspuljen 2017.06-03-20171701376320451
Patientforeningen DanmarkSundheds- og Ældreministeriets svar på henvendelse af 20. januar 2017 vedr. klage over dialogmøde om borrelia07-03-20171701400321493
 Svar på borgerhenvendelse - yderligere spørgsmål vedr. dobbeltdonation06-03-20171701432319681
UdenrigsministerietOverlevering af svar til EU-rep. - vedr. spm. fra Ungarn om tilskud07-03-20171701468321548
 Svar på henvendelse vedr. mangel på pleje og omsorg08-03-20171701566321754
 Svar på henvendelse fra 8. klasses elever vedr fedme og overvægt08-03-20171701722321857
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
Videresender borgerhenvendelser til videre foranstaltning til SST og LMST - vedr. "gældende ret".07-03-20171701741321415
 Svar på ny henvendelse fra borger om "gældende ret".07-03-20171701741321413
 Besvarelse af henvendelse vedr. lægemangel07-03-20171701793320742
 Besvarelse af henvendelse vedr. læger i udkantsdanmark07-03-20171701794321329
 Besvarelse af henvendelse vedr. nødråb fra en pårørende til en kritisk syg patient.07-03-20171701802321400
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om bidrag fra SDS til besvarelsen af Ekstra Bladet's aktindsigtsanmodning vedr. antallet af cyber-/hacker-angreb i perioden 1/1 2010 til 1/1 201708-03-20171701941322361