Fra: 07-03-2017 til: 07-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Svar til skoleelever på henvendelser til sundhedsministeren om anoreksi07-03-20171600710321491
 Svar til skoleelever om projekt om aktiv dødshjælp07-03-20171600710321507
KMDSundheds- og Ældreministeriet afleveringer fra WorkZone - anmodning om en status.07-03-20171601271321152
Aabenraa KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje Aabenraa Kommune07-03-20171601572321158
Aalborg KommuneTilbagemelding Værdighedsmidler overførsel af ubrugte midler fra 2016 til 2017 Aalborg Kommune07-03-20171601573321162
Billund KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje Billund Kommune overførselsanmodning07-03-20171601582321159
Bornholms RegionskommuneTilbagemelding overførselsanmodning uforbrugt tilskud fra 2016 til 2017 Bornholms Regionskommune en værdig ældrepleje07-03-20171601585321171
Bornholms RegionskommuneTilbagemelding overførselsanmodning uforbrugt tilskud fra 2016 til 2017 Bornholms Regionskommune07-03-20171601585321154
Brøndby KommuneTilbagemelding Værdighedspuljen overførselsanmodning Brøndby Kommune07-03-20171601587321164
Faaborg-Midtfyn KommuneTilbagemelding en mere værdig ældrepleje Faaborg-Midtfyn Kommune overførsel fra 2016 til 201707-03-20171601595321137
Fredericia KommuneTilbagemelding overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje07-03-20171601602321131
Frederikshavn KommuneTilbagemelding Frederikshavn Kommune en værdig ældrepleje overførselsanmodning07-03-20171601604321149
Halsnæs KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje 2017 overførsel af midler fra 2016 til 2017 Halsnæs Kommune07-03-20171601692321142
Hørsholm KommuneTilbagemelding værdighedspuljen Hørsholm Kommune overførselsanmodning07-03-20171601708321163
Ishøj KommuneVærdighed 2016 overførsel af midler fra 2016-2017 Ishøj Kommune07-03-20171601710321160
Kolding KommuneTilbagemelding Kolding Kommune overførsel af værdighedsmidler fra 2016 til 201707-03-20171601715321151
Langeland KommuneTilbagemelding Værdighedspuljen Langeland Kommune overførselsanmodning07-03-20171601887321167
Norddjurs KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje 2017 overførselsanmodning Norddjurs Kommune07-03-20171601896321140
Odsherred KommuneTilbagemelding Odsherred Kommune værdighedsmidler overførselsanmodning07-03-20171601902321153
Ringkøbing-Skjern KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje Ringkøbing-Skjern Kommune overførselsanmodning07-03-20171601905321144
Roskilde KommuneTilbagemelding værdighedsmidler Roskilde Kommune overførselsanmodning07-03-20171601907321157
Rudersdal KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje Rudersdal Kommune overførselsanmodning07-03-20171601908321156
Samsø KommuneTilbagemelding overførsel af uforbrugte værdighedsmidler Samsø Kommune07-03-20171601911321133
Thisted KommuneTilbagemelding en værdig ældrepleje overførselsanmodning for uforbrugte midler fra 2016 til 2017 Thisted Kommune07-03-20171601928321139
Tønder KommuneTilbagemelding anmodning overførsel af midler fra 2016 til 2017 værdighedspuljen07-03-20171601929321130
Danske RegionerBrev til formandenen for Danske Regioner vedr. fælles nordisk medicinindkøb.06-03-20171602339320599
 Svar på henvendelse ang. spm 201 SUU om bloddonation07-03-20171603699321123
Region HovedstadenIndholdskorrektur på LUP-rapporterne 201606-03-20171604625319695
Folketingets OmbudsmandKopi af afslag på opsættende virkning - sag vedr. tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomhed06-03-20171604700320060
 Afslag på anmodning om opsættende virkning - vedr. sag om tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomhed06-03-20171604700319483
Danmarks StatistikVedr. validerede data - ældredataområdet06-03-20171606481320500
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination07-03-20171606982321135
Den danske ambassade i HanoiBrev til GDPM & ICD - vedr. myndighedssamarbejde 2016 og 201706-03-20171608218319586
Region NordjyllandSvar på henvendelse af 23. september 2016 vedr. ernæringspræparater07-03-20171609198321488
Børne- og SocialministerietHører SM om henvendelsen - vedr. respirationsinsufficiens og hjælpeordninger06-03-20171609673320009
Albertslund KommuneSUM hører kommune for opklarende spørgsmål: Henvendelse fra hovedstadsregionens kommuner vedr. frit valg for borgere med fælles hjælperordninger07-03-20171609673321001
LægeforeningenSvar på invitation til Lægemødets festmiddag 28. april 201707-03-20171610653321225
European Business Summit NetworkSvar på invitation til at tale ved European Business Summit den 22.-23. maj 2017 i Bruxelles07-03-20171610653321366
 Svar på invitation til arrangement den 25. marts 2017 i Fredericia07-03-20171610653320952
 Svar på invitation til sundhedsministeren til arrangement den 14. marts 2017 vedr. "Aktiv dødshjælp - hvordan forholder man sig hertil som kristen?"07-03-20171610653320985
CPH:DOXSvar på invitation til CPH:DOX Åbningsgalla 15.3.201707-03-20171610654321052
Foreningen af Kroniske Smertepatienter (FAKS)Ministeriet bekræfter modtagelsen af ansøgning om tilskud til indsatser vedr. afhængighedsskabende lægemidler06-03-20171610690319477
 Svar på henvendelse vedr. ekspertgruppe - Bedre veje til ungdomsuddannelse - Ønske om en snak03-03-20171610725318778
Region HovedstadenSvar på henvendelse af 12. januar 2017 vedr. tilskud til remedier07-03-20171700569321467
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU - Orienteringsbrev om fortolkning af § 1a i lov om assisteret reproduktion06-03-20171700613320721
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Ministeriets fortolkning af § 1a i lov om assisteret reproduktion i forhold til inseminationsbehandling i speciallægepraksis og forundersøgelser i almen praksis.06-03-20171700613320338
Region MidtjyllandVideregivelse af personhenførbare oplysninger fra Lægemiddelstatiskregisteret til DEFACTUM07-03-20171700728321295
JustitsministerietTilbagemelding vedr. tidspunkt for aflevering af den endelige evaluering af postlisteforsøget03-03-20171700774321589
JustitsministerietBesøgstal for "Åbne postlister-siden" på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside i forsøgsperioden 1/1 2015 - 31/12 201607-03-20171700774321586
JustitsministerietMøde i ekspertudvalget vedr. åbne postlister (ministeriets åbne postlister for perioden 5.-9. december 2016)06-03-20171700774321590
Region MidtjyllandBekræftelse til Region Midtjylland vedr. modtagelse af mail om to sager til skriftlig godkendelse - vedr. indlæggelsesindikatorer og kommissorium for PRO06-03-20171700874319951
KLBekræftelse på modtagelse af KL bemærkninger og godkendelse til to sager til skriftlig godkendelse - vedr. indlæggelsesindikatorer og kommissorium for PRO06-03-20171700874320393
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 40106-03-20171701035320719
 Svar til ansøger vedr. spm. om aktlisten07-03-20171701191321513
Ældre SagenKvittering - Driftspuljen 2017.06-03-20171701313320455
 Svar på borgerhenvendelse vedr. honorar til alment praktiserende læger.06-03-20171701412320498
 Svar på borgerhenvendelse vedr. honorar til alment praktiserende læger20-02-20171701412306803
 Svar på henvendelse vedr. overenskomstforhandlinger og tillid til læger.06-03-20171701415320401
 Svar på henvendelse vedr. psykiatrien07-03-20171701431320836
 Svar på opfølgende henvendelse vedr. principperne i journalføring07-03-20171701436320940
Københavns UniversitetInvitation til deltagelse i Det Nationale Antibiotikaråd07-03-20171701532321397
 Vedr. henvendelse om lægemangel i Midt- og Vestjylland06-03-20171701537320629
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
§ 71 alm. del - svar på spm. 2506-03-20171701572320717
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Karina Adsbøl
§ 71 alm. del - svar på spm. 2507-03-20171701572321430
 Møde vedr. afbureaukratisering på ældreområdet07-03-20171701591321571
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - svar på spm. 49406-03-20171701611320726
Landsorganisationen OK-Klubberne i DanmarkKvittering: Ansøgning om udlodningsmidler - driftspuljen 2017.06-03-20171701628320355
 Svar på henvendelse vedr. spørgeskema i forbindelse med sygehusbesøg07-03-20171701665321599
 Svar på henvendelse af 24. februar 2017 vedrørende tilbagekaldelse af livstestamente07-03-20171701667321183
 Svar på henvendelse af 19. februar 2017 vedrørende tilbagekaldelse af livstestamente07-03-20171701668321206
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 82007-03-20171701670321432
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 82107-03-20171701670320912
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 82107-03-20171701670321449
Folketingets Lovsekretariat
MF Liselott Blixt
Svar på spm. S 82007-03-20171701670320910
 Reply to inquiry regarding Potassium Iodine - vedr. indkøb06-03-20171701682319590
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om udtalelse fra STPS til klage over styrelsen07-03-20171701811321457
 Svar på henvendelse om Nordic Medical Care Clinik i Nakskov07-03-20171701821321523
Faglige SeniorerKvitttering: Ansøgning - driftspuljen 2017.06-03-20171701843320350
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vaccination07-03-20171701844321126
Dansk Brystkræft OrganisationKvittering: Ansøgning - aktivitetspuljen 2017.06-03-20171701872319994
Danske SeniorerKvittering: Ansøgning tips/lotto midler - driftspuljen 201706-03-20171701881320345
JustitsministerietBidrag til høring vedr. Draft Fundamental Rights Report 201707-03-20171701885320780
ModerniseringsstyrelsenHenvendelse om indkøb af ny bil til sundhedsministeren02-03-20171701894320646
SundhedsdatastyrelsenVedr. møde om diagnosekoder07-03-20171701916321337