Fra: 06-03-2017 til: 06-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SukkersheriffenTilsagn for 2017 - projekt "Hvis din krop var en Ferrari".03-03-20171601253318706
Jammerbugt KommuneTilbagemelding opdateret redegørelse en værdig ældrepleje Jammerbugt kommune 201706-03-20171601597319856
JustitsministerietNyt udkast til svar på henvendelse sendt til godkendelse hos JM - vedr. kørekortsagsbehandling mv.03-03-20171602897318047
Region SjællandSupplerende evaluering af NFA - fremsendelse af GAPS-evaluering06-03-20171605094319608
KL
Danske Regioner
Eksempler på indikatorer til pjece om nationale mål06-03-20171608558320490
Region SyddanmarkRegion Syddanmark, budget m.m.06-03-20171609226320245
SundhedsdatastyrelsenAnmodning om melding vedr. svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger02-03-20171609676319070
SundhedsdatastyrelsenMail til SDS vedr. udkast til svar på Datatilsynets supplerende spørgsmål - behandling af personoplysninger03-03-20171609676319052
Danske RegionerSvar til Danske Regioner vedr. DUT-høring om nye hospicepladser03-03-20171610198318076
 Vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser af 20. september, 28. september og 19. oktober 2016 - afg. klage over behandling m.v.03-03-20171610553318285
Foreningen af Speciallæger - FASSUMs svar på Foreningen af speciallægers henvendelse vedr. patienterstatning03-03-20171610562318830
Allerød KommuneVedr. Opfølgende henvendelse fra borgmester og udvalgsformand til ældreministeren om møde03-03-20171610726318206
 Svar på henvendelse vedr. dokumentationskrav - "Varme hænder".03-03-20171611351318062
SundhedsstyrelsenTil orientering: Afgørelse vedr. klage over Sundhedsstyrelsens afgørelse om afslag på dispensation til frigivelse af 2. del af KBU-forløb fra Region Syddanmark til Region Sjælland/Region Hovedstaden.03-03-20171700040318304
 Svar på henvendelse vedr. dårlig behandling af svage og ældre06-03-20171700167320552
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. forhold i psykiatrien06-03-20171700641320328
 Svar på åbent brev til sundhedsministeren - vedr. operation af transkønnede03-03-20171700751318148
 Mail med SUMs svar på henvendelse vedr. Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling03-03-20171700801318552
SundhedsstyrelsenTil SST: hvornår kan vi forvente bidrag? - vedr. Chohns Sygdom03-03-20171700901318860
MedComDokumentation vedr. de forebyggende hjemmebesøg03-03-20171700953318855
 Ny aftale om oversættelse af stillingsopslag hos FaberFischer06-03-20171701200319802
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 48003-03-20171701234319389
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47803-03-20171701234319387
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 47903-03-20171701234319391
Politiken ResearchBesvarelse af aktindsigtsanmodning af 6. februar 2017 i sager om aktindsigt03-03-20171701254319025
 Svar på henvendelse om sundhedsvæsenet06-03-20171701260320606
Avisen.dk & Ugebrevet A4Svar på klage over sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af aktindsigtanmodning06-03-20171701333320452
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52406-03-20171701344319560
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52506-03-20171701344319562
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52206-03-20171701344319555
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52306-03-20171701344319557
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
MF Julie Skovsby
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 52606-03-20171701344319568
 Svar på henvendelse vedr. HPV-vacciner06-03-20171701475320616
 Svar på henvendelse om veteraner med PTSD06-03-20171701482320352
 Vedr. henvendelse om honorardifferentiering i lægepraksis06-03-20171701537320631
 Vedr. din henvendelse vedr. lægedækning06-03-20171701537320635
 Vedr. henvendelse om manglende læger i psykiatrien06-03-20171701537320633
 SUM svarer på borgerhenvendelse vedr. sygesikring for udlændinge03-03-20171701548318175
 Manglende modtagelse af klage hos Sundheds- og Ældreministeriet - vedr. sag om dansk autorisation03-03-20171701574318578
Copenhagen PrideSvar på henvendelse vedr. psykiatrisk udredning af transkønnede06-03-20171701582320417
HøreforeningenAfgørelse om Høreforeningens anmodning om aktindsigt i evalueringen af høreapparatområdet på baggrund af L 5903-03-20171701656318781
Styrelsen for PatientsikkerhedGenfremsendelse af borgerhenvendelse vedr. godkendelse af udenlandske lægeuddannelser03-03-20171701697318231
 Henvendelse vedr. lov nr. 192 af 5. juni 195906-03-20171701825319711
Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Danske Regioner
Anmodning om bidrag til SUU alm. del spm. 582, 583 og 58703-03-20171701836318844
Danske RegionerAnmodning om bidrag til SUU alm. del - spm. 584 vedr. udgifter til rengøring på sygehusene06-03-20171701856319789
Danske RegionerNB: Anmodning om bidrag til SUU alm. del - spm. 584 vedr. udgifter til rengøring på sygehusene - Nu med korrekt vedhæftning06-03-20171701856319814
LægemiddelstyrelsenSpørgsmål fra OECD vedr. medicinområdet06-03-20171701861319716
SundhedsstyrelsenAnmodning om bidrag vedr. medicinområdet06-03-20171701861320008
ImplementRisikostyring - sygehuse05-02-20171701862319779
ImplementRisiko i byggerier - Rigsrevisionens beretning22-02-20171701862319769