Fra: 02-03-2017 til: 02-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
BeskæftigelsesministerietVedr. overtagelse af borgerhenvendelse vedr. jobcentre02-03-20171600668317061
SundhedsstyrelsenOrientering til SST vedr. supplerende oplysninger fra RH - vedr. hospicepladser på Bornholms Hospital01-03-20171601805315802
Kræftforeningen TidslerneRegnskab fra Tidslerne forsinket - Aktivitetspuljen 2015.01-03-20171602395315862
LægemiddelstyrelsenMeddelelse fra WHO til evt. videre foranstaltning - vedr. nonproprientary names for Parmaceutical Substances.01-03-20171602955315664
Albertslund KommuneAlbertslund Kommune godkendelse af budget til projektnr. 65259 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-03-20171605413317028
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSUU L 76 Ændringsforslag02-03-20171605951317034
Women in Parliaments Global ForumSvar på invitation til WIP møde på Malta02-03-20171610653317544
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. ministerområdet02-03-20171610725317839
 Svar på invitation vedr. deltagelse i generalforsamling - lokalforeningen Liberal Alliance Odder.01-03-20171610726316182
MadkulturenVedr. invitation til lanceringen af Livskraft – Center for gode ældreliv.02-03-20171610726317692
 Svar på borgerhenvendelse - ros til ministeren02-03-20171610728317759
 Svar på borgerhenvendelse til ældreministeren02-03-20171610728317790
 Svar på hilsen til ældreministeren02-03-20171610728317675
Styrelsen for PatientsikkerhedSUM sender til STPS til orientering: Har ikke grundlag for at tilsidesætte afgørelse (klage over afgørelse om aktindsigt til Ombudsmanden ifb. med afgørelse om aktindsigt i dataudtræk)01-03-20171611300315978
Børne- og Socialministeriet
Region Syddanmark
Svar på orientering om implementering af bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens01-03-20171700350316188
 Svar på henvendelse til sundhedsministeren vedr. lægemangel02-03-20171700798317818
 Svar på henvendelse vedr. ydernummersystemet02-03-20171701114317823
 Besvarelse af henvendelse om ventetid på scanning01-03-20171701463316427
 Svar vedr. organdonation01-03-20171701488315826
 Svar på henvendelse vedr. akutlæge02-03-20171701711317068
 Svar vedr. ambulanceberedskabet01-03-20171701717315917
Uddannelses- og ForskningsministerietSvar fra SUM på UFMs spm.: Vedr. indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer - frist den 6. marts 201702-03-20171701721317876
Uddannelses- og ForskningsministerietSUMs samlede svarbidrag: Vedr. indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer - frist den 6. marts 201702-03-20171701721317461
 Svar på borgerhenvendelse om plejevederlag.01-03-20171701724316148
 Svar på henvendelse om gældende ret02-03-20171701741317872
Styrelsen for PatientsikkerhedKopi af henvendelse til SST - skønner at overlæge er dement i moderat til middelsvær grad01-03-20171701746316079
 Anmodning om bemærkninger til Sundhedsstyrelsens udtalelse af 1. marts vedr. klage over afslag på ansøgning om særlige hensyn i forbindelse med den kliniske basisuddannelse02-03-20171701772317004
JustitsministerietOversendelse af borgerhenvendelse vedr. fremtidsfuldmagtsregisteret02-03-20171701785317014
DR Danmarks RadioSvar på anmodning om aktindsigt vedr. adgang til helbredsoplysninger i forbindelse med kliniske lægemiddelforsøg02-03-20171701810317827