Fra: 01-03-2017 til: 01-03-2017
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
SKATVedr. Indkaldelse af status for 2016 - puljen til partnerskaber om sundhedstjek på arbejdspladser01-03-20171601265315745
Forum for Mænds SundhedVedr. anmodning om udsættelse af status for 2016 - partnerskabspuljen28-02-20171601443315713
Frederikshavn KommuneTilbagemelding ny redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje i 2017 Frederikshavn Kommune01-03-20171601604316098
Odsherred KommuneOdsherred Kommune tilbagemelding opdateret redegørelse for anvendelsen af Værdighedsmidler 201701-03-20171601902316302
Vesthimmerlands KommuneTilbagemelding ansøgning om overførsel af uforbrugte 2016 midler til 2017 værdighedspuljen Vesthimmerlands Kommune01-03-20171601938316288
Colitis-Crohn ForeningenAktivitetspulje og driftspulje Colitis-Crohn Foreningen28-02-20171601945315453
KIU - Patientforeningen Kræft I UnderlivetAktivitetspuljen 2015 - Tilsagn28-02-20171602391315290
Addison ForeningenÆndring af aktivitet - Aktivitetspuljen 201628-02-20171604937315316
Thisted KommuneTilbagemelding ansøgning om overførsel af puljemidler til klippekortsordningen for svage hjemmehjælpsmodtagere Thisted Kommune01-03-20171606935316574
Statens Institut for FolkesundhedReferat af møde d. 23. februar - vedr. kronikerfremskrivning28-02-20171608731315296
 Svar til borger med kopi af borgerens første henvendelse vedr. samkørsel af medicinoplysninger28-02-20171609291315268
 Svar på henvendelse vedr. ventetid på behandling af klagesag09-01-20171610164272317
CloserConsulting EnighedenSvar på invitation til ældreministeren til at deltage i hvidbogslancering01-03-20171610726316190
Finansministeriet
Statens Institut for Folkesundhed
Referat af opstartsmøde d. 28. februar - vedr. projekt Sund aldring28-02-20171610968315279
 Svar på henvendelser vedr. klagemuligheder19-01-20171611215282268
 Svar på henvendelse af 9. december 2016 vedr. adgang til søns journal19-01-20171611217282418
 Svar på henvendelse vedr. dokumentation01-03-20171611372315822
 Svar på henvendelse af 1. december 2016 vedr. alternativ behandling24-01-20171611399285354
 Svar på henvendelse af 22. november 2016 vedr. sygesikringskort23-01-20171611511285135
 Svar på henvendelse af 30. november 2016 vedr. sag om systematiske svigt i sundhedssektoren19-01-20171700157282485
 Fremsender borgerhenvendelse til videre foranstaltning - vedr. dansk autorisation af amerikansk statsborger19-01-20171700278282416
 Svar på henvendelse af 3. januar 2017 vedr. behandlingsforløb24-01-20171700279286472
 Svar på henvendelse vedr. spørgsmål om kommuner01-03-20171700319316635
 Svar på henvendelse af 23. december 2016 vedr. det alternative behandlingssystem24-01-20171700395285441
LægemiddelstyrelsenAnmodning til LMS om bidrag om medicinpakningstørrelser28-02-20171700436315312
Teknologisk InstitutSvar på henvendelse vedr. forslag om uddeling af prisen 'Årets plejecenter'27-02-20171700502314120
 Svar på henvendelse af 13. januar 2017 vedr. forkert registrering af livstestamente24-01-20171700628285377
 Svar på borgerhenvendelse - Genoplivning ved hjertestop28-02-20171700971314562
 Orientering vedr. sagsbehandling - vedr. dispensation til frigivelse af KBU-forløb28-02-20171701011315082
 Svar på henvendelse af 1. februar 2017 vedr. anmeldelse af pædofili14-02-20171701173304248
 Svar på henvendelse af 30. januar 2017 vedr. klage over Patientombuddet16-02-20171701174305319
 Svar på henvendelse af 30. januar 2017 vedr. ministeriets benævnelse16-02-20171701176305590
 Vedrørende henvendelse af 7. februar 2017 om aktindsigt14-02-20171701249304185
 Svar vedr. pneumokokvaccinen28-02-20171701343315535
 SUM svarer på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning01-03-20171701355316359
 Svar på borgerhenvendelse vedr. patienterstatning01-03-20171701355316238
 SUM svarer på henvendelse vedr. forsikringspligt01-03-20171701359316411
 Svar på henvendelse af 21. januar 2017 vedr. klage over behandlingsforløb28-02-20171701372314469
 Svar på henvendelse om bl.a skimmelsvamp01-03-20171701573315771
MF Flemming Møller Mortensen
Folketingets Lovsekretariat
Svar på spm. S 78301-03-20171701580316045
 Svar på henvendelse vedrørende vederlagsfri fysioterapi01-03-20171701609316056
 We have forwarded your inquiry of the 17th of February 2017 - mecical doctor question28-02-20171701671315317
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - medical doctor question28-02-20171701671315283
 Fremsendelse af henvendelse til videre foranstaltning - vedr. klage over afg. fra Hukommelsesklinikken28-02-20171701673315332
 Vi har videresendt din henvendelse af 18. februar 2017 - vedr. klage over afg. fra Hukommelsesklinikken28-02-20171701673315336
LægemiddelstyrelsenSvar på henvendelse om aktindsigtsanmodning - vedr. hamp28-02-20171701676314744
BeskæftigelsesministerietModtagelse af borgerhenvendelse vedr. godkendelse af udenlandske lægeuddannelser28-02-20171701697315454
 Manglende mulighed for orientering af borger - vedr. udenlandske lægeuddannelser28-02-20171701697315513
 Vedr. henvendelse om diagnoser fra læger i andre EU-lande28-02-20171701699315560
 Svar på henvendelse om medbringelse af medicin på rejse til Thailand01-03-20171701714315666
LægemiddelstyrelsenRykker for svar på spm. til LMST: Frist 2. marts kl. 12: Indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer01-03-20171701721316351
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer01-03-20171701721315740
Styrelsen for Patientsikkerhed
Sundhedsstyrelsen
Lægemiddelstyrelsen
SUM rykker for svar på spørgsmål: Frist 2. marts kl. 12: Indberetning til Folketinget og Europa-Kommissionen om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer01-03-20171701721316344