Fra: 17-03-2017 til: 19-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse - artikel 13 og 2 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention12-03-2017SJ-STD-SUMAI325632
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 66215-03-2017SJ-STD-SUMBEH328215
UdenrigsministerietOversigt over forberedelse af rådsmøder i perioden 2. halvår 201713-03-2017SJ-STD-SUMHCF328679
UdenrigsministerietListe over judicielle aktiviteter i sager af dansk interesse (uge 11, 12 og 13)10-03-2017SJ-STD-SUMLLU328533
Miljø- og FødevareministerietBekræftelse på overtagelse af borgerhenvendelse vedr. grundvand16-03-20171600668328325
FinansministerietBekræftelse på overtagelse af svar på henvendelse vedrørende offentligt udbud - laboratorieartikler15-03-20171600668328055
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - der er indberettet fejlagtige tal til EU15-03-20171600668327860
BeskæftigelsesministerietSvar på anmodning om overtagelse af borgerbrev vedr. au pair til penisonister16-03-20171600668327788
DiabetesforeningenAcceptskrivelse og udbetalinganmodning - projekt "Arbejdspladsen som sundhedsarena ..."16-03-20171601266327719
Statens Institut for FolkesundhedAcceptskrivelse, udbetalingsanmodning og budgetoplysninger16-03-20171601444328660
Københavns KommuneAcceptskrivelsen, regnskab og budget og udbetalingsanmodning16-03-20171601446328867
Region MidtjyllandSvar fra RM vedr. brev fra sundhedsministeren til regionsrådsformanden vedr. Region Midtjyllands styring af to sygehusbyggerier16-03-20171602229327851
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-59/17, SCI Château du Grand Bois10-03-20171602492328540
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-76/17, Petrotel-Lukoil et Georgescu16-03-20171602492328892
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-56/17, Fathi16-03-20171602492328889
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-54/17 og C-55/17, Wind Telecomunicazioni m.fl.10-03-20171602492328543
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-47/17 og C-48/17, X m.fl.10-03-20171602492328549
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-63/17, Banque Solfea13-03-20171602492328673
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-58/17, INEOS08-03-20171602492328444
UdenrigsministerietFristliste af 9. marts 201709-03-20171602492328454
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-60/17, Somoza Hermo et Ilunión Seguridad10-03-20171602492328552
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-207/16, Ministerio Fiscal (genoptagelse af sagens behandling)10-03-20171602492328557
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-682/16, BEI (udsættelse af sagen)14-03-20171602492328684
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-71/17, Vicente Fernandes14-03-20171602492328687
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-51/17, Ilyés et Kiss14-03-20171602492328690
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i sag C-68/17, IR14-03-20171602492328693
UdenrigsministerietPræjudiciel forelæggelseskendelse i de forenede sager C-61/17, C-62/17 og C-72/17, Bichat m.fl.14-03-20171602492328696
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 78 af 13. marts 201714-03-20171602492328702
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Statsministeriet
Børne- og Socialministeriet
Udenrigsministeriet
Præjudiciel forelæggelseskendelse med anmodning om anvendelse af hasteprocedure i sag C-111/17, OL10-03-20171602493328537
UdenrigsministerietEU-udvalgsmøde nr. 06/17 tirsdag 14.03.17 kl. 11.00 - 1. udsendelse10-03-20171602495328546
Region SjællandVedr. regnskab for Sundhedscenter Kalundborg17-03-20171602509328353
Børne- og SocialministerietBSM eftersender supplerende input fra Muskelsvindfonden - forenkling af hjælp til børn med handicap15-03-20171604747328463
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 1415-03-20171605951328218
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 1315-03-20171605951328217
Folketinget ChristiansborgSUU L 76 spm. 1215-03-20171605951328216
 Danske Regioner høringssvar - bekg. om sikring af visse biologiske stoffer mv.16-03-20171608809327999
Det Kongelige TeaterInvitation til sundhedsministeren: Premiere på Lang dags rejse mod nat den 7. april 201717-03-20171610654328769
 Invitation til ældreministeren til at deltage i arrangement på Christiansborg vedr. ministres eksponering i medierne14-03-20171610726327163
Allerød KommuneInvitation til ældreminsisteren til besøg i Allerød Kommune16-03-20171610726328493
Danske HospitalsklovneHenvendelse til ældreministeren vedr. besøg af professionelle demensklovne på danske plejecentre315-03-20171610726327570
KLSvar på Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 201714-03-20171610726329118
SundhedsstyrelsenVedr. dispensationsansøgning - to-stedskravet under arbejdsmedicinsk uddannelse.16-03-20171611126327961
Odense KommuneOpfølgende spørgsmål fra Odense Kommune om hjemmel til indhentning af oplysninger fra borgerjournaler08-03-20171611465328943
LægeforeningenVedr. Folkemødeinvitation til debat om forebyggelse14-03-20171611493327256
Videnskab.dkAnmoder ældreministeren om en kommentar på artikel om den øvre aldersgrænse i forhold til tilskud til psykolog16-03-20171700287328350
Amnesty InternationalDeltagere til møde - vedr. rapport - interkøn17-01-20171700556319579
Amnesty InternationalDagsorden til møde - vedr. rapport - interkøn17-01-20171700556319578
KLRamme for monitorering af kommunale akutfunktioner i 201814-03-20171701019327642
Danske RegionerModeller for opfølgende hjemmebesøg16-03-20171701019327634
 Svar på ministeriets henvendelse om plejevederlag01-03-20171701724329214
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren ang. udvidet tandrensning14-03-20171701818327363
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - er blevet fejlbehandlet08-03-20171702039322334
 Ny henvendelse vedr. erstatning15-03-20171702047327834
SundhedsstyrelsenDagsorden til 1. møde i Arbejdsgruppen vedr. forløbsprogram for børn og unge med angst/depression d. 21/3-1714-03-20171702141327745
SundhedsstyrelsenUdkast til referat fra 1. møde i Referencegruppen vedr. forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser - Frist d. 30/3-1716-03-20171702150327919
 Borgerhenvendelse vedr. Sundhed.dk12-03-20171702153325974
 Borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. sundhed og ernæring01-03-20171702177325903
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren vedr. børn og overvægt14-03-20171702178327162
 Borgerhenvendelse om aldring og grøntsager05-03-20171702179319468
Region MidtjyllandKonference om nye hospitalsbyggerier: Sådan flytter vi ind og tager i brug den 24. april 201727-02-20171702184314315
 Borgerhenvendelse - undersøgelsesfrist kan ikke overholdes08-03-20171702190322174
 Borgerhenvendelse - ønsker tilskud til privat smerteklinik03-03-20171702193318500