Fra: 14-03-2017 til: 14-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
Region HovedstadenInvitation til temamøde om kronisk sygdom og forebyggelse01-03-2017SJ-STD-DEPLCT316717
Folketingets BeskæftigelsesudvalgUFU alm. del - spm. 124-12513-03-2017SJ-STD-DEPMAS325882
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65313-03-2017SJ-STD-DEPSJE325879
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 64609-03-2017SJ-STD-DEPSJE325870
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 64209-03-2017SJ-STD-SUMBEH325866
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgForespørgsel F 4809-03-2017SJ-STD-SUMMPE326763
 Ønsker interview om nudging07-03-20171600668321742
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - nu pr. brev - vedr. generende byggeri09-03-20171600668324437
AlmecoHenvendelse til sundhedsministeren vedrørende offentligt udbud12-03-20171600668325643
 Skoleelever - spørgsmål vedr. ligestilling08-03-20171600668321928
BeskæftigelsesministerietBekræfter overtagelse af borgerbrev07-03-20171600668326784
Behandlingscenter TjeleTjele, Tilpasset budget m.m. - bl.a. vedr. Køb af døgnbehandling ved anden institution08-03-20171601006325424
MedComReferat MedCom 03031703-03-20171601117326801
Psykinfo Region HovedstadenAcceptskrivelse - projekt "Ungeevent om psykisk sårbarhed"10-03-20171601454325384
Fredensborg KommuneVærdighedspuljen ansøgning om overførelsel af 2016 midler til 2017 Fredensborg kommune14-03-20171601601326122
Horsens KommuneSkema til overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 en værdig ældrepleje - Horsens Kommune13-03-20171601607325449
Region MidtjyllandSvar på brev fra sundhedsministeren til regionsrådsformand i Region Midtjylland vedr. regionens styring af to sygehusbyggerier13-03-20171602229325647
UdenrigsministerietListe over præjudicielle sager 8/2017 med frist mellem den 15. - 30. april 201713-03-20171602492326281
UdenrigsministerietDirekte sagsliste EUT C 70 af 6. marts 201707-03-20171602492326332
SundhedsdatastyrelsenData for monitorering af hjerteområdet 4. kvartal 201601-03-20171603225325215
SundhedsstyrelsenReferat fra møde i det National Råd for Lægers Videreuddannelse den 14. december 201609-01-20171603740326532
SundhedsstyrelsenDagsorden til møde i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse den 14. december02-12-20161603740326535
SundhedsstyrelsenDagsorden og bilag til Prognose- og dimensioneringsudvalget den 23. februar 201710-02-20171604067326522
CSC Danmark A/SStatusmøde vedr. opgradering. Statusliste m.v.13-03-20171604106325888
Region SjællandSupplerende evaluering af NFA06-03-20171605094326790
Region SjællandSupplerende evaluering af NFA03-03-20171605094326792
 Rykker for svar vedr. ansvar ifm. fejlbehandling08-03-20171606560322322
 Ny henvendelse vedr. klage over behandling03-03-20171607376318135
 Invitation til ministeren som taler ved grundlovsmøde i Greve-Solrød10-03-20171608504325956
Region SyddanmarkNyt budget - projekt "Den PRO-aktive patient"10-03-20171609219325515
Erhvervsministeriet
Finansministeriet
Justitsministeriet
Arbejdstilsynet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danske Universiteter
Danske Professionshøjskoler
Social- og Indenrigsministeriet (Nedlagt pr. 28/11 2016)
Udlændingestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Udenrigsministeriet
Denmark Flash TAIEX Report S2 201607-03-20171609726326343
 Invitation fra Sundhedmeditation til sundhedsministeren til møde om forskningen over EEG og meditation12-03-20171610653325975
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkHenvendelse til sundhedsministeren vedr. DR dokumentaren "Børnene på Psyk"10-03-20171610653325276
Mandag MorgenInvitation fra Mandag Morgen til sundhedsministeren til at være oplægsholder ved nyt faglig netværk inden for digital sundhed10-03-20171610653325299
Foreningen Pårørende i DanmarkHenvendelse fra Pårørende i Danmark til sundhedsministeren vedr. forholdene for pårørende08-03-20171610653325898
Grete Lundbeck European Brain Research Foundation The Brain PrizeInvitation fra Lundbeckfonden til sundhedsministeren til prisoverrækkelse 04-05-2017 The Brain Prize08-03-20171610653325900
 Invitation fra Skizofreniforeningen til sundhedsministeren til deltagelse i høring den 28. april 2017 på Christiansborg12-03-20171610653325630
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DanmarkBørne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab anmoder om et møde med fung. sundhedsminister om psykisk sårbare børn06-03-20171610653325799
 Beretning over B45 - vedr. rettelse af fejlagtige sundhedsdata09-03-20171611303325073
 Revideret udkast - Hvidbog for Patientansvarlig læge. Frist den 14. marts kl. 1213-03-20171611482326361
Danske HandicaporganisationerVedr. flytning af sekretariatsbetjeningen af Det Psykiatriske Patientklagenævn til Erhvervsministeriet11-01-20171700013274142
Praktiserende Lægers Organisation - PLOAktiviteter i forbindelse med udbredelse af forløbsplanen01-03-20171700389326805
Brugernes AkademiSvar på aktindsigtsanmodning - kvit. for modtagelse af afgørelse om aktindsigt og uddybning af anmodning - vedr. satspuljeprojekt20-02-20171700749325836
Maries Mad MissionHenvendelse til sundhedsministeren om kostråd02-03-20171701152318107
SocialdepartementetSvar fra Socialdepartementet (Sverige) - vedr. omskæring09-03-20171701191325126
Danske RegionerBidrag til besvarelse af spørgsmål om den præhospitale indsats10-03-20171701344326037
 Svar på henvendelse vedr. hjælp til rette lægehjælp08-03-20171701366325077
 Rykker for svar fra sundhedsministeren på henvendelse af 10. februar 2017 - vedr. hjælp til rette lægehjælp01-03-20171701366316109
Danske RegionerSvar fra DR vedr. Anmodning om bidrag til SUU alm. del - spm. 584 vedr. udgifter til rengøring på sygehusene10-03-20171701856326233
Danske RegionerSvar fra DR: Anmodning om bidrag til SUU alm. del - spm. 586 vedr. udgifter til rengøring på sygehusene10-03-20171701856326234
Hedensted KommuneSvar vedr. pulje til etablering af sundheds- og lægehuse03-03-20171702027325086
 Tilføjelse til henvendelse vedr. klage over behandling mv.01-03-20171702047316561
 Ønsker et sagsnr. på sin fremsendte klage over behandling mv.01-03-20171702047316562
 Borger vil gerne ringes op - vedr. klage over behandling02-03-20171702047317494
 Borgerhenvendelse - klage over behandling mv.01-03-20171702047316560
 Til sagen - vedr. klage og erstatning03-03-20171702047318131
 Til sagen - vedr. klage og erstatning02-03-20171702047318104
 Borgerhenvendelse - fremsender nye oplysninger vedr. erstatning07-03-20171702047321737
 Indgiver klage - søger erstatning06-03-20171702047320690
Folketinget Christiansborg§20-spørgsmål S88013-03-20171702049325475
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65113-03-20171702072325877
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65213-03-20171702072325878
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 65013-03-20171702072325876
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. nr. S 89213-03-20171702075325717
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. nr. S 89313-03-20171702077325718
Folketingets Sundheds- og ÆldreudvalgSpm. nr. S 89413-03-20171702077325720
 Søger aktindsigt i udgifter i forbindelse med deltagelse i Folkemødet 2016 og lønninger udbetalt i 201612-03-20171702080325622
Avisen.dk & Ugebrevet A4Anmodning om aktindsigt i opgørelse over samlede udgifter i forbindelse med Folkemødet 201607-03-20171702083320896
Folketinget ChristiansborgSUU alm. del - spm. 64709-03-20171702087325868
MF Jan E. JørgensenBrev til sundhedsministeren vedr. sygdommen ALS09-03-20171702089324291
Forsvarsministeriets PersonalestyrelseBMI-oversigter for sessionerne/Forsvarets Dag 1. halvår 201606-03-20171702092322758
The George Institute for Global HealtSurvey on national food policies to improve the healthiness of the food supply10-02-20171702093301692
Læsø KommuneKommunal medfinansiering - konsekvens for Læsø Kommune07-03-20171702097322746
 Invitation til sundhedsministeren fra Varnæs Bovrup Højskoleforening til at være grundlovstaler 2018 ved Varnæs Vig10-03-20171702099325167