Fra: 10-03-2017 til: 12-03-2017
Indgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
 Borgerhenvendelse til ældreministeren - nødråb fra to ældre mennesker09-03-20171600668323374
BeskæftigelsesministerietOvertagelse af borgerhenvendelse til ældreministeren vedr. politikernes ønske om at gå tidligere på pension09-03-20171600668323572
Transport-, Bygnings- og BoligministerietBekræftelse på overtagelse af henvendelse vedr. byggeprojekt10-03-20171600668324679
 Spørgsmål til sundhedsministeren fra gymnaiseelev vedrørende aktiv dødshjælp09-03-20171600710323404
SukkersheriffenAccept, udbetalingsanmodning og budget - projekt "Hvis din krop var en Ferrari"09-03-20171601253322762
Statens Arkiver - RigsarkivetRigsarkivets godkendelse af ansøgning om yderligere forlængelse af aflevering af ESDH-system (2009-2016) til den 1. oktober 2017.10-03-20171601271324838
 Borgerhenvendelse: "Det er et helt bevidst valg, at jeg spørger dig som blå folkevalgt".08-03-20171601341322335
Region SjællandRegion Sjælland projektbeskrivelse samt budget for 2016 til projektnr. 65402 vedrørende Shared care-projektet.09-03-20171601378324220
Region SjællandRegion Sjælland projektbeskrivelse for 2017 til projektnr. 65402 til Shared care-projektet.10-03-20171601378324317
Region SjællandRegion Sjælland fremsender slutrapport for 2012 til 2015 til projektnr. 65402 vedrørende Shared care-projektet.09-03-20171601378324223
Viborg KommuneOverførselsanmodning en værdig ældrepleje 2016/2017 Viborg Kommune10-03-20171601939324749
Region MidtjyllandBrev fra sundhedsministeren til regionsrådsformanden vedr. Region Midtjyllands styring af to sygehusbyggerier09-03-20171602229323766
Center for Biosikring og BioberedskabProgress report - Biosecurity Partnership Programme in East Africa - March 201710-03-20171602905324726
SundhedsstyrelsenEndeligt program til Sundhedsstyrelsens konference om sundhedsberedskab den 24. marts 201709-03-20171604049323073
Kolding KommuneKolding Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65234 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling.09-03-20171605228324210
Rødovre KommuneRødovre Kommune fremsender økonomistatus til statusrapport for 2016 til projektnr. 65255 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.02-03-20171605404324760
Rødovre KommuneRødovre Kommune fremsender statusrapport for 2016 til projektnr. 65255 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.10-03-20171605404324790
Sønderborg KommuneSønderborg Kommune revideret budget til projektnr. 65261 til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.10-03-20171605417324668
ForsvarsministerietForsvarsministeriets høringssvar vedr ændring af bkg. om sikring af visse biologiske stoffer m.v.09-03-20171608809323086
Aalborg UniversitetAalborg Universitet svar vedr. Høring - ændring af bkg. om sikring af visse biologiske stoffer m.v.09-03-20171608809323096
Region SjællandVedrørende støtte til projektet ”Behandling af MRSA svælgbærerskab med rhinopharynxskylning med mupirocin”09-03-20171608964323630
Region HovedstadenTilsynsmateriale for Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet.24-02-20171610147323445
Københavns Universitet
Region Hovedstaden
Invitation til sundhedsministeren til åbning af Copenhagen Health Science Partners den 12. juni 201709-03-20171610653324288
Elmer AdvokataktieselskabHenvendelse til sundhedsministeren om patienterstatning - tilbagebetaling af erstatning07-03-20171610653321253
Sort/HvidInvitation til åbningen af Sort/Hvid i Kødbyen den 31. marts 201709-03-20171610654322923
Betty Nansen TeatretInvitation til sundhedsministeren til premiere på hybridteaterforestillingen JEG MISFORSTÅR GERNE DET HELE den 23. marts 201709-03-20171610654324290
Den Gamle ByInvitation til sundhedsministeren til Aarhus Fortæller 11-04-201706-03-20171610654324419
LederforeningenInvitation til ældreministerens deltagelse i fagkongres den 9. maj 201708-03-20171610726322802
 Borgerhenvendelse vedr. tilstedeværelse af politi/læger når personer afgår ved døden.03-12-20161700331265873
 Borgerhenvendelse - fremsender tanker om dansk produktion af medicinsk cannabis23-02-20171700429311955
 Borgerhenvendelse - vedr. fratagelse af navngiven læges autorisation14-01-20171700666277400
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - Update på sag, der for længst burde være taget op i Folketinget - vedr. navngiven læge.09-02-20171700939301689
 Borgerhenvendelse vedr. navngiven læge - autorisationsfratagelse.16-02-20171700939305838
MF Pernille Skipper
Udlændinge- og Integrationsministeriet
MF Peder Hvelplund
Udenrigsministeriet
Borgerhenvendelse vedrørende navngiven læge.15-02-20171701059305359
 Borgerhenvendelse - protest over fratagelse af navngiven læges autorisation14-01-20171701074277401
 Borgerhenvendelse - vedr. fratagelse af navngiven læges autorisation14-01-20171701075277399
 Borgerhenvendelse - protest mod fratagelse af navngiven læges autorisation14-01-20171701076277416
 Borgerhenvendelse - vedr. kritik af Sundhedsstyrelsens behandling af navngiven læge.14-01-20171701077277398
 Borgerhenvendelse - vedr. protest mod behandling af navngiven læge.14-01-20171701118277417
 Borgerhenvendelse - vedr. fratagelse af navngiven læges autorisation15-01-20171701119277440
 Borgerhenvendelse - protest mod fratagelse af navngiven læges autorisation15-01-20171701121277427
 Orienteringsmail om naboer i andelsboligforening - "grænseoverskridende krænkere".06-03-20171701173320694
 Svar fra borgeren på svar på henvendelse af 30. januar 2017 - vedr. benævnelsen af ministeriet.09-03-20171701176323879
Region SyddanmarkSvar på anmodning om redegørelse om regionens retningslinjer for præhospital indsats ved hjertestop udenfor sygehus10-03-20171701322324677
 Borgerhenvendelse bl.a. vedr. navngiven læge.14-02-20171701491304433
 Borgerhenvendelse vedr. navngiven læge og ME (Myalgisk Encephalomyelitis)10-02-20171701493302755
 Borgerhenvendelse: Vedr. Pleje Plus - afsættelse af tid til opgaver.21-02-20171701672308555
 Svar på mail om videresendelse af henvendelse af 18. februar 2017 vedr. klage over afgørelse fra Hukommelsesklinikken28-02-20171701673317438
 Henvendelse ang. CBD08-03-20171701974323620
 Healthy and safety holidays in Spain09-03-20171701978323373
 Borgerhenvendelse vedrørende ørelæge og sygebesøg09-03-20171701991323406
Frederikssund KommuneMedicin kontra kædedyner08-03-20171701995322171
 Borgerhenvendelse vedr. medicinsk cannabis25-01-20171701998287140
 Borgerhenvendelse - anmodning om at dyrke cannabis til medicinsk brug25-12-20161701999275566
 Borgerhenvendelse vedr. cannabis20-12-20161702002261221
 Borgerhenvendelse - Ansøgning om produktion af cannabis21-02-20171702004309915
Alfred Pedersen & Søn ApSHenvendelse til sundhedsministeren vedr. cannabisdyrkning til medicinsk brug26-02-20171702006313632
 Borgerhenvendelse til sundhedsministeren - vedr. regler for bloddonation08-02-20171702008300166